Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Sẽ tiếp nhận nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu cấp tỉnh (LGSP) và triển khai Hệ thống Chính quyền điện tử tỉnh Bắc Kạn trên ứng dụng Zalo

(Cập nhật lúc: 22/11/2019 15:53:49 )

Dự kiến ngày 01/12/2019 tại thành phố Bắc Kạn, UBND tỉnh sẽ tổ chức Lễ công bố tiếp nhận nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu cấp tỉnh (LGSP) và ký kết biên bản hợp tác triển khai Hệ thống Chính quyền điện tử tỉnh Bắc Kạn trên ứng dụng Zalo.

Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu dùng chung cấp tỉnh (LGSP) là hệ thống nền tảng lõi trong Khung Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh. Nền tảng LGSP đi vào hoạt động sẽ tạo tính kết nối, chia sẻ dữ liệu dùng chung giữa các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh, tạo sự đồng bộ và thống nhất trong việc tổ chức, liên thông tác nghiệp nghiệp vụ giữa các đơn vị.

Việc tiếp nhận nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu cấp tỉnh là một trong những nội dung nhằm cụ thể hóa nhiệm vụ tại Biên bản ghi nhớ ngày 05 tháng 7 năm 2019 giữa Ủy ban nhân dân tỉnh với Bộ Thông tin và truyền thông về hợp tác phát triển thông tin và truyền thông.

Cũng trong dịp này, UBND tỉnh sẽ ký kết biên bản hợp tác triển khai Hệ thống Chính quyền điện tử tỉnh Bắc Kạn trên ứng dụng Zalo với mục đích tạo thêm một kênh thông tin mới cung cấp thông tin, tuyên truyền của các cơ quan nhà nước cho cộng đồng, người dân, doanh nghiệp, góp phần đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, đẩy mạnh cải cách hành chính của tỉnh./.

Hương Lan
Sign In