Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Hội nghị giao ban công tác báo chí tháng 9, tháng 10 năm 2019

(Cập nhật lúc: 12/11/2019 16:55:56 )

Chiều 11/11, tại Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Kạn diễn ra Hội nghị giao ban đánh giá công tác báo chí tháng 9, tháng 10 và đề ra nhiệm vụ tuyên truyền những tháng cuối năm. Đồng chí Trần Thị Lộc - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị.

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Trong tháng 9, tháng 10, cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh đã bám sát định hướng tuyên truyền của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Tuyên giáo và Sở Thông tin và truyền thông; đảm bảo tuyên truyền đúng quy định của Luật Báo chí với nội dung khá toàn diện trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, các chủ trương, chính sách của Trung ương, của tỉnh đến các tầng lớp nhân dân. Sở Thông tin và Truyền thông đã thực hiện tốt việc tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trả lời những vụ việc báo chí phản ánh, thực hiện nghiêm túc công tác quản lý nhà nước về báo chí... góp phần tích cực vào việc ổn định tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận và đề ra giải pháp trong công tác quản lý báo chí, cung cấp thông tin cho báo chí và các vấn đề dư luận quan tâm, công tác tập huấn cho đội ngũ phóng viên và người phát ngôn của các đơn vị, địa phương…

Định hướng trong thời gian tới, Trần Thị Lộc - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan báo chí tập trung tuyên truyền về các mô hình điển hình, tạo ra sức lan tỏa trong cộng đồng. Tăng cường công tác định hướng tuyên truyền, thống nhất trong phát ngôn với báo chí từ tỉnh tới địa phương; tăng cường công tác quản lý báo chí, chủ động cập nhật thông tin. Đẩy mạnh tuyên truyền về kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, nhiệm vụ năm 2020 và các sự kiện, các ngày kỷ niệm của đất nước, của tỉnh.../.

Hương Lan

Tin bài mới:


Hội nghị trực tuyến triển khai Cổng Dịch vụ công quốc gia ( 04/11/2019 15:15:18)

Ban hành Kế hoạch truyền thông thực hiện Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2020 - 2025 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn( 31/10/2019 16:09:49)

Bắc Kạn triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, giai đoạn 2019-2021” trên địa bàn tỉnh( 24/10/2019 10:26:20)

Xây dựng chính quyền điện tử: Làm việc từ xa, ước mơ của nhiều thế hệ cán bộ, công chức, viên chức nay đã thành hiện thực( 16/10/2019 10:26:30)

Ban hành Kế hoạch triển khai tuyên truyền, quảng bá ASEAN giai đoạn 2019 - 2020( 11/10/2019 17:13:38)

Công an tỉnh tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ nhân dân( 11/10/2019 16:57:18)

Kết nối và chia sẻ trang Facebook “Thông tin phòng chống thiên tai tỉnh Bắc Kạn”( 10/10/2019 14:41:26)

Ban hành Kế hoạch truyền thông về cải thiện vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, sử dụng nước sạch nông thôn giai đoạn 2019 – 2025 và tầm nhìn đến năm 2030 ( 30/09/2019 16:37:39)

Giao ban công tác báo chí tháng 9/2019( 11/09/2019 15:48:38)

Nâng cao chất lượng thông tin Báo ảnh Dân tộc và Miền núi khu vực phía Bắc năm 2019( 28/08/2019 14:22:24)

Sign In