Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Phát triển sự nghiệp thông tin và truyền thông góp phần vào nhiệm vụ chính trị

(Cập nhật lúc: 04/02/2020 16:32:33 )

Năm 2019 ngành Thông tin và Truyền thông (TT&TT) đã thực hiện tốt vai trò quản lý nhà nước, phát triển sự nghiệp thông tin và truyền thông, góp phần giữ vững ổn định chính trị và phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng của tỉnh; triển khai hiệu quả sự chỉ đạo, điều hành của Bộ TT&TT, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đạt được những kết quả quan trọng trong lĩnh vực thông tin và truyền thông, nhất là hiện đại hóa nền hành chính, hướng tới xây dựng chính quyền điện tử tỉnh Bắc Kạn.

Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu (LGSP) góp phần quan trọng trong công cuộc cải cách hành chính

Trong năm, Sở TT&TT đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành 33 quyết định, 14 kế hoạch và hơn 50 văn bản chỉ đạo, điều hành khác về lĩnh vực thông tin và truyền thông, làm căn cứ để triển khai thực hiện các hoạt động thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ, đúng định hướng, đặc biệt là tham mưu cho tỉnh tiếp nhận và đưa vào vận hành nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu (LGSP); việc ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng Chính quyền điện tử (CQĐT).

Năm qua, Sở TT&TT đã hướng dẫn, cung cấp thông tin và đôn đốc các cơ quan báo chí, truyền thông thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền kịp thời, hiệu quả. Các cơ quan báo chí, truyền thông bám sát sự chỉ đạo, định hướng tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Bộ TT&TT đưa tin kịp thời, phản ánh toàn diện về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, sự chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp, tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh và đất nước, những vấn đề dư luận quan tâm, đáp ứng nhu cầu thông tin của nhân dân, đặc biệt tập trung tuyên truyền, quảng bá đậm nét các sự kiện “Không gian Ba Bể - Miền quê”, các hoạt động văn hóa, ẩm thực, quảng bá du lịch, giới thiệu sản phẩm nông sản OCOP tỉnh Bắc Kạn; các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng tỉnh Bắc Kạn; Hội thi thể thao dân tộc thiểu số toàn quốc lần thứ XI...; đẩy mạnh tuyên truyền về số hoá truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất; tuyên truyền về chính quyền điện tử và dịch vụ công trực tuyến.

Bên cạnh đó, đầu tư xây dựng mới 17 đài truyền thanh xã từ nguồn Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới và nguồn ngân sách tỉnh; tổ chức 06 lớp tập huấn nâng cao năng lực tuyên truyền về công tác giảm nghèo cho cán bộ thông tin và truyền thông cơ sở; sản xuất, hỗ trợ phát sóng 11 chương trình truyền thanh tuyên truyền về giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới trên hệ thống đài truyền thanh cơ sở; tham mưu cho UBND tỉnh trang bị phương tiện tác nghiệp phục vụ thông tin cổ động cho 02 huyện, 07 xã, góp phần nâng cao nhận thức, huy động sự vào cuộc của các cấp, ngành và nhân dân chung tay thực hiện công tác giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới.

Về lĩnh vực bưu chính - viễn thông, Sở tập trung chỉ đạo các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông trên địa bàn tỉnh phát triển hạ tầng, dịch vụ đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và quy hoạch đã được phê duyệt, đảm bảo chất lượng, an toàn, an ninh trong cung ứng và sử dụng các dịch vụ, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ chính trị. Đến nay đã có 31 xã của tỉnh được phê duyệt hỗ trợ đầu thu truyền hình số mặt đất và đầu thu qua vệ tinh; 1.416 hộ nghèo, hộ cận nghèo đủ điều kiện được hỗ trợ đầu thu truyền hình số.

Một kết quả nổi bật trong lĩnh vực công nghệ thông tin là đã thiết lập tài khoản Hệ thống CQĐT tỉnh trên ứng dụng Zalo tạo kênh giao tiếp mới giữa các hệ thống thông tin của tỉnh với người dân, doanh nghiệp, cung cấp thêm kênh truy cập hiện đại, phù hợp với thói quen sử dụng, giúp người dân, doanh nghiệp thuận tiện, nhanh chóng, tiết kiệm thời gian, chi phí trong thực hiện TTHC, tham gia đánh giá chất lượng dịch vụ hành chính công, đồng thời được phổ biến những thông tin chính xác và trực tiếp về chính quyền, nắm bắt thông tin, hoạt động nổi bật của tỉnh, các thông tin tiện ích khác như lịch cắt điện, thông tin du lịch Bắc Kạn… nhanh chóng, thuận tiện. Giúp chính quyền chủ động, kịp thời thông báo về tình hình, kết quả giải quyết TTHC cho người dân, doanh nghiệp, lấy ý kiến và nắm bắt được nguyện vọng của người dân. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả cải cách hành chính của tỉnh; từng bước tạo thói quen tiếp cận, khai thác hệ thống CQĐT tỉnh trên mạng Internet, dần dần hình thành “công dân điện tử”, phù hợp với định hướng xây dựng CQĐT hướng tới Chính phủ số, Kinh tế số hiện nay.

Theo đánh giá xếp hạng mức độ ứng dụng CNTT và đánh giá xếp hạng chỉ số CCHC Par Index các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2018 do Bộ TT&TT và Bộ Nội vụ công bố trong năm 2019, tỉnh Bắc Kạn xếp thứ 26/63 tỉnh, thành phố trong cả nước về tổng thể mức độ ứng dụng CNTT và xếp thứ 31/63 tỉnh thành phố về chỉ số Hiện đại hóa hành chính trong chỉ số CCHC Par Index.

Phát huy những kết quả đã đạt được, năm 2020, Sở Thông tin và Truyền thông đề ramột số nội dung trọng tâm như: Chỉ đạo, định hướng công tác thông tin tuyên truyền về các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và địa phương; thực hiện tuyên truyền quảng bá hình ảnh Bắc Kạn trên các phương tiện thông tin đại chúng. Tăng tỷ lệ phát sinh hồ sơ TTHC, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích theo Quyết định số 45/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ. Đẩy mạnh tuyên truyền công tác chuyển dịch xây dựng CQĐTsang chính quyền số, phối hợp với các tổ chức đoàn thể tập huấn tuyên truyền kỹ năng ứng dụng CNTT đến các hội viên, yêu cầu cán bộ công chức viên chức người lao động trong các cơ quan nhà nước gương mẫu là những “công dân điện tử” trong thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Xây dựng CQĐTphải gắn liền với đảm bảo an toàn thông tin mạng, xây dựng và hoàn thiện hạ tầng CNTT đạt chuẩn, đáp ứng yêu cầu của người sử dụng và phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị tại địa phương./.

Thu Trang
Sign In