Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bắc Kạn thực hiện tốt nhiệm vụ truyền thông

(Cập nhật lúc: 20/06/2018 16:16:49 )

Sau 8 năm đi vào hoạt động, Cổng Thông tin điện tử (TTĐT) tỉnh ngày càng khẳng định vai trò là kênh thông tin chính thống trên mạng internet của UBND tỉnh Bắc Kạn, đóng góp vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.


Giao diện Cổng TTĐT tỉnh Bắc Kạn

Cổng TTĐT tỉnh Bắc Kạn do UBND tỉnh Bắc Kạn quản lý và vận hành, chính thức đi vào hoạt động từ năm 2010 với tên miền https://backan.gov.vn. Đây là kênh thông tin chính thống trên mạng internet của UBND tỉnh Bắc Kạn, tập hợp và chuyển tải trao đổi thông tin trên các lĩnh vực phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của các cấp chính quyền; là phương tiện để các cơ quan, đơn vị thuộc UBND tỉnh cung cấp thông tin, hướng dẫn các thủ tục cần thiết cho người dân, đồng thời là nơi tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân trên Internet gửi UBND tỉnh Bắc Kạn.

Sau 8 năm đi vào hoạt động, Cổng TTĐT tỉnh Bắc Kạn đã khẳng định vị trí là một kênh thông tin quan trọng, hữu ích của chính quyền tỉnh để người dân, doanh nghiệp và các tổ chức xã hội giao dịch với các cơ quan Nhà nước thông qua môi trường điện tử một cách thuận lợi. Hàng năm, có tổng số hơn 3.000 tin, bài đã được cập nhật trên Cổng TTĐT tỉnh với chất lượng từng bước được nâng cao.

Các chuyên trang, chuyên mục trên Cổng TTĐT tỉnh thường xuyên được duy trì cập nhật thông tin, phát huy hiệu quả tuyên truyền. Cổng TTĐT đăng tải đầy đủ các văn bản chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh, các dự thảo văn bản cần lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị và nhân dân, các thủ tục hành chính mới ban hành, văn bản sao lục, công báo… Các Trang thông tin điện tử thành viên đã bổ sung kênh tin và các thông tin chỉ đạo điều hành của các ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh cơ bản đầy đủ theo quy định.

Nội dung đăng tải tuân thủ theo quy định tại Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ về về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước và theo định hướng tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Trong thời gian tới, Cổng TTĐT tỉnh Bắc Kạn tiếp tục phát huy vai trò trong việc cung cấp thông tin về các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, công tác chỉ đạo, điều hành của tỉnh; cập nhật cơ sở dữ liệu về văn bản pháp luật, văn bản chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh; thiết lập môi trường dịch vụ hành chính công trực tuyến giữa nhân dân với cơ quan hành chính Nhà nước; là cầu nối thông tin giữa người dân Bắc Kạn với các cấp chính quyền, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ minh bạch hoá thông tin, phục vụ cho hoạt động phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương./.

Hương Lan
Sign In