Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu LGSP góp phần quan trọng trong công cuộc cải cách hành chính

(Cập nhật lúc: 05/12/2019 09:30:17 )

Bắc Kạn là tỉnh xếp thứ 49/63 tỉnh, thành phố về cải cách hành chính (CCHC), nhưng xếp thứ 26 trong cả nước về mức độ ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT). Trước đây, tỉnh chưa có nền tảng để tích hợp, chia sẻ các cơ sở dữ liệu dùng chung, chưa liên thông, sử dụng dữ liệu đã có của các Bộ, ngành Trung ương qua mạng điện tử. Được sự hỗ trợ từ Bộ Thông tin và Truyền thông, tỉnh đã tiếp nhận thành công nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu cấp tỉnh (LGSP).

Bắc Kạn công bố tiếp nhận nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu cấp tỉnh (LGSP)

Thực hiện Nghị quyết số 36a ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử, những năm qua, tỉnh đặc biệt quan tâm, nỗ lực triển khai xây dựng Chính quyền điện tử và đã đạt được những kết quả tích cực. Cổng thông tin điện tử của tỉnh được liên kết, tích hợp thông tin với trang/cổng thông tin điện tử của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện, thành phố; các thông tin hoạt động, chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh, các đơn vị, địa phương được cập nhật thường xuyên, các văn bản pháp luật, cơ chế chính sách, thủ tục hành chính, dịch vụ công được đăng tải đầy đủ đã giúp cho người dân, doanh nghiệp thuận lợi trong việc tra cứu.

Hệ thống phần mềm Quản lý văn bản và hồ sơ công việc được triển khai đến 501 cơ quan, đơn vị từ tỉnh đến xã, tạo điều kiện liên thông văn bản 4 cấp. Trên 80% văn bản (không mật) đã được ký bằng chữ ký số tổ chức, cá nhân và gửi, nhận qua mạng; mỗi năm đã tiết kiệm 7-8 tỷ đồng kinh phí hành chính và tạo ra một phương thức làm việc mới hiện đại, minh bạch, nhanh chóng. Hệ thống phần mềm “Một cửa điện tử”, “Một cửa điện tử liên thông” và dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 được triển khai từ cuối năm 2017 cho 146 cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh, huyện, xã đã tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong giao dịch với cơ quan nhà nước.

Cùng với sử dụng các phần mềm dùng chung, các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu (CSDL) chuyên ngành đã được nhiều ngành, cơ quan, đơn vị triển khai và duy trì sử dụng như: Hệ thống đấu thầu qua mạng; CSDL phục vụ quản lý, điều hành và quyết toán ngân sách; CSDL công chứng...; 100% các đơn vị có kết nối vào đường truyền mạng truyền số liệu chuyên dùng. Hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến của tỉnh tiếp tục phát huy được hiệu quả. Trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh được trang bị hệ thống thiết bị phần cứng, phần mềm và được kết nối mạng WAN-VPN tới 28 đơn vị cấp sở, huyện trên địa bàn tỉnh.

Có thể thấy, mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng tỉnh vẫn đang nỗ lực để xây dựng chính quyền điện tử. Được sự hỗ trợ của Bộ Thông tin và Truyền thông với giá trị khoảng 15 tỷ đồng,tỉnh đã triển khai thành công nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu cấp tỉnh (LGSP) kết nối đến các hệ thống thông tin khác. LGSP chính là nền tảng xây dựng Chính phủ điện tử, tích hợp, chia sẻ dữ liệu cấp Bộ, cấp tỉnh hiện hành nhất hiện nay.

LGSP sẽ tích hợp, chia sẻ dữ liệu cấp Bộ, cấp tỉnh chứa các dịch vụ dùng chung để chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin của các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi một Bộ, ngành, địa phương và đóng vai trò trung gian phục vụ kết nối các hệ thống thông tin trong nội bộ của Bộ, ngành, địa phương với các hệ thống bên ngoài; mô hình kết nối của LGSP theo kiến trúc Chính phủ điện tử của cơ quan cấp Bộ chủ quản hoặc kiến trúc Chính quyền điện tử của cơ quan cấp tỉnh chủ quản phù hợp Khung kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam.Thước đo chất lượng phục vụ của chính quyền chính là người dân. Dân thụ hưởng các sản phẩm hành chính chất lượng thì mới đánh giá được chất lượng của chính quyền. Vậy nên, việc phát triển LGSP - nền tảng cho Chính phủ điện tử còn tiếp cận nhiều các khía cạnh trực thuộc khối Nhà nước tác động trực tiếp đến cuộc sống của con người, góp phần tạo nên những sự tiện ích của cuộc sống số. Đến nay, Bắc Kạn đã phối hợp với Cục Tin học hoá Bộ Thông tin và Truyền thông thực hiện nối thành công đến Hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký và quản lý doanh nghiệp của Bộ Kế hoạch và Đầu tư để khai thác thông tin và hỗ trợ các doanh nghiệp.

Khi tỉnh Bắc Kạn vận hànhNền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu cấp tỉnh LGSP sẽ tiếp nhận các yêu cầu kết nối chính thức về kết nối trao đổi dữ liệu thông tin giữa tỉnh với các bộ, ngành, không chỉ là song phương. Nghĩa là có thể 63 tỉnh kết nối với nhiều hệ thống của một bộ và ngược lại.

Nền tảng LGSP đi vào hoạt động sẽ tạo tính kết nối, chia sẻ dữ liệu dùng chung giữa các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh. Hiện tại, nền tảng LGSP đã kết nối thành công với Nền tảng kết nối, liên thông các hệ thống thông tin quốc gia (NGSP) của Bộ Thông tin và Truyền thông, bao gồm các danh mục dùng chung như danh mục địa giới hành chính, danh mục dân tộc, danh mục chức danh… nhằm tạo sự thống nhất, đồng bộ và liên tục trong việc chia sẻ thông tin giữa các hệ thống thông tin của các tỉnh với các hệ thống thông tin quốc gia và các hệ thống thông tin chuyên ngành khác. Bắc Kạn cũng sẽ thực hiện các giải pháp để hệ thống này bước đầu tích hợp Cổng Dịch vụ công trực tuyến của tỉnh với Hệ thống thông tin Quốc gia về đăng ký kinh doanh.

Đồng chí Phạm Duy Hưng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết: Việc Bắc Kạn triển khai, đưa vào vận hành Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu cấp tỉnh LGSP góp phần quan trọng trong công cuộc cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), chỉ số sẵn sàng phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin truyền thông (ICT Index). Trong thời gian tới, UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp chặt chẽ với các đơn vị có liên quan để kết nối, tích hợp các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành khác; đồng thời tiếp tục hoàn thiện các tính năng của Nền tảng chia sẻ, tích hợp dùng chung cấp tỉnh LGSP.

Tỉnh Bắc Kạn vẫn đang tiếp tục dành nhiều nguồn lực cho ứng dụng CNTT, xây dựng Chính quyền điện tử tại các đơn vị, địa phương theo kiến trúc đã được phê duyệt; tăng cường hoạt động đào tạo, tập huấn về kỹ năng ứng dụng CNTT, kỹ năng đảm bảo ATTT cho cán bộ, công chức, viên chức. Từng bước hoàn thiện hạ tầng, kết nối các cơ sở dữ liệu để hỗ trợ người dân sử dụng các dịch vụ công đã cung cấp trực tuyến. Tỉnh xác định tạo môi trường làm việc liên thông, hiện đại và chuyên nghiệp, qua đó tiết kiệm được thời gian, chi phí, từng bước nâng cao hiệu quả và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trên địa bàn. Khi các hệ thống thuộc Chính quyền điện tử hoạt động một cách trơn tru, hiệu quả sẽ tạo ra môi trường làm việc liên thông, hiện đại, chuyên nghiệp, tiết kiệm rất nhiều về thời gian và chi phí. Hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu một cửa điện tử được liên thông giúp minh bạch quá trình giải quyết thủ tục hành chính của cơ quan nhà nước cho người dân, doanh nghiệp; cho phép người dân tham gia giám sát việc thực thi nhiệm vụ của cơ quan nhà nước. Đặc biệt, hệ thống này sẽ giúp giảm tới 40% thời gian và giảm tối đa số lần phải đi lại của người dân và các tổ chức, doanh nghiệp.

Nỗ lực xây dựng Chính quyền điện tử của tỉnh đang được thực hiện với quyết tâm cao, có lộ trình cụ thể nhằm hình thành nên môi trường làm việc hiện đại, minh bạch, khoa học, tiết kiệm và hướng tới mục tiêu lớn nhất là tạo thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp. Từ đó thúc đẩy thu hút đầu tư, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội của địa phương./.

Thu Trang
Sign In