Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền dùng hàng Việt Nam

(Cập nhật lúc: 23/11/2018 08:21:02 )

Thời gian qua, Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trên địa bàn tỉnh đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp. Các tầng lớp nhân dân đã hiểu rõ việc lựa chọn sử dụng các nhãn hiệu hàng hóa uy tín sản xuất trong nước là việc làm cụ thể thể hiện lòng yêu nước, nét đẹp văn hóa tiêu dùng của người Việt Nam.

Khách hàng lựa chọn các sản phẩm tại Cửa hàng giới thiệu sản phẩm OCOP tỉnh Bắc Kạn, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn

Xác định công tác tuyên truyền là nhiệm vụ trọng tâm, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ sở đã tổ chức tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Các đơn vị, địa phương đẩy mạnh nội dung tuyên truyền Cuộc vận động trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh và địa phương, đài phát thanh cơ sở; Cổ động trực quan bằng pa nô, áp phích, băng rôn, khẩu hiệu tại các khu đông dân cư; Tuyên truyền trực tiếp thông qua các lớp bồi dưỡng, tập huấn cán bộ xã, phường, thị trấn, các buổi họp thôn, bản, tổ dân phố…

Đồng thời, cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh có nhiều giải pháp trong triển khai thực hiện Cuộc vận động gắn với các chương trình, dự án phát triển kinh tế ở địa phương. Cụ thể như Sở Công Thương đã chỉ đạo tổ chức tốt Chương trình đưa hàng Việt về nông thôn; Hướng dẫn các thương nhân thuộc nhiều thành phần kinh tế tập trung kinh doanh, sản xuất những ngành nghề có tiềm năng, thế mạnh của tỉnh như chế biến nông - lâm sản, vật liệu xây dựng…; Triển khai có hiệu quả chương trình phối hợp với những đơn vị có liên quan nhằm phát triển thương mại nông thôn, nâng cao nhận thức của người tiêu dùng, năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh và giám sát việc thực hiện pháp luật về quản lý, sản xuất, kinh doanh, sử dụng vật tư nông nghiệp trên địa bàn tỉnh… Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức nhiều lớp tập huấn sản xuất chế biến một số sản phẩm nông sản của tỉnh theo tiêu chuẩn VietGAP; Cấp phát bao bì, tem chứng nhận sản phẩm an toàn cho các cơ sở được xác nhận sản phẩm nông - lâm, thủy sản an toàn…

Năm 2018, tỉnh Bắc Kạn đã có 18 các loại sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, trong đó có 05 sản phẩm được công nhận là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Bắc là: Tinh nghệ Bắc Kạn của Công ty Cổ phần Nông sản Bắc Kạn; Miến dong Nhất Thiện ở huyện Ba Bể của hộ kinh doanh Nguyễn Văn Thiện; Trịnh Năng Curcurmin và Trịnh Năng Gấc của Công ty TNHH Nhiệt công nghiệp HTL tại thành phố Bắc Kạn; Miến dong Chính Tuyển của hộ kinh doanh Nông Văn Chính tại huyện Na Rì.

Với đặc thù là tỉnh miền núi, chủ yếu sản xuất nông nghiệp, những năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đã tích cực tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp trong tỉnh nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm hàng hóa và dịch vụ của địa phương. Cuộc vận động đã tạo thêm động lực cho doanh nghiệp tự đổi mới, nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường, nâng cao nhận thức về vai trò của mình, xác định Cuộc vận động là cơ hội để mở rộng sản xuất, kinh doanh, giới thiệu quảng bá sản phẩm của đơn vị... Qua đó, nhiều sản phẩm hàng hóa của tỉnh Bắc Kạn đã xây dựng được thương hiệu, được thị trường trong và ngoài tỉnh chấp nhận, tin dùng.

Thời gian tới, các thành viên Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tiếp tục triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ theo kế hoạch thực hiện Đề án phát triển thị trường trong nước gắn với cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” giai đoạn 2016 - 2020. Bên cạnh đó, Ban Chỉ đạo tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh của sản phẩm, thực hiện nghiêm các cam kết bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng./.

Thu Cúc
Sign In