Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Tăng cường triển khai thực hiện Chiến lược thông tin đối ngoại

(Cập nhật lúc: 16/01/2020 16:39:43 )

Ngày 28/02/2013, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 368/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình hành động của Chính phủ về thông tin đối ngoại giai đoạn 2013 - 2020 và Quyết định số 1486/QĐ-TTg ngày 06/11/2018ban hành “Kế hoạch thông tin đối ngoại giai đoạn 2018 -2020”.

Chủ tịch UBND tỉnh Lý Thái Hải tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Israel tại Việt Nam

          Xác định công tác thông tin đối ngoại là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng, Tỉnh ủy Bắc Kạn đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền triển khai xây dựng hành lang pháp lý, cơ chế chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch về thông tin đối ngoại.

Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, ngay từ đầu năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 51/KH-UBND ngày 28/01/2019 về hoạt động thông tin đối ngoại năm 2019 và Kế hoạch số 71/KH-UBND ngày 21/02/2019 về hoạt động đối ngoại năm 2019. Đồng thời chỉ đạo các Sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thành phố tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 34/2017/QĐ-UBND ngày 27/11/2017 về việc ban hành Quy chế quản lý hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; kiện toàn Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại tỉnh; phân công 01 đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách công tác này.

Năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị tập huấn về thông tin đối ngoại cho 167 đại biểu là lãnh đạo, cán bộ phụ trách công tác thông tin đối ngoại, lãnh đạo, phóng viên các cơ quan báo chí, những người trực tiếp thực hiện việc xuất bản bản tin của các sở, ban, ngành, đoàn thể và phụ trách trang, cổng thông tin điện tử của các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố.Tổ chức 04 hội nghị cung cấp đầy đủ các thông tin về tỉnh Bắc Kạn cho các cơ quan báo chí Trung ương đóng trên địa bàn và địa phương.

Bên cạnh đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã ban hành Hướng dẫn số 16-HD/BTGTU ngày 29/01/2019 về “Công tác thông tin đối ngoại; tuyên truyền biển, đảo; phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới đất liền năm 2019”. Đồng thời tổ chức thông tin, tuyên truyền tình hình thời sự trong nước, thế giới tại 03 cuộchội nghị báo cáo viên với trên 160 lượt người tham dự, 02 hội nghị giao ban báo chí với 60 lượt người tham dự và trên cuốn Bản tin “Công tác xây dựng Đảng”; kịp thời định hướng, hướng dẫn công tác thông tin đối ngoại cho đội ngũ báo cáo viên, các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, các ngành tư tưởng - văn hóa, các cơ quan báo chí của tỉnh.

Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với các đơn vị liên quan sản xuất 01 chương trình truyền hình và hợp đồng phát sóng 04 lượt chương trình sản xuất mới năm 2019 trên sóng truyền hình quốc gia (VTV3) và đăng trên cổng thông tin điện tử của Sở nhằm giới thiệu, quảng bá tiềm năng phát triển du lịch của tỉnh; một số đặc sản, thế mạnh phát triển kinh tế của tỉnh và những ưu đãi khi đầu tư vào tỉnh; tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh phối hợp tuyên truyền quảng bá hình ảnh trên các báo Trung ương như Báo Nhân dân, Thông tấn xã Việt Nam trong dịp tổ chức các sự kiện lớn của tỉnh.

Trong năm,tỉnh tổ chức thành công Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam- Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” tại huyện Ngân Sơn thu hút hơn 1.000 lượt khách tới tham quan.Báo Bắc Kạn, Đài Phát thanh - Truyền hình đã đăng, phát hàng trăm tin, bài, ảnh, phóng sự và văn bản thông tin tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đối ngoại; các hoạt động đối ngoại của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, của tỉnh; những thành tựu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và hội nhập quốc tế của Việt Nam nói chung và Bắc Kạn nói riêng; tuyên truyền, quảng bá hình ảnh đất nước, con người, lịch sử, văn hóa dân tộc; tuyên truyền, đấu tranh phản bác các thông tin sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực cơ hội, thù địch, nhất là trong vấn đề biên giới lãnh thổ quốc gia, vấn đề tôn giáo, dân tộc, dân chủ, dân quyền... Qua đó, các cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội và các tầng lớp nhân dân nhận thức sâu sắc hơn về vị trí, tầm quan trọng của công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới, quan điểm, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước, tạo sự đồng thuận trong xã hội. Mở chuyên trang, chuyên mục “Chủ quyền biển đảo” và “Biển đảo Việt Nam”, đăng tải nhiều tin, bài, ảnh, phóng sự về biển, đảo nhằm tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu rõ hơn quan điểm, chủ trương của Đảng và Nhà nước ta kiên quyết, kiên trì giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước gắn liền với bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và các lợi ích hợp pháp, chính đáng trên biển.

Ngoài ra, các địa phương, đơn vị cũng đã tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật lồng ghép triển khai các hoạt động tuyên truyền về biển, đảo phục vụ quần chúng nhân dân, từ đó góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào chủ trương, quan điểm, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước trong giải quyết các vấn đề biển, đảo năm 2019, ổn định dư luận xã hội.

Để nâng cao hiệu quả quản lý, tổ chức các hoạt động thông tin đối ngoại trong thời gian tới, tỉnh Bắc Kạn kiến nghị với Bộ Thông tin và Truyền thông tiếp tục tổ chức tập huấn công tác thông tin đối ngoại; hướng dẫn, hỗ trợ các đơn vị, địa phương trong công tác tuyên truyền, quảng bá hình ảnh của tỉnh./.

Thu Trang
Sign In