Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Phối hợp triển khai công tác tuyên truyền trên địa bàn tỉnh

(Cập nhật lúc: 13/04/2018 21:22:40 )

Nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình phối hợp số 04/CTr-UBND-BTGTU ngày 02/3/2017 giữa Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Kạn trong việc triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân trong tỉnh, giai đoạn 2016 – 2021, ngày 10/04/2018, UBND tỉnh đã ban hành Văn bản chỉ đạo các Sở, ban, ngành của tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, chủ động lựa chọn các nhiệm vụ trọng tâm trong năm, trong từng thời kỳ liên quan đến việc triển khai thực hiện các dự án, đề án thuộc lĩnh vực kinh tế - xã hội; quốc phòng – an ninh; xây dựng, ban hành chính sách mới, nhạy cảm; điều chỉnh địa giới hành chính; xây dựng công trình trọng điểm có ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn nhân lực, đất đai, nhà ở, môi trường sinh thái, di tích lịch sử, văn hóa tín ngưỡng, dân tộc, tôn giáo, học sinh, sinh viên và yếu tố nước ngoài; xây dựng nông thôn mới… để phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức tuyên truyền có hiệu quả đến các cấp, các ngành và người dân.

Chủ động cung cấp các danh mục, tài liệu cần thiết, trọng tâm trong năm và cả giai đoạn 2018 - 2021 của Sở, ngành, đơn vị theo định hướng tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Đồng thời, phối hợp biên soạn các tài liệu tuyên truyền, đồng thời cử cán bộ có trình độ năng lực phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức tuyên truyền tại các hội nghị báo cáo viên cấp tỉnh và Bản tin Công tác xây dựng Đảng./.

Hồng Nhung (VP UBND tỉnh)

Tin bài mới:


Triển khai Đề án “Truyền thông về phòng, chống ma túy trên các phương tiện thông tin đại chúng” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, năm 2018( 13/04/2018 21:19:50)

Báo chí Bắc Kạn phát huy vai trò trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật( 02/04/2018 15:46:56)

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn Phạm Duy Hưng dự Hội nghị, Diễn tập an toàn thông tin phục vụ phát triển Chính phủ điện tử và chính quyền điện tử các cấp khu vực Trung du và miền núi phía Bắc( 02/04/2018 15:04:33)

Tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn quý I năm 2018 ( 27/03/2018 18:58:12)

Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án số 07-ĐA/TU của Tỉnh ủy Bắc Kạn về đổi mới, nâng cao chất lượng công tác quán triệt, học tập và tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị của Đảng giai đoạn 2017-2022( 20/03/2018 14:04:05)

Ban chỉ đạo CNTT tỉnh Bắc Kạn triển khai nhiệm vụ năm 2018( 13/03/2018 10:12:01)

Hội nghị cung cấp thông tin lần 1 năm 2018( 12/03/2018 08:56:25)

Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật( 28/02/2018 15:09:35)

Bộ Tư pháp hướng dẫn xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật năm 2018( 26/02/2018 14:57:55)

Kết luận của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tại Hội nghị Giao ban, gặp mặt báo chí đầu Xuân 2018( 05/02/2018 09:11:56)

Sign In