Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Phát triển thông tin tỉnh Bắc Kạn đến năm 2025, tầm nhìn 2030

(Cập nhật lúc: 02/01/2019 14:25:29 )

Ngày 02/01/2019, UBND tỉnh Bắc Kạn đã ra Quyết định số 01/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch phát triển thông tin tỉnh Bắc Kạn đến năm 2025, tầm nhìn 2030.

Đến năm 2025, các Trang/Cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước đều thực hiện cung cấp thông tin chuẩn hoá và nhanh nhạy, thuận tiện cho việc tra cứu, sử dụng

Kế hoạch nhằm cụ thể hóa và triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 1497/QĐ-TTg ngày 18 tháng 11 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển thông tin quốc gia đến năm 2025, tầm nhìn 2030 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Qua đó, góp phần phát triển các loại hình thông tin theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, chất lượng, hiệu quả, đáp ứng quyền tiếp cận thông tin của nhân dân; Tuyên truyền, quảng bá, xây dựng hình ảnh tỉnh Bắc Kạn, phù hợp với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Cụ thể, mục tiêu đề ra đến năm 2025, 100% người dân ở vùng sâu, vùng xa được tiếp cận báo in hoặc báo điện tử phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu. Giảm tỷ lệ mất cân đối trong thụ hưởng các sản phẩm báo chí giữa khu vực thành thị và các vùng nông thôn, vùng miền núi, vùng sâu, vùng xa, đạt mức 60%/40%. Sắp xếp đầu mối các cơ quan báo chí in, báo điện tử theo Quy hoạch Phát triển và Quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025. Duy trì các sản phẩm Báo Bắc Kạn in, Báo Bắc Kạn điện tử, Tạp chí Văn nghệ Ba Bể in. 50% cơ quan báo chí hoạt động, vận hành mô hình tòa soạn hội tụ, phù hợp với sự phát triển của khoa học, công nghệ tiên tiến trên thế giới. Đến năm 2030, duy trì, nâng cao hơn nữa kết quả các mục tiêu đã đề ra đến năm 2025.

Đối với báo nói, báo hình, mục tiêu đến năm 2025, 70% người dân ở vùng sâu, vùng xa được nghe, xem các kênh phát thanh, kênh truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu của quốc gia và địa phương; 100% dân số các vùng còn lại được nghe, xem các chương trình này. Bảo đảm thời lượng phát sóng chương trình sản xuất trong tỉnh của kênh phát thanh, kênh truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu của quốc gia và địa phương đạt tỷ lệ tối thiểu 70% tổng thời lượng phát sóng trong 01 ngày của từng kênh chương trình. Đến năm 2030, duy trì, nâng cao hơn nữa kết quả các mục tiêu đã đề ra đến năm 2025. Sử dụng hạ tầng truyền dẫn, phát sóng đồng bộ, hiện đại, hiệu quả; Thống nhất về tiêu chuẩn và công nghệ, đảm bảo chất lượng phủ sóng, đáp ứng yêu cầu hội tụ về công nghệ và dịch vụ.

Đối với loại hình thông tin điện tử, đến năm 2025, 100% cơ quan hành chính nhà nước, đặc biệt là Sở, ban, ngành của tỉnh, UBND các huyện, thành phố có trang thông tin điện tử thích ứng với các thiết bị di động, dễ dàng tra cứu, kết nối với các dịch vụ do Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước cung ứng và được áp dụng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về thông tin, an toàn thông tin; 100% cơ quan hành chính nhà nước sử dụng trang thông tin điện tử để cung cấp các thông tin cần thiết về cơ quan, tổ chức theo quy định của pháp luật; Tuyên truyền, phổ biến, tiếp nhận và phản hồi ý kiến của người dân về việc thực hiện quản lý nhà nước của ngành, của địa phương và cung cấp dịch vụ hành chính công trên mạng Internet đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật, nội dung thông tin, xác thực người dùng. Đến năm 2030, đẩy mạnh phát triển cơ sở hạ tầng thông tin, tạo nền tảng phát triển ứng dụng công nghệ thông tin theo hướng hiện đại để phục vụ cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

Để hiện thực hóa các mục tiêu, UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì phối hợp với các Sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố tham mưu, hướng dẫn và triển khai thực hiện các nhiệm vụ đề ra tại kế hoạch./.

Thu Trang
Sign In