Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ


Ngày 28/02/2013, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 368/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình hành động của Chính phủ về thông tin đối ngoại giai đoạn 2013 - 2020 và Quyết định số 1486/QĐ-TTg ngày 06/11/2018 ban hành “Kế hoạch thông tin đối ngoại giai đoạn 2018 - 2020”.

Xem tiếp


Sáng 06/01/2020, tại Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy diễn ra Hội nghị tổng kết công tác báo chí năm 2019 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.

Xem tiếp


Xác định công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt đường lối, quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng và xây dựng nền quốc phòng toàn dân là một nội dung trọng tâm, thời gian qua, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã có nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền theo đúng quan điểm, đường lối của Đảng, của Bộ Quốc phòng

Xem tiếp


Ngày 26/12, Sở Thông tin và Truyền thông Bắc Kạn tổ chức Hội nghị cung cấp thông tin cho báo chí.

Xem tiếp


Chiều 09/12, Cổng Dịch vụ công Quốc gia đã chính thức khai trương với sự tham dự của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử và được tường thuật trực tuyến tới điểm cầu của 63 tỉnh, thành phố.

Xem tiếp


Bắc Kạn là tỉnh xếp thứ 49/63 tỉnh, thành phố về cải cách hành chính (CCHC), nhưng xếp thứ 26 trong cả nước về mức độ ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT). Trước đây, tỉnh chưa có nền tảng để tích hợp, chia sẻ các cơ sở dữ liệu dùng chung, chưa liên thông, sử dụng dữ liệu đã có của các Bộ, ngành Trung ương qua mạng điện tử. Được sự hỗ trợ từ Bộ Thông tin và Truyền thông, tỉnh đã tiếp nhận thành công nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu cấp tỉnh (LGSP).

Xem tiếp


Ngày 01/12/2019, UBND tỉnh tổ chức công bố tiếp nhận Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu (LGSP) tỉnh Bắc Kạn.

Xem tiếp


Là doanh nghiệp bưu chính công ích duy nhất được UBND tỉnh giao nhiệm vụ bảo đảm việc cung cấp dịch vụ bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước trên địa bàn tỉnh, những năm qua, Bưu điện tỉnh đã tích cực tham gia cùng chính quyền địa phương đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (TTHC) và phát huy hiệu quả hoạt động của mình, từng bước trở thành cánh tay nối dài của hệ thống hành chính đến với người dân.

Xem tiếp


Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của người dân đối với công tác bảo vệ và phát triển rừng là một trong những giải pháp được tỉnh Bắc Kạn quan tâm triển khai thực hiện nhằm tăng cường hiệu quả thực hiện chính sách phát triển rừng trên địa bàn tỉnh.

Xem tiếp


Sau 15 năm thực hiện Chỉ thị 37-CT/TW ngày 18/3/2004 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX) “Về tiếp tục nâng cao vai trò, chất lượng hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong thời kỳ mới”, chất lượng hoạt động của Hội Nhà báo Bắc Kạn đã có những chuyển biến rõ nét; vai trò của Hội được nâng lên, tổ chức Hội ngày càng được củng cố và hoàn thiện, phương thức hoạt động từng bước được đổi mới, phong phú, hiệu quả hơn, thu hút đông đảo hội viên tham gia.

Xem tiếp

1234567...Trang cuối
Sign In