Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Triển khai Đề án “Truyền thông về phòng, chống ma túy trên các phương tiện thông tin đại chúng” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, năm 2018

(Cập nhật lúc: 13/04/2018 21:19:50 )

Cụ thể hóa và triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, mục tiêu đề ra tại Quyết định số 2353/QĐ-BTTTT ngày 20 tháng 12 năm 2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông về phê duyệt Đề án “Truyền thông về phòng, chống ma túy trên các phương tiện thông tin đại chúng” thuộc Chương trình phòng, chống ma túy đến năm 2020 của Chính phủ nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, chính quyền địa phương và nhân dân trong công tác đấu tranh, phòng chống ma túy, góp phần giảm thiểu các nguy cơ từ sử dụng ma túy và kiềm chế sự gia tăng tệ nạn ma túytrên địa bàn tỉnh.Ngày 11/4/2018, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Truyền thông về phòng, chống ma túy trên các phương tiện thông tin đại chúng” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, năm 2018 (tại Quyết định số 559/QĐ-UBND).

Theo đó, Kế hoạch đã đưa ra mục tiêu phấn đấu đến hết năm 2018 đạt 75% xã, phường, thị trấn nhận và triển khai tài liệu hướng dẫn thực hiện chính sách pháp luật, tài liệu truyền thông trong phòng, chống ma túy; 30% người dân tại các địa bàn trọng điểm, tập trung vào nhóm tuổi có nguy cơ được tiếp cận các thông tin về pháp luật phòng, chống ma túy và kỹ năng phòng, chống ma túy; 50% phóng viên, các cơ quan thông tin đại chúng tuyên truyền về pháp luật và xã hội có kiến thức, kỹ năng viết, đưa tin tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống ma túy.

Xem chi tiết tại đây./.

Hồng Nhung (VP UBND tỉnh)

Tin bài mới:


Báo chí Bắc Kạn phát huy vai trò trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật( 02/04/2018 15:46:56)

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn Phạm Duy Hưng dự Hội nghị, Diễn tập an toàn thông tin phục vụ phát triển Chính phủ điện tử và chính quyền điện tử các cấp khu vực Trung du và miền núi phía Bắc( 02/04/2018 15:04:33)

Tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn quý I năm 2018 ( 27/03/2018 18:58:12)

Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án số 07-ĐA/TU của Tỉnh ủy Bắc Kạn về đổi mới, nâng cao chất lượng công tác quán triệt, học tập và tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị của Đảng giai đoạn 2017-2022( 20/03/2018 14:04:05)

Ban chỉ đạo CNTT tỉnh Bắc Kạn triển khai nhiệm vụ năm 2018( 13/03/2018 10:12:01)

Hội nghị cung cấp thông tin lần 1 năm 2018( 12/03/2018 08:56:25)

Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật( 28/02/2018 15:09:35)

Bộ Tư pháp hướng dẫn xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật năm 2018( 26/02/2018 14:57:55)

Kết luận của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tại Hội nghị Giao ban, gặp mặt báo chí đầu Xuân 2018( 05/02/2018 09:11:56)

Ban hành Kế hoạch phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh cho toàn dân trên báo chí tỉnh Bắc Kạn( 31/01/2018 10:12:47)

Sign In