Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Một số kết quả nổi bật trong xây dựng Chính quyền điện tử

(Cập nhật lúc: 11/05/2020 20:46:15 )

Những năm qua, công tác xây dựng chính quyền điện tử trên địa bàn tỉnh đã đặc biệt được quan tâm và đạt được nhiều kết quả quan trọng, nổi bật.

Xây dựng Chính quyền điện tử là một trong những mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm của Chính phủ và chính quyền các cấp. Việc xây dựng Chính quyền điện tử nhằm số hóa toàn bộ quá trình giải quyết công việc, quản lý điều hành của cơ quan nhà nước với mục tiêu cuối cùng là hiện đại hóa hệ thống chính quyền, nâng cao tính minh bạch, hiệu quả và phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn, góp phần vào việc phát triển kinh tế - xã hội bền vững của địa phương.

Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra mục tiêu phấn đấu đến năm 2020, tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến được cung cấp ở mức độ 3 đạt 70% ở cấp tỉnh và 70% ở cấp huyện; mức độ 4 đạt 30% ở cấp tỉnh, 20% ở cấp huyện (bao gồm cả các xã).

Được sự quan tâm chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, chính quyền các cấp và sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, công tác xây dựng chính quyền điện tử trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, nổi bật.

Hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin của tỉnh được đầu tư ngày càng đồng bộ, hoàn thiện. Hiện nay, 100% các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh có kết nối mạng truyền số liệu chuyên dùng, kết nối Internet băng thông rộng. Năm 2019, tỉnh Bắc Kạn đã tổ chức lễ tiếp nhận và đưa vào vận hành nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu (LGSP) của tỉnh do Bộ Thông và Truyền thông chuyển giao, là tỉnh thứ 21 trong cả nước kết nối thành công hệ thống LGSP quốc gia. Sau khi tiếp nhận, tỉnh đã kết nối thành công Hệ thống Một cửa điện tử, Một cửa điện tử liên thông và Dịch vụ công trực tuyến mức độ cao của tỉnh đến 05 Hệ thống thông tin chuyên ngành của các Bộ, ngành Trung ương.

Trung tâm Tích hợp dữ liệu tỉnh được trang bị hệ thống thiết bị phần cứng, phần mềm cơ bản đáp ứng các yêu cầu. Hệ thống đã kết nối mạng WAN-VPN tới 28 đơn vị cấp sở, huyện trên địa bàn tỉnh. Trung tâm đã cài đặt, quản trị các phần mềm dùng chung của tỉnh và lưu trữ dữ liệu các phần mềm dùng chung và một số hệ thống thông tin chuyên ngành của 07 đơn vị cấp tỉnh.

Phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc hiện đã triển khai 629 đầu mối cho tất cả các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Hiện nay, 100% văn bản (trừ văn bản mật) trao đổi giữa các cơ quan, đơn vị từ cấp huyện trở lên đều được gửi bản điện tử, trong đó có khoảng 80% văn bản gửi bản điện tử; 20% là các văn bản gửi song song bản điện tử và bản giấy.

Hệ thống phần mềm quản lý cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP đã triển khai đến 146 cơ quan, đơn vị, địa phương.

Hệ thống Thư điện tử công vụ của tỉnh ngày được nâng cấp hiện đại, bổ sung chức năng ký số và xác thực điện tử, hoạt động ổn định và đáp ứng tốt hơn yêu cầu của người sử dụng. Đến nay, hệ thống đã cấp gần 7.000 tài khoản, trong đó có 4.607 tài khoản cho cán bộ, công chức, viên chức và tài khoản tổ chức thuộc các cơ quan đơn vị trong tỉnh. Đến hết Quý I/2020, tỷ lệ sử dụng hòm thư trung bình trong tháng đạt trên 90%.

Hệ thống phần mềm "Một cửa điện tử", "Một cửa điện tử liên thông" và dịch vụ công trực tuyến mức độ cao được triển khai tới 16 cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh, 8/8 huyện/thành phố và 108/108 xã, phường, thị trấn.

Trong năm 2019, hệ thống đã xử lý 133.802 hồ sơ; trong Quý I/2020, số lượng hồ sơ tiếp nhận trực tuyến trên hệ thống phần mềm đạt 34.374 hồ sơ (cao hơn cùng kỳ năm 2019 là 7.006 hồ sơ).

Việc cung cấp và xử lý hồ sơ trực tuyến của tỉnh ngày càng tăng. Tỷ lệ cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 ở cấp tỉnh đạt 77%, ở cấp huyện đạt 81%. Tỷ lệ cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 ở cấp tỉnh đạt 24%, ở cấp huyện đạt 9%. Có 15 sở, ngành thực hiện tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh; 100% thủ tục hành chính giải quyết tại Trung tâm được tiếp nhận, xử lý qua hệ thống Một cửa điện tử. Trong năm 2019, đã phát sinh 21.957 hồ sơ trực tuyến mức độ 3,4 (tăng 11,596 hồ sơ so với năm 2018).

Hiện tại, 100% cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố đều có Trang/Cổng Thông tin điện tử để người dân và các tổ chức tra cứu, giải quyết các thủ tục hành chính thông qua hình thức dịch vụ công trực tuyến.

Bên cạnh đó, các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu chuyên ngành đã triển khai được duy trì sử dụng tốt như Hệ thống đấu thầu qua mạng; phần mềm quản lý khám, chữa bệnh và thanh toán bảo hiểm y tế; cơ sở dữ liệu đất đai của tỉnh và các huyện, thành phố…

Với việc ứng dụng công nghệ thông tin ngày càng mạnh mẽ trong hoạt động của cả hệ thống chính trị đã góp phần quan trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước, phục vụ ngày càng tốt hơn cho người dân và doanh nghiệp; đồng thời tạo nền tảng phát triển kinh tế tri thức, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển và đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh./.

Bích Huệ
Sign In