Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn - Dấu ấn 10 năm xây dựng và trưởng thành

(Cập nhật lúc: 27/02/2019 10:47:08 )

10 năm trước, khi khái niệm cách mạng công nghiệp 4.0 còn chưa hình thành thì tại Việt Nam, việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của cơ quan Nhà nước đã được xem là bước đi vững chắc phục vụ tiến trình phát triển bền vững của quốc gia. Thực hiện nhiệm vụ đó, UBND tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Quyết định số 407/QĐ-UBND ngày 03/3/2009 thành lập Trung tâm CNTT&TT thuộc Sở Thông tin và Truyền thông, với sứ mệnh là cơ quan đầu mối, chịu trách nhiệm triển khai các ứng dụng CNTT&TT trên địa bàn tỉnh.

Chính thức đi vào hoạt động từ 01/5/2009, khi đó, Trung tâm CNTT&TT Bắc Kạn chỉ có 3 người gồm Giám đốc Trung tâm và 2 viên chức được điều chuyển từ Trung tâm Tin học thuộc Văn phòng UBND tỉnh. Không có trụ sở làm việc riêng, trang thiết bị phục vụ công tác chuyên môn thiếu thốn... Nhiệm vụ triển khai các ứng dụng CNTT gặp rất nhiều khó khăn trong điều kiện kinh phí đầu tư cho việc ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước rất hạn hẹp…

Trước những kỳ vọng của tỉnh với trọng trách lớn lao được giao phó, cùng với việc xây dựng đội ngũ cán bộ viên chức và kiện toàn bộ máy, Trung tâm đã bắt tay ngay vào triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, bao gồm hai mảng công việc chính là: Xây dựng, triển khai các đề án, dự án ứng dụng công nghệ thông tin và xây dựng, tổ chức biên tập, cập nhật, vận hành Cổng Thông tin điện tử của tỉnh.

Ngay từ khi thành lập, Trung tâm đã tham mưu với lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông, UBND tỉnh xây dựng chương trình hợp tác với Công ty TNHH Hệ thống thông tin FPT. Ngày 11/8/2009, UBND tỉnh Bắc Kạn và FPT đã ký kết Văn bản thỏa thuận hợp tác về triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Ngày 9/02/2010, Cổng thông tin điện tử của tỉnh do Trung tâm CNTT&TT xây dựng với sự hỗ trợ của FPT đã khai trương. Ngày 13/4/2010, hệ thống chính quyền điện tử tại UBND thị xã Bắc Kạn cũng được chính thức đưa vào sử dụng. Đây là những sự kiện quan trọng, không chỉ đánh dấu bước trưởng thành mới của tập thể lãnh đạo, viên chức Trung tâm mà còn là tín hiệu rất đáng mừng trong việc xây dựng và phát triển hệ thống chính quyền điện tử của tỉnh trong tương lai.

Phát huy những kết quả đạt được, trong những năm tiếp theo, Trung tâm đã được UBND tỉnh tin tưởng giao làm chủ đầu tư triển khai các dự án về CNTT như: Xây dựng Trung tâm Tích hợp dữ liệu của tỉnh; Triển khai các ứng dụng dùng chung trên địa bàn tỉnh bao gồm: Thư điện tử, phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc, phần mềm một cửa, một cửa liên thông và dịch vụ công mức độ cao; phần mềm quản lý thông tin cán bộ; Xây dựng các website thành viên của Cổng Thông tin điện tử tỉnh…

Trải qua 10 năm thành lập, những nỗ lực của tập thể Trung tâm CNTT&TT đã đem lại thành tựu đáng mừng trong sự nghiệp xây dựng và phát triển CNTT của tỉnh Bắc Kạn.

Đến nay, Trung tâm Tích hợp dữ liệu của tỉnh được xây dựng đáp ứng triển khai các ứng dụng trên phạm vi toàn tỉnh theo mô hình tập trung; được trang bị hệ thống xử lý thông tin hiện đại; trang thiết bị mạng, thiết bị bảo mật…

Hệ thống Quản lý văn bản và Hồ sơ công việc đã được triển khai tới tất cả các đơn vị từ cấp tỉnh đến cấp xã. Tính đến hết năm 2018, tổng số 2.244.660 lượt văn bản đã được trao đổi qua hệ thống này, giúp tiết kiệm cho ngân sách tỉnh trên 8 tỷ đồng chi phí văn phòng phẩm và các dịch vụ liên quan.

Hệ thống "Một cửa", "Một cửa liên thông" thiết lập dịch vụ công trực tuyến mức độ cao cho từng thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của mỗi đơn vị. Đồng thời hệ thống cung cấp cổng thông tin Dịch vụ hành chính công (dichvucong.backan.gov.vn) dùng chung cho các sở, ngành, huyện, xã, các đơn vị trực thuộc. Số lượng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 đang cung cấp là 1.826. Việc phối hợp xử lý hồ sơ giữa các đơn vị được thực hiện liên thông và đồng nhất. 

Hệ thống thư điện tử công vụ đã cấp tổng số 7.867 tài khoản cho các tổ chức, cá nhân. Đặc biệt tại một số đơn vị, hệ thống thư điện tử được tích hợp tin nhắn thương hiệu. Ứng dụng này đã phục vụ rất hiệu quả trong chỉ đạo điều hành của các đơn vị.

Cổng TTĐT tỉnh do Trung tâm CNTT&TT xây dựng và trực tiếp quản trị kỹ thuật luôn khẳng định vị trí là công cụ hữu ích để người dân, doanh nghiệp và các tổ chức xã hội giao dịch với cơ quan Nhà nước thông qua môi trường điện tử. Hệ thống Cổng TTĐT của tỉnh có 26 website thành viên.Đặc biệt tất cả các đơn vị cấp huyện đã có Cổng Thông tin điện tử tích hợp với Cổng Thông tin điện tử của tỉnh; 122 xã, phường, thị trấn đều có Website tích hợp với Cổng Thông tin điện tử của huyện mình.  

Kỹ thuật viên Trung tâm CNTT&TT kiểm tra vận hành Trung tâm tích hợp dữ liệu

Theo kết quả xếp hạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển Chính phủ điện tử năm 2017 do Bộ Thông tin và Truyền thông công bố tháng 7/2018, tỉnh Bắc Kạn đứng thứ 13 trên tổng số 63 tỉnh/thành. Đáng chú ý, xếp hạng và chỉ số đánh giá cung cấp dịch vụ công trực tuyến của Bắc Kạn đã vươn lên bứt phá từ vị trí thấp nhất năm 2016 lên đứng thứ 2 trong cả nước vào năm 2017, chỉ xếp sau tỉnh Thừa Thiên Huế. Với một tỉnh nhiều khó khăn, kết quả nêu trên đã thể hiện rõ sự quyết tâm của các cấp chính quyền trong việc ứng dụng công nghệ thông tin thúc đẩy cải cách hành chính. Đặc biệt, đây là thành quả ghi nhận những nỗ lực của Trung tâm CNTT&TT Bắc Kạn với vai trò là đơn vị triển khai các ứng dụng dùng chungtrên địa bàn tỉnh.

Trong suốt chặng đường 10 năm thành lập, Trung tâm luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh; sự chỉ đạo sát sao của Sở Thông tin và Truyền thông; sự phối hợp của tất cả các đơn vị, địa phương trong tỉnh; sự liên kết, hỗ trợ, hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm của các Trung tâm tỉnh bạn. Đó là nền tảng tạo nên những kết quả vững chắc trong hoạt động của đơn vị.

Với các kết quả đạt được trong 10 năm công tác, Trung tâm CNTT&TT đã được UBND tỉnh Bắc Kạn tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen; Bộ trưởng Bộ TT&TT tặng Bằng khen.

Trong thời gian tiếp theo, Trung tâm xác định tiếp tục đoàn kết thống nhất, nỗ lực vượt khó, khẳng định tốt vai trò tiên phong trong sự nghiệp phát triển CNTT&TT của tỉnh, tạo nên bước chuyển mình căn bản trong lĩnh vực này, hướng tới xây dựng thành công chính quyền điện tử theo tinh thần Nghị quyết 36a/NQ-CP của Chính phủ, đưa Bắc Kạn vươn lên hội nhập với xu thế toàn cầu của cách mạng công nghiệp 4.0, tạo thêm nhiều giá trị mới cho thời đại kỷ nguyên số trong tương lai...

Mai Minh Yến
Sign In