Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Thúc đẩy phát triển lĩnh vực thông tin và truyền thông

(Cập nhật lúc: 08/07/2019 08:30:56 )

Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) và UBND tỉnh Bắc Kạn vừa ký kết Chương trình hợp tác phát triển thông tin và truyền thông.

Đ/c Lý Thái Hải - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn và đ/c Nguyễn Thành Hưng, Thứ trưởng Bộ TT&TT ký Biên bản ghi nhớ về hợp tác phát triển thông tin và truyền thông (Ảnh Ngọc Đức)

Biên bản ghi nhớ được ký kết nhằm tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước về thông tin và truyền thông ở Trung ương và địa phương để thúc đẩy phát triển lĩnh vực thông tin và truyền thông tại các địa phương. Theo đó, Bộ TT&TT và UBND tỉnh Bắc Kạn chủ động, tích cực trao đổi thông tin và phối hợp thường xuyên trong chỉ đạo hoạt động thông tin và truyền thông cũng như tổ chức bộ máy của Sở Thông tin và Truyền thông. Bộ sẽ hỗ trợ tỉnh Bắc Kạn trong công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của các doanh nghiệp bưu chính trên địa bàn nhằm đảm bảo an toàn, an ninh bưu chính và việc tuân thủ các quy định của pháp luật về bưu chính. Đẩy mạnh triển khai các dịch vụ công, nhiệm vụ công qua mạng bưu chính công cộng, dịch vụ bưu chính công ích theo các Chỉ thị, Nghị quyết, chương trình, đề án, kế hoạch được các cơ quan Đảng, Nhà nước phê duyệt; chú trọng thực hiện hiệu quả Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích. Triển khai Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020 theo Quyết định số 2451/QĐ-TTg ngày 27/12/2011 và Quyết định số 310/QĐ-TTg ngày 14/3/2018 của Thủ tướng chính phủ. Phối hợp tuyên truyền để các tổ chức, cá nhân đăng ký hồ sơ cấp phép tần số và nhận giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện qua mạng. Phối hợp kiểm tra tần số vô tuyến điện theo quy định tại Thông tư số 02/2016/TT-BTTTT ngày 01/02/2016 của Bộ TT&TT. Tư vấn xây dựng, triển khai quy trình hoạt động về an toàn thông tin mạng, ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Định kỳ rà soát, cập nhật các phương án, kế hoạch an toàn thông tin mạng, ứng phó sự cố bảo đảm an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh. Hướng dẫn, hỗ trợ tỉnh Bắc Kạn xây dựng Trung tâm giám sát an toàn thông tin của tỉnh (SOC) và kết nối, chia sẻ thông tin với Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia. Phối hợp điều phối, xử lý các sự cố về an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Hợp tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực an toàn thông tin mạng. Ưu tiên đào tạo, tập huấn cán bộ phụ trách an toàn thông tin của tỉnh theo chương trình, đề án của Bộ TT&TT. Phối hợp triển khai các chương trình tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và trách nhiệm về an toàn thông tin cho người dùng Internet trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Triển khai các nhiệm vụ thuộc Quyết định số 950/QĐ-TTg ngày 01/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án phát triển đô thị thông minh bền vững Việt Nam giai đoạn 2018 - 2025 và định hướng đến năm 2030. Hỗ trợ xây dựng nền tảng chia sẻ, tích hợp dùng chung cấp tỉnh (LGSP), đồng thời hỗ trợ tỉnh Bắc Kạn kết nối, chia sẻ dữ liệu với các Bộ, ngành trung ương. Nâng cao năng lực, chất lượng dịch vụ và mở rộng kết nối Mạng truyền số liệu chuyên dùng của cơ quan Đảng, Nhà nước, đến các hệ thống mạng của các cơ quan: Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội tại địa phương; rà soát và triển khai mở rộng, kết nối mạng đến cấp xã và các đối tượng theo yêu cầu, phù hợp với phạm vi và tính chất ứng dụng trong xây dựng chính quyền điện tử, Chính phủ điện tử; bảo đảm các yêu cầu về kỹ thuật, kết nối, an toàn thông tin. Quản lý thông tin báo chí phản ánh tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động báo chí và hoạt động xuất bản trên địa bàn tỉnh. Xây dựng cơ chế phối hợp để rà soát công tác cấp phép, hậu kiểm và xử lý vi phạm về thông tin điện tử; phối hợp đề ra các giải pháp quản lý hiệu quả các nền tảng mạng xã hội cung cấp dịch vụ xuyên biên giới theo đúng các quy định của pháp luật.

Triển khai các nhiệm vụ tuyên truyền chuyên đề tại địa phương; tăng cường tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác thông tin cơ sở. Hỗ trợ xây dựng, hiện đại hóa hệ thống thông tin cơ sở, đặc biệt là Đài truyền thanh cấp xã. Xây dựng cơ chế trao đổi, cung cấp thông tin giải thích, làm rõ các thông tin sai lệch về tỉnh trên các lĩnh vực giữa Trung ương với tỉnh.

Việc ký kết hợp tác giữa Bộ TT&TT và tỉnh Bắc Kạn là thông điệp truyền đi về việc triển khai các chủ trương, chính sách của Trung ương phải xuống được tới địa phương, Trung ương và địa phương cần trở thành một khối thống nhất. Thông qua hoạt động hợp tác với các địa phương, Bộ TT&TT mong muốn đóng góp khả năng của mình vào sự phát triển của các tỉnh, thành trên cả nước./.

Thu Trang
Sign In