Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng địa phương

(Cập nhật lúc: 03/01/2020 10:35:08 )

Xác định công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt đường lối, quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng và xây dựng nền quốc phòng toàn dân là một nội dung trọng tâm, thời gian qua, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã có nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền theo đúng quan điểm, đường lối của Đảng, của Bộ Quốc phòng. Từ đó góp phần nâng cao nhận thức, định hướng tư tưởng, hướng dẫn hành độngcho cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức, lực lượng vũ trang và quần chúng nhân dân địa phương.

Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh tham quan triển lãm “Tình quân dân” tại Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh

Nhận thức đúng vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác thông tin, tuyên truyền, những năm qua, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã hoàn thành tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện có hiệu quả công tác quốc phòng, quân sự địa phương, xây dựng trận địa tư tưởng ngày càng vững chắc và hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Hàng năm, căn cứ vào yêu cầu, nhiệm vụ trong nghị quyết và chương trình công tác Đảng, công tác chính trị, các đơn vị trực thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đều xác định những nội dung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền. Với chức năng là cơ quan tham mưu cho Phòng Chính trị và tham mưu cho Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh về công tác tư tưởng văn hóa, đồng thời là cơ quan trực tiếp tổ chức thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền, Ban Tuyên huấn đã tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng của đơn vị và Quân khu để cập nhật thông tin, định hướng tuyên truyền.

Trong năm 2019, Phòng Chính trị - Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã biên tập, viết và gửi hơn 200 tin, bài, ảnh phản ánh kết quả hoạt động của lực lượng vũ trang tỉnh đăng tải trên kênh Quốc phòng Việt Nam, Truyền hình Bắc Kạn, Báo Bắc Kạn, chương trình Phát thanh Quân đội trên sóng Đài Tiếng nói Việt Nam và một số báo, tạp chí khác. Nhiều bài viết hay, có tìm tòi, sáng tạo về đề tài quân đội của những “nhà báo mặc áo lính” được độc giả đánh giá cao, có tác động tích cực đến nhận thức của cán bộ, chiến sỹ và nhân dân.

Công tác tuyên truyền có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, ban ngành, đoàn thể phù hợp với từng đối tượng

Bên cạnh đó, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh còn tăng cường phối hợp với Báo Bắc Kạn, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh cùng một số cơ quan chuyên môn khác thực hiện công tác tuyên truyền về các hoạt động của lực lượng vũ trang tỉnh. Trong năm, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh đã xây dựng và phát sóng định kỳ chương trình truyền hình quốc phòng và an ninh toàn dân. Báo Bắc Kạn mở chuyên trang “Quốc phòng toàn dân và an ninh trật tự” đạt hiệu quả, chất lượng. Đặc biệt đã tập trung làm tốt công tác tuyên truyền nhân dịp kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2019) và 75 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2019); đăng tải nhiều bài viết về tấm gương người tốt, việc tốt trên sóng phát thanh nội bộ của đơn vị. Hệ thống thư viện, tủ sách của cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã mua sắm, tiếp nhận và cấp phát gần 3.000 đầu sách, báo, tài liệu các loại bảo đảm nhu cầu hưởng thụ văn hóa của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân. Hằng năm, kinh phí báo, tạp chí luôn được bảo đảm cấp xuống cơ sở 100% định mức được phân bổ.

Năm 2019, toàn tỉnh đã tổ chức được 10 lớp tập huấn Luật Quốc phòng năm 2018 và các Nghị định có liên quan của Chính phủ cho 2.269 lượt cán bộ, đảng viên. Thông qua đó đã quán triệt, tập huấn cho các cán bộ, công chức, đảng viên nắm chắc nội dung cơ bản của Chiến lược Quốc phòng Việt Nam và Luật Quốc phòng cùng các văn bản có liên quan để làm cơ sở tổ chức triển khai thực hiện. Đặc biệt chú trọng kiện toàn, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh các cấp; quan tâm thực hiện công tác phổ biến kiến thức quốc phòng an ninh cho toàn dân bảo đảm tính toàn diện, có chiều sâu, hiệu quả, có sự thống nhất, phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, vận dụng tốt nhiều biện pháp tuyên truyền phù hợp với từng đối tượng.

Qua công tác thông tin, tuyên truyền đã góp phần xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh ngày càng vững mạnh, kịp thời cổ vũ, động viên quân và dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh tích cực thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, gắn phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội với tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh; xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững mạnh, củng cố khu vực phòng thủ tỉnh ngày càng vững chắc./.

Thu Trang
Sign In