Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Kế hoạch thực hiện “Tuyên truyền, vận động sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn vì sức khỏe cộng đồng giai đoạn 2019 - 2020” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

(Cập nhật lúc: 22/05/2019 10:52:24 )

Ngày 17 tháng 5 năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 275/KH-UBND thực hiện “Tuyên truyền, vận động sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn vì sức khỏe cộng đồng giai đoạn 2019 - 2020” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Trong quá trình triển khai Kế hoạch thực hiện “Tuyên truyền, vận động sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn vì sức khỏe cộng đồng giai đoạn 2019 - 2020” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp trong tỉnh cần thực hiện tốt vai trò trung tâm, nòng cốt trong tuyên truyền, vận động, thực hiện và giám sát việc bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm; các Sở, ban, ngành, cơ quan liên quan và UBND cấp huyện, UBND cấp xã cần nâng cao trách nhiệm trong việc phối hợp, tạo điều kiện để các cấp Hội Nông dân Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam thực hiện tuyên truyền, vận động thực hiện và giám sát việc bảo đảm thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là đơn vị đầu mối phối hợp với các Sở, ngành và Hội Nông dân tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và UBND các huyện, thành phố thực hiện Kế hoạch.

Thông tin chi tiết xem tại tệp đính kèm./.

Nông Cúc
Sign In