Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Mã vùng điện thoại cố định tỉnh Bắc Kạn thay đổi từ ngày 15/4/2017

(Cập nhật lúc: 25/04/2017 09:12:02 )

Theo Kế hoạch chuyển đổi mã vùng của Bộ Thông tin và Truyền thông, mã vùng của tỉnh Bắc Kạn đã được chuyển đổi từ mã vùng cũ (281) sang mã vùng mới (209) kể từ 00 giờ 00 phút ngày 15/04/2017.

Nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển dịch vụ viễn thông, ngày 22/12/2014, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư số 22/2014/TT-BTTTT về quy hoạch kho số viễn thông. Triển khai thực hiện Thông tư này, ngày 21/11/2016, Bộ Thông tin và Truyền thông có Quyết định số 2036/QĐ-BTTTT ban hành Kế hoạch chuyển đổi mã vùng, theo đó 59/63 tỉnh, thành phố trên toàn quốc (trừ 4 tỉnh là Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Hòa Bình và Hà Giang giữ nguyên) sẽ phải chuyển đổi từ mã vùng cũ sang mã vùng mới theo ba giai đoạn.

Theo Kế hoạch trên, thời gian bắt đầu chuyển đổi mã vùng của mỗi giai đoạn được thực hiện vào thứ Bảy hoặc Chủ Nhật, tránh các ngày lễ, Tết để đảm bảo việc chuyển đổi mã vùng được an toàn và thuận lợi, cụ thể:

* Giai đoạn 1 bao gồm 13 tỉnh. Thời điểm chuyển đổi mã vùng bắt đầu từ 00 giờ 00 phút ngày 11/02/2017:

- Thời gian bắt đầu quay số song song vào 00 giờ 00 phút ngày 11/02/2017 và kết thúc quay số song song vào 23 giờ 59 phút ngày 12/3/2017;

- Thời gian bắt đầu duy trì âm thông báo vào 00 giờ 00 phút ngày 13/3/2017 và kết thúc âm thông báo vào 23 giờ 59 phút ngày 14/4/2017.

* Giai đoạn 2 bao gồm 23 tỉnh, thành phố, trong đó có tỉnh Bắc Kạn. Thời điểm chuyển mã vùng: Bắt đầu từ 00 giờ 00 phút ngày 15/04/2017.

- Thời gian bắt đầu quay số song song vào 00 giờ 00 phút ngày 15 tháng 4 năm 2017 và kết thúc quay số song song vào 23 giờ 59 phút ngày 14 tháng 5 năm 2017;

- Thời gian bắt đầu duy trì âm thông báo vào 00 giờ 00 phút ngày 15 tháng 5 năm 2017 và kết thúc âm thông báo vào 23 giờ 59 phút ngày 16 tháng 6 năm 2017;

* Giai đoạn 3 bao gồm 23 tỉnh, thành phố còn lại. Thời điểm chuyển mã vùng: Bắt đầu từ 00 giờ 00 phút ngày 17/06/2017.

- Thời gian bắt đầu quay số song song vào 00 giờ 00 phút ngày 17 tháng 6 năm 2017 và kết thúc quay số song song vào 23 giờ 59 phút ngày 16 tháng 7 năm 2017;

- Thời gian bắt đầu duy trì âm thông báo vào 00 giờ 00 phút ngày 17 tháng 7 năm 2017 và kết thúc âm thông báo vào 23 giờ 59 phút ngày 31 tháng 8 năm 2017.

Để triển khai Kế hoạch chuyển đổi mã vùng của Bộ Thông tin và Truyền thông, ngày 7/4/2017, Sở Thông tin và Truyền thông Bắc Kạn cũng đã ban hành Công văn số 258/STTTT-VT về việc triển khai thực hiện chuyển đổi mã vùng điện thoại. Theo đó, Sở đã đã đề nghị các doanh nghiệp Viễn thông trên địa bàn tỉnh xây dựng và triển khai kế hoạch chuyển đổi mã vùng; hướng dẫn người sử dụng dịch vụ cách thức quay số theo mã vùng mới; triển khai biện pháp kỹ thuật giảm thiểu tối đa ảnh hưởng đến thông tin liên lạc trong quá trình chuyển đổi mã vùng; đồng thời thông báo việc chuyển đổi mã vùng cho các thuê bao và trên phương tiện thông tin đại chúng trong thời gia trước, trong và sau mốc thời điểm tiến hành chuyển đổi mã vùng./.

Thu Cúc
Sign In