Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Kết nối và chia sẻ trang Facebook “Thông tin phòng chống thiên tai tỉnh Bắc Kạn”

(Cập nhật lúc: 10/10/2019 14:41:26 )

Thực hiện Văn bản số 751/PCTT-TTCĐ ngày 30/7/2019 của Tổng cục Phòng chống thiên tai về việc đề nghị chỉ đạo kết nối và chia sẻ trang Facebook “Thông tin phòng chống thiên tai”, Văn phòng Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh đã lập trang Facebook “Thông tin Phòng chống thiên tai tỉnh Bắc Kạn” tại địa chỉ https://www.facebook.com/thongtinphongchongthientaibackan/.

Nhằm phát huy hiệu quả việc sử dụng mạng xã hội trong công tác phòng chống thiên tai trên địa bàn tỉnh, Văn phòng BCH PCTT-TKCN tỉnh đã có văn bản đề nghị các Sở, ban, ngành, đoàn thể , Ban chỉ huy PCTT-TKCN các huyện, thành phố thông báo đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc trong cơ quan đơn vị, người dân được biết và thực hiện việc kết nối, chia sẻ trang “Thông tin phòng chống thiên tai tỉnh Bắc Kạn”./.

Nông Cúc
Sign In