Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Hội nghị Báo cáo viên trực tuyến tháng 9/2018

(Cập nhật lúc: 17/09/2018 08:46:17 )

Ngày 14/9, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị Báo cáo viên các Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương tháng 9/2018. Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lê Mạnh Hùng chủ trì hội nghị. Điểm cầu Bắc Kạn dự hội nghị có các đồng chí: Hoàng Văn Bảy - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Phạm Huy Hoàng - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cùng các đồng chí báo cáo viên các cấp trên địa bàn.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Bắc Kạn

Hội nghị đã nghe Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam Trần Văn Thuật trình bày chuyên đề về “Xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước”. Theo đó, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đi sâu phân tích vai trò, vị trí to lớn của giai cấp công nhân đối với sự phát triển của đất nước, nhất là trong thời kỳ đẩy mạnh CNH - HĐH đất nước. Trên cơ sở đó, nêu các giải pháp cụ thể để tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của giai cấp công nhân trong tình hình mới. Đồng thời thông tin về công tác chuẩn bị cho Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Tiếp đó, đội ngũ báo cáo viên cũng được nghe Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ thông tin cơ bản về những kết quả đã đạt được sau 5 năm thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục - đào tạo; Những vấn đề đặt ra và giải pháp trọng tâm thời gian tới.

Phát biểu định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Lê Mạnh Hùng nhấn mạnh: Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2018 - 2023 là sự kiện chính trị quan trọng nên đội ngũ báo cáo viên cần nắm chắc các nội dung để thông tin tuyên truyền; Tập trung tuyên truyền việc thực hiện các nội dung Nghị quyết của Trung ương 6, Trung ương 7 nhất là về cách thức tổ chức thực hiện, các điển hình, mô hình hay, hiệu quả; Đẩy mạnh tuyên truyền về các thành tựu kinh tế - xã hội của đất nước trong 9 tháng đầu năm; Những kết quả to lớn sau 5 năm thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục - đào tạo; Làm tốt hơn công tác xây dựng Đảng, nhất là về tư tưởng, chính trị, đẩy mạnh hơn nữa công tác phản bác các quan điểm, luận điệu sai trái, chống phá của các thế lực thù địch, bảo vệ quan điểm, đường lối, chủ trương lãnh đạo của Đảng./.

Thu Trang
Sign In