Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Công tác thông tin và truyền thông góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội; từng bước hình thành chính quyền điện tử tỉnh Bắc Kạn

(Cập nhật lúc: 18/03/2020 11:42:01 )

Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh có chức năng tham mưu, giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về: Báo chí; xuất bản; bưu chính; viễn thông; tần số vô tuyến điện; công nghệ thông tin; điện tử; phát thanh và truyền hình; thông tin đối ngoại; bản tin thông tấn; thông tin cơ sở; hạ tầng thông tin truyền thông; quảng cáo trên báo chí, trên môi trường mạng, trên xuất bản phẩm và quảng cáo tích hợp trên các sản phẩm, dịch vụ bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin.

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông đã tập trung lãnh đạo toàn diện các hoạt động của Sở đạt được nhiều thành tích quan trọng, đóng góp cho sự phát triển chung của tỉnh. Hoạt động thông tin - báo chí của tỉnh có bước chuyển biến về chất. Các cơ quan báo chí địa phương hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích, thông tin kịp thời đúng định hướng; phát huy tốt vai trò là tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Nhiều nội dung thông tin, loại hình dịch vụ báo chí không ngừng được nâng cao chất lượng, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu thông tin, giải trí của nhân dân. Các cơ quan báo chí trung ương đóng trên địa bàn tỉnh đã thông tin, đưa hình ảnh Bắc Kạn thân thiện, giầu bản sắc, tiềm năng đến bạn bè trong nước và quốc tế. Bản tin chuyên ngành của các cơ quan, đơn vị phát huy tốt vai trò là kênh thông tin tuyên truyền của các ngành, lĩnh vực. Cổng thông tin điện tử tỉnh và các trang, cổng thông tin điện tử của các đơn vị, địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ cung cấp thông tin kịp thời cho nhân dân. Hệ thống truyền thanh cơ sở được quan tâm đầu tư, nâng cấp, thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền; đây là kênh thông tin quan trọng, góp phần nâng cao nhận thức, tăng cường sự thống nhất tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Hoạt động xuất bản, in, phát hành đảm bảo phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh và nhu cầu trong sản xuất, kinh doanh của nhân dân. Có thể khẳng định, hoạt động báo chí trong những năm gần đây đã thực sự là dòng chảy chính, là thông tin chính thống định hướng dư luận xã hội. Việc cung cấp thông tin cho báo chí dần đi vào nền nếp; các ngành, địa phương chủ động trả lời, tiếp thu, giải trình, trao đổi thông tin do báo chí đăng, phát đã tạo nên không khí dân chủ trong hoạt động báo chí. Báo chí đã kịp thời phát hiện, cung cấp thông tin để cấp ủy, chính quyền các cấp chủ động xử lý những vấn đề phát sinh, ổn định tình hình ngay từ cơ sở.

Trong giai đoạn 2015-2020, hạ tầng và các dịch vụ bưu chính, viễn thông có bước phát triển mạnh mẽ, hiện đại và tương đối rộng khắp, các dịch vụ ngày càng đa dạng, chất lượng phục vụ được nâng cao. Toàn tỉnh hiện có 136 điểm phục vụ bưu chính. Bán kính phục vụ bình quân của mỗi điểm là 3,37km, số dân phục vụ bình quân của mỗi điểm là 2.386 người. 100% xã, phường, thị trấn được phát công văn, báo, tạp chí...đến trụ sở trong ngày. Việc tiếp nhận, khai thác, vận chuyển và phát các bưu gửi, tài liệu phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước đảm bảo an toàn, bí mật, không để xảy ra mất an toàn, an ninh bưu gửi. Ngoài các dịch vụ truyền thống, các doanh nghiệp bưu chính đã phát triển thêm nhiều dịch vụ mới như tham gia cung ứng dịch vụ hành chính công, các dịch vụ an sinh xã hội... qua hệ thống bưu chính. Hoạt động bưu chính của tỉnh hiện nay không chỉ đơn thuần là dịch vụ chuyển phát thư, báo mà đang chuyển hướng mạnh mẽ sang phục vụ thương mại điện tử, logistic và tham gia xây dựng chính quyền điện tử. Hạ tầng viễn thông được quan tâm đầu tư, nâng cấp theo hướng hiện đại. Toàn tỉnh hiện có 139 tuyến cáp đồng dài 295 km, 547 tuyến cáp quang dài 3.531 km, 641 trạm thu, phát sóng thông tin di động, tăng 196 trạm so với đầu nhiệm kỳ. 100% xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh được phủ sóng di động, kết nối Internet băng rộng cáp quang. Hệ thống mạng truyền số liệu chuyên dùng phục vụ hoạt động các cơ quan Đảng, nhà nước được mở rộng, triển khai đến tận cấp xã. Các dịch vụ viễn thông cũng không còn chỉ là dịch vụ thoại (alo) mà đang chuyển sang cung cấp nhiều dịch vụ mới gắn với các ứng dụng công nghệ thông tin như: Dịch vụ Internet, hội nghị truyền hình trực tuyến, truyền hình IPTV, ngân hàng số, thanh toán không dùng tiền mặt...Tạo nên sự kết nối, dần trở thành hạ tầng của hạ tầng trong phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh. Là phương tiện hữu ích giúp cấp ủy, chính quyền các cấp đảm bảo thông tin trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành cũng như phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; phục vụ tốt nhu cầu sản xuất, kinh doanh và đời sống dân sinh.

Nhìn lại thời điểm năm 2015 khi hầu hết các cơ quan trong hệ thống chính trị tỉnh Bắc Kạn hoạt động theo phương thức cũ, hành chính, giấy tờ... thì mới thấy ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử của tỉnh là lĩnh vực có sự phát triển vượt bậc. Năm 2017 Bắc Kạn được xếp thứ 13/63 tỉnh, thành phố về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước. Đến nay,Hệ thống phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc (TDOffice) đã triển khai cho 501 đơn vị từ cấp tỉnh đến cấp xã của cả 3 khối Đảng, Đoàn thể và Chính quyền. 100% văn bản (không mật) trao đổi giữa các cơ quan, đơn vị từ cấp xã trở lên đều được gửi bản điện tử. Mỗi năm đã có hàng triệu văn bản được gửi điện tử giúp giải quyết công việc nhanh chóng, minh bạch, tiết kiệm hàng chục tỷ đồng kinh phí hành chính.Chữ ký số chuyên dùng nhằm đảm bảo bí mật, sự toàn vẹn của thông tin khi được truyền qua mạng, xác thực được người dùng và chống chối bỏ các hành động hay sự kiện đã xảy ra; đây là phương tiện không thể thiếu khi giao dịch điện tử. Năm 2016 chữ ký số chuyên dùng được Sở Thông tin và Truyền thông triển khai tại tỉnh Bắc Kạn. Đến nay, đã cấp gần 4000thiết bị cho các tổ chức, cá nhân thuộc khối chính quyền, MTTQ và các đoàn thể từ tỉnh đến xã; các tổ chức, cá nhân sử dụng hiệu quả trong trao đổi văn bản điện tử. Ngoài ra, chữ ký số chuyên dùng còn được sử dụng trong các giao dịch BHXH, thuế, kho bạc điện tử... giúp giảm bớt thời gian, công khai, minh bạch... thời gian tới chữ ký số sẽ được triển khai trên thiết bị di động tạo thuận lợi cho người sử dụng. Thư điện tử công vụ là phương tiện hữu ích, giúp cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan trong hệ thống chính trị trao đổi thông tin, giải quyết công việc. Hiện đã cấp gần 7.000 tài khoản thư điện tử công vụ cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan Đảng, Nhà nước và Đoàn thể từ cấp tỉnh đến cấp xã, góp phần trao đổi, giải quyết công việc nhanh chóng, thuận tiện, hiệu quả.Năm 2017 phần mềm một cửa điện tử, một cửa điện tử liên thông và dịch vụ công trực tuyến được triển khai đến 100% cơ quan hành chính nhà nước từ tỉnh đến cấp xã cho 146 đơn vị. Phần mềm đảm bảo liên thông để giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính giữa các ngành ở cả 3 cấp; cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 cho phép người dân, doanh nghiệp nộp, tra cứu tình trạng xử lý hồ sơ và nhận kết quả trực tuyến qua mạng Internet. Đồng thời, phần mềm được kết nối đến hệ thống điều tin của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam để Bưu điện tỉnh đáp ứng kịp thời yêu cầu tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của người dân, doanh nghiệp. Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh tại địa chỉ http://dichvucong.backan.gov.vn/ cung cấp các dịch vụ công được liên thông giữa các cơ quan, đơn vị cả 3 cấp trong tỉnh và kết nối với Cổng dịch vụ công Quốc gia. Số dịch vụ công trực truyến mức độ 3 thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh đã cung cấp đạt tỷ lệ 77%, thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện (gồm cả cấp xã) đạt tỷ lệ 81%. Số dịch vụ công trực truyến mức độ 4 thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh đã cung cấp đạt tỷ lệ 24%, thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện (gồm cả cấp xã) đạt 9%. Dịch vụ công trực tuyến sẽ giúp cho người dân giảm bớt thời gian, chi phí khi giao dịch với cơ quan hành chính nhà nước; giúp công khai, minh bạch quá trình giải quyết thủ tục hành chính, giảm thiểu nhũng nhiễu, tham nhũng vặt của một số cán bộ, công chức, viên chức được giao thẩm quyền.

Quản lý thông tin, hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức bằng hồ sơ giấy đã bộc lộ nhiều bất cập như: Dữ liệu phân tán, tra cứu, cập nhật thông tin mất nhiều thời gian, dễ thất lạc, khó bảo quản...Năm 2019 Sở Thông tin và Truyền thông đã phối hợp với Sở Nội vụ xây dựng phần mềm Quản lý thông tin cán bộ. Phần mềm được triển khai đồng bộ tới tất cả các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh. Tháng 11/2019 phần mềm đã chính thức vận hành, giúp cho việc thực hiện các khâu trong công tác tổ chức, cán bộ được nhanh chóng, thuận tiện, chính xác, tạo bước đột phá trong công tác quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh.

Bắc Kạn là tỉnh còn nhiều khó khăn, thiếu nguồn lực trong phát triển kinh tế, xã hội, đầu tư hạ tầng, trong đó có hạ tầng viễn thông, công nghệ thông tin. Để tháo gỡ khó khăn đó, Sở Thông tin và Truyền thông đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh ký Biên bản hợp tác phát triển lĩnh vực thông tin và truyền thông hai năm 2019, 2020 với Bộ Thông tin và Truyền thông. Năm 2019, tỉnh Bắc Kạn đã tiếp nhận và đưa vào vận hành nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu (LGSP) cấp tỉnh do Bộ TT&TT chuyển giao, trị giá hàng chục tỷ đồng. Bộ cũng giúp kết nối nền tảng này với nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia (NGSP). Bắc Kạn là tỉnh thứ 21 kết nối thành công hệ thống kết nối, liên thông các hệ thống thông tin quốc gia. LGSP là nền tảng cốt lõi trong hệ thống chính quyền điện tử mà bắt buộc tỉnh, bộ, ngành nào cũng phải xây dựng để liên thông, chia sẻ, dùng chung dữ liệu; giúp giảm bớt chi phí đầu tư, xây dựng các cơ sở dữ liệu mà cơ quan, đơn vị khác đã có. Thông qua nền tảng LGSP, Bắc Kạn đã kết nối thành công hệ thống Một cửa điện tử, Một cửa điện tử liên thông và Dịch vụ công trực tuyến của tỉnh đến 05 hệ thống thông tin chuyên ngành của một số Bộ, ngành Trung ương.

Những kết quả trên đây mới chỉ là thành công bước đầu trong nhiệm kỳ 2015-2020. Xây dựng thành công chính quyền điện tử sẽ tạo ra một phương thức làm việc mới hiện đại, nhanh chóng, hiệu quả, minh bạch. Người dân, doanh nghiệp sẽ là trung tâm, được quan tâm, tạo thuận lợi để phát triển sản xuất, kinh doanh... Đây là một quá trình lâu dài mà trước hết phải là thay đổi nhận thức của cấp ủy, chính quyền các cấp, trong đó nêu cao vai trò của người đứng đầu. Nhận thức rõ điều này, nhiệm kỳ 2015-2020 chi ủy, chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông đã tập trung lãnh đạo bằng nhiều giải pháp cụ thể. Tham mưu, đưa chỉ tiêu cung cấp dịch vụ công trực tuyến vào Nghị quyết Đại hội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020 Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn để tập trung lãnh đạo. Quá trình triển khai, thực hiện nghị quyết đã tận dụng lợi thế của rất nhiều kênh thông tin để đẩy mạnh công tác tuyên truyền. Tham mưu UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản lãnh đạo với lộ trình, bước đi phù hợp. Chỉ đạo các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin tăng cường đầu tư, đảm bảo hạ tầng thiết yếu trong xây dựng chính quyền điện tử. Thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở, hướng dẫn, hỗ trợ các cơ quan trong hệ thống chính quyền quyết tâm chuyển đổi sang phương thức làm việc trên môi trường mạng. Đối với nội bộ Sở Thông tin và Truyền thông, ngay từ năm 2015 chi bộ đã ban hành nghị quyết chuyên đề về đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, làm việc hoàn toàn trên môi trường mạng. Thực hiện nghị quyết, toàn thể đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức của Sở đã nêu gương, đi đầu trong chuyển đổi phương thức làm việc mới giúp giải quyết công việc nhanh chóng, thuận tiện, minh bạch, tiết kiệm kinh phí hành chính. Từ kết quả triển khai trong nội bộ, Sở đã tham mưu để Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo, nhân rộng trên địa bàn toàn tỉnh. Đến nay, hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử tỉnh Bắc Kạn đã trở thành nền nếp ở tất cả các cơ quan, địa phương, đơn vị từ tỉnh đến xã.

Trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang tác động mạnh mẽ, trực tiếp đến tất cả các quốc gia, mọi lĩnh vực trong đời sống xã hội. Xây dựng chính phủ điện tử, hướng tới chính phủ số, kinh tế số, xã hội số là xu hướng tất yếu. Thách thức đặt ra cho công tác thông tin và truyền thông trong nhiệm kỳ 2020-2025 là rất lớn. Cần thiết phải có sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo sát sao hơn nữa của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh để Bắc Kạn không bỏ lỡ cơ hội chủ động tiếp cận cuộc cách mạng lần thứ tư, tạo cơ hội bứt phá. Các ngành, các cấp phải chủ động có kế hoạch, lộ trình phù hợp với ngành, địa phương mình trong vấn đề này. Với vai trò là cơ quan chủ trì tham mưu triển khai, nhiệm vụ đặt ra cho Đại hội chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025 là phải xác định được mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp mang tính đột phá cho nhiệm vụ xây dựng chính quyền điện tử, hướng tới chính quyền số, kinh tế số, xã hội số đến năm 2025./.

Hà Văn Tiến, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Sign In