Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Bộ Thông tin và Truyền thông công bố kết quả đánh giá xếp hạng mức độ ứng dụng CNTT năm 2018

(Cập nhật lúc: 26/04/2019 08:30:56 )

Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT), Bộ Thông tin và Truyền thông đã khảo sát, tổng hợp tình hình triển khai ứng dụng CNTT trên phạm vi cả nước và đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng CNTT của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2018.

Năm 2018 chỉ số và xếp hạng hạng mục Trang/Cổng thông tin điện tử tỉnh tăng 4 bậc so với năm 2017

Theo kết quả đánh giá, tỉnh Bắc Kạn xếp hạng thứ 26 về tổng thể mức độ ứng dụng CNTT năm 2018, giảm 13 bậc so với năm 2017; xếp thứ 9 về hạng mục hạ tầng kỹ thuật CNTT, tăng 4 bậc so với năm 2017; xếp thứ 47 về hạng mục ứng dụng CNTT trong hoạt động, giảm 29 bậc so với năm 2017; xếp thứ 55 hạng mục Trang/Cổng thông tin điện tử (Cung cấp, cập nhật thông tin, các chức năng hỗ trợ trên trang/cổng thông tin điện tử), tăng 4 bậc so với năm 2017; xếp thứ 24 về hạng mục cung cấp dịch vụ công trực tuyến, giảm 22 bậc so với năm 2017; xếp thứ 10 hạng mục cơ chế, chính sách và các quy định cho ứng dụng CNTT, tăng 8 bậc so với năm 2017 và xếp thứ 39 hạng mục nguồn nhân lực cho ứng dụng CNTT, giảm 11 bậc so với năm 2017.

Kết quả đánh giá chi tiết theo từng hạng mục của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xem tại đây./.

Thu Trang
Sign In