Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Kết quả công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo hiểm xã hội giai đoạn 2014-2018

(Cập nhật lúc: 26/02/2019 16:20:17 )

Thời gian qua, công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo hiểm xã hội đã được các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh đầy mạnh thực hiện.

Theo báo cáo về thực trạng công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo hiểm xã hội (BHXH) giai đoạn 2014-2018 của UBND tỉnh cho thấy, công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về BHXH tại địa bàn tỉnh Bắc Kạn luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, BHXH Việt Nam, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, sở, ngành, đoàn thể liên quan.

Các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh chủ động, phối hợp tham gia. Việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về BHXH theo hướng gần dân “đến từng ngõ, gõ từng nhà”, đã tạo điều kiện cho nhân dân và người lao động nhận thức sâu hơn, hiểu rõ hơn về các chính sách BHXH, BHYT, BHTN và tích cực, tự nguyện tham gia góp phần vào việc gia tăng số người tham gia BHXH, BHYT, BHTN.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo hiểm xã hội thời gian qua cũng còn những hạn chế nhất định như: Thiếu cán bộ, cộng tác viên tuyên truyền chuyên trách; kinh phí để tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho cơ quan quản lý nhà nước và các đơn vị phối hợp còn khó khăn; thời gian dành cho các hoạt động tuyên truyền còn hạn hẹp do khối lượng công việc chuyên môn cần xử lý nhiều...

Để khắc phục những hạn chế còn tồn tại, UBND tỉnh cũng đưa một số giải pháp như: Tăng cường công tác tham mưu thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về BHXH, BHTN nói chung và tăng cường quản lý nhà nước trong công tác tuyên truyền, phổ biển pháp luật về BHXH nói riêng; huy động sự phối hợp chặt chẽ, chủ động và tích cực của các đơn vị liên quan như Ban Tuyên giáo tỉnh, Sở Tài chính, Liên đoàn Lao động tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Thanh tra tỉnh, Công an tỉnh… sẽ góp phần đưa các chính sách BHXH, BHYT nhanh chóng đi vào cuộc sống, đến được đông đảo với nhân dân và người lao động, hướng đến mục tiêu cuối cùng là đảm bảo quyền lợi tối đa cho các đối tượng tham gia và thụ hưởng, góp phần ổn định chính trị, xã hội, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh trật tự và an sinh xã hội tại địa phương./.

Minh Huyền, Phòng Văn xã - Ngoại vụ
Sign In