Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Tăng cường tuyên truyền, phổ biến giáo dục về công tác bảo vệ và phát triển rừng

(Cập nhật lúc: 29/11/2019 08:46:20 )

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của người dân đối với công tác bảo vệ và phát triển rừng là một trong những giải pháp được tỉnh Bắc Kạn quan tâm triển khai thực hiện nhằm tăng cường hiệu quả thực hiện chính sách phát triển rừng trên địa bàn tỉnh.

Trong những năm qua, việc thực hiện chính sách trồng rừng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đã được Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo thường xuyên, quyết liệt, Hội đồng nhân dân tỉnh cũng đã ban hành chính sách hỗ trợ trồng rừng phù hợp với điều kiện địa phương nhằm khuyến khích người dân tham gia phát triển rừng. Kết quả đã mang lại hiệu quả kinh tế từ phát triển rừng, góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người dân. Đồng thời, đưa Bắc Kạn trở thành một trong những tỉnh có độ che phủ rừng cao nhất toàn quốc.

Tuy nhiên, trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện còn một số hạn chế, bất cập như: Việc chỉ đạo triển khai chưa đồng bộ; kết quả trồng rừng chưa đạt kế hoạch đề ra; diện tích chăm sóc rừng trồng không đạt tiêu chuẩn nghiệm thu khá cao. Việc kiểm tra, thẩm định chất lượng hạt giống để gieo ươm chưa đảm bảo yêu cầu. Chưa đáp ứng kinh phí thực hiện theo kế hoạch. Công tác quyết toán dự án hoàn thành từng năm chưa phù hợp với quy định hiện hành. Chậm hình thành chuỗi giá trị các sản phẩm lâm nghiệp, chưa chú trọng phát triển một số loại cây có giá trị kinh tế cao, tỷ trọng ngành lâm nghiệp trong cơ cấu kinh tế còn thấp

Nhận thấy hiệu quả của phát triển kinh tế rừng, nhiều hộ dân đã tích cực tham gia trồng và bảo vệ rừng

Để tăng cường hiệu quả thực hiện chính sách phát triển rừng trên địa bàn tỉnh trong thời gian tiếp theo, tại Kỳ họp thứ sáu, HĐND tỉnh khóa IX đã thông qua Nghị quyết số 15/NQ-HĐND yêu cầu Ủy ban nhân dân tỉnh tập trung thực hiện 08 nhóm nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu. Trong đó, nhiệm vụ và giải pháp hàng đầu đó là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của người dân đối với công tác bảo vệ và phát triển rừng có vai trò quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái.

Thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục đối với người dân về bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh thời gian qua được UBND tỉnh thường xuyên quan tâm, chỉ đạo và giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo lực lượng Kiểm lâm đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến các chính sách, văn bản chỉ đạo mới của Trung ương, của tỉnh trong bảo vệ và phát triển rừng. Đặc biệt, nhằm đảm bảo việc thực hiện Luật Lâm nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Lâm nghiệp được kịp thời, có hiệu quả, UBND tỉnh đã chỉ đạo triển khai một cách đồng bộ, sâu rộng, kịp thời đến cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp, các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp và mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh các Nghị định mới của Chính phủ như: Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp, Nghị định số 01/2019/NĐ-CP ngày 01/01/2019 về Kiểm lâm và Lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng, Nghị định số 06/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp, Nghị định số 35/2019/NĐ-CP ngày 25/4/2019 về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Lâm Nghiệp cùng các Thông tư hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Hình thức, phương pháp tuyên truyền về bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua cũng đã được đổi mới, đa dạng nhằm nâng cao hiệu quả tuyên truyền như: Tổ chức Hội nghị trực tuyến; ban hành bộ tài liệu tuyên truyền; tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; đăng tải nội dung tuyên truyền trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh và trang thông tin điện tử của các sở, ngành liên quan…

Từ khi Nghị quyết được thông qua đến tháng 9/2019, toàn tỉnh đã tổ chức được 08 hội nghị cấp tỉnh để triển khai hướng dẫn các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác bảo vệ và phát triển rừng đến các sở, ngành, chính quyền cấp huyện, xã và các đơn vị chủ rừng, chủ cơ sở hoạt động kinh doanh chế biến, thương mại lâm sản với trên 1.100 lượt người tham dự; thực hiện biên soạn và cấp phát hơn 6.000 bộ tài liệu tuyên truyền; tổ chức họp và tuyên truyền lồng ghép qua các cuộc họp giao ban xã, thôn, tổ phố được 3.393 cuộc với gần 131.000 lượt người tham gia gắn liền với tổ chức ký cam kết bảo vệ rừng; phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh xây dựng 12 phóng sự, Báo Bắc Kạn phát hành 36 tin, bài/năm về bảo vệ và phát triển rừng; tiến hành sửa chữa 40 biển tuyên truyền, cấp dự báo cháy rừng để phục vụ tuyên truyền bảo vệ và phát triển rừng, cảnh báo nguy cơ cháy rừng; đăng tải đầy đủ các văn bản quy phạm, văn bản chỉ đạo chuyên ngành, các bản tin về hoạt động của lực lượng Kiểm lâm, cảnh báo cháy rừng trên Website của Chi cục Kiểm lâm.

Công tác tuyên truyền đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của người dân và cấp ủy, chính quyển địa phương các cấp trong công tác bảo vệ và phát triển rừng; các chính sách, văn bản quy phạm pháp luật đã và đang từng bước đi vào cuộc sống, tạo tiền đề và góp phần quan trọng trong định hướng chiến lược phát triển lâm nghiệp bền vững nói riêng và phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái trên địa bàn tỉnh nói chung./.

Hương Dịu

Tin bài mới:


Không ngừng nâng cao vai trò, chất lượng hoạt động của Hội Nhà báo tỉnh( 27/11/2019 11:14:40)

Sẽ tiếp nhận nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu cấp tỉnh (LGSP) và triển khai Hệ thống Chính quyền điện tử tỉnh Bắc Kạn trên ứng dụng Zalo( 22/11/2019 15:53:49)

Sơ kết 01 năm triển khai gửi, nhận văn bản điện tử( 18/11/2019 14:52:07)

Đẩy mạnh công tác phổ biến giáo dục pháp luật và tuyên truyền vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi( 15/11/2019 15:04:42)

Hội nghị giao ban công tác báo chí tháng 9, tháng 10 năm 2019( 12/11/2019 16:55:56)

Hội nghị trực tuyến triển khai Cổng Dịch vụ công quốc gia ( 04/11/2019 15:15:18)

Ban hành Kế hoạch truyền thông thực hiện Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2020 - 2025 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn( 31/10/2019 16:09:49)

Bắc Kạn triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, giai đoạn 2019-2021” trên địa bàn tỉnh( 24/10/2019 10:26:20)

Xây dựng chính quyền điện tử: Làm việc từ xa, ước mơ của nhiều thế hệ cán bộ, công chức, viên chức nay đã thành hiện thực( 16/10/2019 10:26:30)

Ban hành Kế hoạch triển khai tuyên truyền, quảng bá ASEAN giai đoạn 2019 - 2020( 11/10/2019 17:13:38)

Sign In