Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Tăng cường các hoạt động tuyên truyền phòng chống tội phạm mua bán người

(Cập nhật lúc: 25/06/2018 13:58:19 )

Hướng tới “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người - 30/7” năm 2018, Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh Bắc Kạn (Ban Chỉ đạo 138) đã ban hành văn bản đề nghị các đơn vị, địa phương triển khai các hoạt động tuyên truyền phòng chống tội phạm mua bán người.

Theo đó, Ban Chỉ đạo 138 đề nghị các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố thực hiện truyên truyền, phổ biến để cán bộ, nhân dân biết, hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người - 30/7”.

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền tại cộng đồng dân cư hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người” với những nội dung ngắn gọn, dễ hiểu, phù hợp bằng nhiều hình thức; lồng ghép các hoạt động tuyên truyền, truyền tải các thông điệp về phòng, chống mua bán người gắn với các hoạt động văn hóa, văn nghệ, hoạt động của các cấp hội, đoàn thể ở cơ sở; tập trung vào các địa bàn vùng sâu, vùng dân tộc thiểu số, các địa bàn có tình trạng xuất cảnh trái phép…

Các cơ quan báo chí, truyền thông xây dựng các chuyên mục tuyên truyền, hường ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người” theo hướng thiết thực, phù hợp với đặc điểm từng địa phương; tập trung tuyên truyền nâng cao ý thức cảnh giác cho nhân dân về phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm mua bán người, đặc biệt là thủ đoạn sử dụng điện thoại và các trang mạng xã hội (Facebook, Zalo...) để tiếp cận, lừa bán phụ nữ và các em gái.

Công an tỉnh tăng cường công tác nắm tình hình liên quan đến tội phạm mua bán người; tiếp nhận và giải quyết các tố giác, tin báo về tội phạm mua bán người; rà soát, điều tra khám phá các vụ có dấu hiệu mua bán người xảy ra trên địa bàn; làm tốt công tác thường trực phòng, chống mua bán người, biên soạn các ấn phẩm tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức cảnh giác cho nhân dân trước các phương thức, thủ đoạn của loại tội phạm mua bán người./.

Hương Lan
Sign In