Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Kế hoạch tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh nhân dịp Xuân Kỷ Hợi 2019

(Cập nhật lúc: 14/01/2019 20:33:48 )

Nhằm động viên, khích lệ tinh thần, tạo không khí phấn khởi cho các nhà báo hoạt động trên địa bàn tỉnh; từ đó phát huy hơn nữa trách nhiệm, đóng góp của các nhà báo vào sự nghiệp xây dựng, phát triển văn hóa, kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân; Tạo cơ hội cho người làm công tác báo chí giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ thông tin để báo chí trở thành dòng chảy chính trong hệ thống thông tin, tạo đồng thuận, niềm tin xã hội, phản ánh công cuộc đổi mới của đất nước, quê hương, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng, phát triển đi lên của tỉnh Bắc Kạn. Ngày 11 tháng 01 năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 25/KH-UBND về tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh nhân dịp Xuân Kỷ Hợi 2019. Theo đó, buổi gặp mặt sẽ diễn ra vào 16h00 ngày 17 tháng 01 năm 2017 tại Nhà khách tỉnh.

Tại Kế hoạch, Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu, chuẩn bị các nội dung liên quan phục vụ buổi gặp mặt các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh nhân dịp Xuân Kỷ Hợi 2019 đảm bảo chu đáo, tiết kiệm và có ý nghĩa thiết thực.

Hồng Nhung
Sign In