Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Báo chí Bắc Kạn phát huy vai trò trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật

(Cập nhật lúc: 02/04/2018 15:46:56 )

Thời gian qua, các cơ quan báo chí, truyền thông của tỉnh đã phát huy tốt vai trò trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, trở thành công cụ, phương tiện hữu hiệu để chuyển tải pháp luật đến với nhân dân các dân tộc trên địa bàn. Qua đó từng bước nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành về pháp luật của người dân, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của địa phương.

Cùng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị tỉnh Bắc Kạn trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, với vai trò là nhịp cầu nối “ý Đảng - lòng dân”, hệ thống báo chí, truyền thông của tỉnh vừa thực hiện công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến nhân dân, vừa là kênh thông tin phản ánh những đề xuất, kiến nghị của người dân với Đảng, Nhà nước trong quá trình thực thi các chính sách, các quy định pháp luật. Với đặc tính cơ bản của báo chí là phổ cập, kịp thời và rộng khắp, việc tuyên truyền pháp luật trên báo chí luôn được thực hiện nhanh chóng, mang tính thời sự để đáp ứng nhu cầu được thông tin, tìm hiểu về pháp luật của người dân.

Mục “Tìm hiểu pháp luật” phát trên sóng truyền hình và đăng tải trên
Trang thông tin điện tử của Đài PT&TH tỉnh

Thời gian qua, các cơ quan báo chí, truyền thông của tỉnh luôn duy trì tốt hoạt động các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. Cụ thể, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh thực hiện hiệu quả hoạt động mục “Tìm hiểu pháp luật”, “Giới thiệu văn bản pháp luật mới”; Báo Bắc Kạn duy trì, nâng cao chất lượng các chuyên trang “An ninh trật tự”, “An toàn giao thông”... Thông qua các chuyên mục, chuyên trang tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, các cơ quan báo chí, truyền thông của tỉnh đã tập trung giới thiệu chính sách pháp luật của Nhà nước; nêu gương người tốt - việc tốt, nhân tố mới trong thực tiễn thi hành, chấp hành pháp luật trên địa bàn. Bên cạnh đó, phản ánh thực tiễn thi hành và áp dụng pháp luật; thực hiện giải đáp, tư vấn pháp luật trên báo chí để người dân hiểu và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật.

Theo số liệu thống kê, chỉ tính riêng năm 2017, tổng số 1.194 tin bài pháp luật đã được cập nhật trên các phương tiện thông tin đại chúng. Những nội dung cơ bản được tập trung tuyên truyền thời gian qua là Hiến pháp năm 2013 và các văn bản pháp luật mới liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp, các văn bản pháp luật khác mà dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội, liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp, đến phạm vi quản lý của các sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và địa phương, cụ thể như: Luật Báo chí, Luật Điều ước quốc tế, Luật Tiếp cận thông tin, Luật Đấu giá tài sản, Luật Trẻ em; Bộ luật Dân sự (sửa đổi), Bộ luật tố tụng dân sự (sửa đổi); Bộ luật tố tụng hình sự (sửa đổi); Luật tố tụng hành chính (sửa đổi), Luật thuế tiêu thụ đặc biệt, Luật quản lý thuế, Luật dược, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Luật Ngân sách nhà nước, Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Hộ tịch... Các văn bản pháp luật về đầu tư, kinh doanh, thương mại, đất đai, tài nguyên, môi trường, quốc phòng, an ninh, biển, hải đảo, chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia; chính sách an sinh xã hội (Luật Phí và lệ phí, Luật Xử lý vi phạm hành chính, Luật An toàn thực phẩm, Luật Bảo vệ và phát triển rừng, Luật Bảo vệ môi trường, Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng; Luật giáo dục quốc phòng và an ninh, Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Dân quân tự vệ, Luật Công an nhân dân, Luật tạm giữ, tạm giam, Pháp lệnh công an xã...); các văn bản khác liên quan trực tiếp đến quyền con người, quyền, nghĩa vụ cơ bản của công dân, tổ chức, doanh nghiệp hoặc gắn với sự kiện chính trị của các cơ quan, đơn vị, ngành, địa phương (Luật Căn cước công dân, Bộ luật Lao động, Luật Công đoàn, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm y tế, Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị....).

Bên cạnh đó, hệ thống Cổng thông tin điện tử, Trang thông tin điện tử của các đơn vị, địa phương cũng đã phát huy hiệu quả trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật với hình thức đăng tải thông tin đa dạng, phong phú, hấp dẫn, thu hút như: Tin, bài, phóng sự thuộc lĩnh vực pháp luật; giới thiệu văn bản pháp luật mới, hỏi đáp vướng mắc pháp luật, tiểu phẩm pháp luật, gương người tốt, việc tốt... Điển hình như: Cổng thông tin điện tử Sở Tư pháp (http://sotuphap.backan.gov.vn) đăng tải đề cương tuyên truyền các văn bản pháp luật và nội dung tài liệu có liên quan phục vụ Hội nghị giới thiệu văn bản pháp luật mới của tỉnh, đăng tải đề cương tuyên truyền các văn bản luật được quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 3, đăng tải 63 tin, bài có nội dung tuyên truyền về hoạt động của Ngành và các văn bản pháp luật mới, đăng tải nội dung hỏi - đáp Luật Đấu giá tài sản, xây dựng mới Mục “Video PBGDPL” nhằm đăng tải các video tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, tiểu phẩm tình huống pháp luật...

Có thể khẳng định, với tôn chỉ mục đích là cơ quan ngôn luận của cấp ủy, chính quyền địa phương, hệ thống báo chí truyền thông của tỉnh Bắc Kạn luôn phát huy tốt vai trò xung kích đi đầu trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật giúp cho đông đảo cán bộ, nhân dân kịp thời nhận thức đầy đủ, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật. Bên cạnh đó, báo chí còn góp phần phản ảnh thực tiễn thi hành pháp luật và hướng dẫn dư luận xã hội ủng hộ, biểu dương người tốt, việc tốt trong chấp hành pháp luật; lên án, phê phán những biểu hiện tiêu cực, những hành vi vi phạm pháp luật trong xã hội, củng cố niềm tin vào pháp luật trong mọi tầng lớp nhân dân. 

Phát huy những kết quả đạt được, ngay từ những tháng đầu năm 2018, hệ thống báo chí truyền thông của tỉnh đã cùng chung tay góp sức đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng chủ trương, quan điểm, chính sách, quy định mới của pháp luật, đặc biệt là về cải cách hành chính, cải thiện môi trường sản xuất, đầu tư kinh doanh, trọng tâm là các thủ tục hành chính liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp, hoạt động khởi nghiệp gắn với việc phổ biến Luật doanh nghiệp, Luật đầu tư, các luật và văn bản hướng dẫn liên quan đến đầu tư, kinh doanh; tập trung tuyên truyền, phổ biến các chính sách, quy định pháp luật mà dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận, quy định pháp luật mới ban hành liên quan đến phạm vi quản lý của sở, ngành, đoàn thể, địa phương… Đội ngũ những người làm báo vẫn đang từng ngày sát cánh, chung tay cùng các đơn vị địa phương  trên mặt trận văn hóa - tư tưởng nói chung và công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật nói riêng, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn./.

Nguyễn Nga (CTV)

Tin bài mới:


Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn Phạm Duy Hưng dự Hội nghị, Diễn tập an toàn thông tin phục vụ phát triển Chính phủ điện tử và chính quyền điện tử các cấp khu vực Trung du và miền núi phía Bắc( 02/04/2018 15:04:33)

Tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn quý I năm 2018 ( 27/03/2018 18:58:12)

Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án số 07-ĐA/TU của Tỉnh ủy Bắc Kạn về đổi mới, nâng cao chất lượng công tác quán triệt, học tập và tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị của Đảng giai đoạn 2017-2022( 20/03/2018 14:04:05)

Ban chỉ đạo CNTT tỉnh Bắc Kạn triển khai nhiệm vụ năm 2018( 13/03/2018 10:12:01)

Hội nghị cung cấp thông tin lần 1 năm 2018( 12/03/2018 08:56:25)

Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật( 28/02/2018 15:09:35)

Bộ Tư pháp hướng dẫn xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật năm 2018( 26/02/2018 14:57:55)

Kết luận của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tại Hội nghị Giao ban, gặp mặt báo chí đầu Xuân 2018( 05/02/2018 09:11:56)

Ban hành Kế hoạch phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh cho toàn dân trên báo chí tỉnh Bắc Kạn( 31/01/2018 10:12:47)

Tăng cường công tác truyền thông về công tác kiểm soát thủ tục hành chính và cải cách thủ tục hành chính năm 2018 ( 12/01/2018 09:17:19)

Sign In