Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Ngăn ngừa tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống

(Cập nhật lúc: 13/02/2020 10:01:44 )

Tạo sự đồng thuận cao trong xã hội nhằm ngăn ngừa tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, góp phần nâng cao chất lượng dân số và nguồn nhân lực vùng dân tộc thiểu số, năm 2020, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch duy trì các Mô hình điểm Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2015 - 2020”.

Tuyên truyền, tư vấn, vận động người dân thay đổi hành vi trong hôn nhân, hôn nhân cận huyết thống là việc làm cần thiết

Mục đích nhằm tiếp tục duy trì hiệu quả của 11 mô hình điểm Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2015 - 2020” tại các xã: Bộc Bố, Bằng Thành, trường TH&THCS xã Giáo Hiệu, Công Bằng, Cổ Linh, Cao Tân, huyện Pác Nặm; Cốc Đán, Thượng Quan, huyện Ngân Sơn; Vũ Loan, Lương Thượng, huyện Na Rì; Bình Trung, huyện Chợ Đồn. Thông qua việc triển khai các hoạt động tuyên truyền, cung cấp thông tin, phổ biến pháp luật; truyền thông, vận động, tư vấn, can thiệp, hỗ trợ… nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi, tăng cường khả năng tiếp cận thông tin và huy động tham gia của cộng đồng thực hiện ngăn ngừa, giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống.

Năm 2019, Ban Dân tộc đã phối hợp với chính quyền các địa phương tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng truyền thông, tư vấn pháp luật liên quan đến hôn nhân và gia đình, tổ chức tuyên truyền tại 11 mô hình điểm cho 1.034 người trong Ban Chỉ đạo cấp xã, trưởng thôn, người có uy tín, nam, nữ trong độ tuổi vị thành niên, các em học sinh và người dân trên địa bàn 11 xã vùng dự án. Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông biên soạn phát hành 4.500 tờ gấp về “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số” phục vụ công tác tuyên truyền; phối hợp với cán bộ tư pháp hộ tịch xã tổ chức tư vấn tại chỗ cho các đối tượng là nam nữ thanh niên trong độ tuổi chuẩn bị kết hôn. Tổ chức tổng kết các mô hình điểm tại huyện Pác Nặm; kiểm tra, đánh giá sự tác động của Đề án đến nhận thức của người dân về vấn đề tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống.

Tại các xã thực hiện mô hình, công tác tuyên truyền vận động trong những năm qua đã có tác động tích cực đến các đối tượng người dân trên địa bàn. Tuy nhiên các xã thực hiện mô hình có nhiều thôn vùng cao địa hình đồi núi, giao thông đi lại khó khăn, bất đồng ngôn ngữ giữa người nói và người nghe dẫn đến công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật ở các thôn bản chưa đạt được hiệu quả như mong muốn. Tình trạng tảo hôn vẫn xảy ra và có xu hướng gia tăng, cụ thể: Năm 2019, tại 11 mô hình vẫn xảy ra 31 cặp kết hôn sớm (tăng 04 cặp so với năm 2018), xảy ra 02 trường hợp kết hôn cận huyết thống. Chính quyền địa phương còn lúng túng trong việc xử lý, vận động, thuyết phục các cặp tảo hôn chấm dứt quan hệ hôn nhân trái pháp luật.

Để đề án tiếp tục nhận được sự quan tâm, đồng tình ủng hộ của đông đảo người dân, góp phần nâng cao nhận thức pháp luật của cán bộ cơ sở, người dân và nhất là các em học sinh lứa tuổi phổ thông trung học tại các địa bàn triển khai mô hình, UBND tỉnh yêu cầu đơn vị chủ trì - Ban Dân tộc tỉnh phối hợp chặt chẽ với các Sở, ban ngành, đoàn thể liên quan, UBND các huyện, xã thực hiện mô hình điểm tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng tư vấn cho các thành viên Ban Chỉ đạo cấp xã, nhóm nòng cốt, trưởng thôn, người có uy tín trong cộng đồng và người dân. Tuyên truyền, tư vấn, vận động người dân thay đổi hành vi trong hôn nhân, hôn nhân cận huyết thống; cung cấp các ấn phẩm, tài liệu truyền thông liên quan đến quy định pháp luật về hôn nhân và gia đình; thành lập nhóm nòng cốt tại các mô hình và hỗ trợ hoạt động tư pháp. Các hoạt động triển khai đảm bảo mang lại hiệu quả, thiết thực và phù hợp với từng địa phương, bám sát chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về hôn nhân và gia đình. Đồng thời tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, ngăn ngừa các trường hợp vi phạm pháp luật liên quan đến hôn nhân và gia đình./.

Thu Trang
Sign In