Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Tuyên truyền thực hiện chính sách pháp luật về kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh

(Cập nhật lúc: 02/01/2019 14:27:30 )

Nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 13/QĐ-TTg ngày 06/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tuyên truyền thực hiện chính sách, pháp luật về kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh đến năm 2020, ngày 24/01/2018, UBND tỉnh đã ban hànhQuyết định số 127/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch triển khai Quyết định số 13/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2018 - 2020.

Công tác tuyên truyền kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh được các cơ quan truyền thông tỉnh đẩy mạnh

Theo đó, tỉnh đề ra mục tiêu đến năm 2020, trên 80% cán bộ, công chức trực tiếp tham mưu xây dựng, ban hành, quản lý và kiểm tra, giám sát việc thực thi chính sách, pháp luật, xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội ở các sở, ngành thuộc UBND tỉnh; Các phòng, ban thuộc UBND huyện, thành phố được bồi dưỡng cập nhật kiến thức và các chính sách, văn bản pháp luật mới về kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh; Trên 80% phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí địa phương, cán bộ Đài truyền thanh cấp huyện được bồi dưỡng cập nhật kiến thức và các chính sách, văn bản pháp luật mới về kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh.

Sau 2 năm triển khai thực hiện Quyết định số 13/QĐ-TTg, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn liên quan tổ chức 54 hội nghị tập huấn kiến thức pháp luật liên quan đến việc thực hiện chính sách, pháp luật kết hợp với kinh tế quốc phòng an ninh cho gần 4.161 lượt người tham dự; Cấp phát 38.850 tài liệu tuyên truyền miễn phí.

Cùng với đó, Sở Thông tin và Truyền thông đã chỉ đạo các cơ quan báo chí của tỉnh xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, tin, bài tuyên truyền về sự cần thiết phải kết hợp chặt chẽ giữa kinh tế với quốc phòng, an ninh và giữa quốc phòng, an ninh với kinh tế; Các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về kết hợp phát triển kinh tế gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh; Biểu dương gương người tốt, việc tốt, nhân rộng điển hình tiên tiến trong phát triển kinh tế, giải quyết tốt các vấn đề an sinh xã hội, tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh th, biên gii, biển đảo của Tổ quốc, đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tuyên truyền việc triển khai thực hiện đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển,đẩy mạnh hợp tác quốc phòng, an ninh với các nước phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấpý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên công chức và người dân trong việc triển khai thực hiện các chính sách, pháp luật về kết hp kinh tế với quốc phòng, an ninh.Trong năm 2018, Sở Thông tin và Truyền thông còn tham gia chương trình tập huấn tuyên truyền thực hiện chính sách, pháp luật về kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh do Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức tại tỉnh Thái Nguyên.

Năm 2018, Công an tỉnh Bắc Kạn đã phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Kạn, Báo Bắc Kạn và các đơn vị truyền thông thực hiện phát sóng 60 chuyên mục với 104 bài, phóng sự; 388 tin, bài trên truyền hình An ninh Bắc Kạn, phát thanh An ninh Bắc Kạn, An toàn giao thông Bắc Kạn; Hoàn thành 12 trang báo an ninh trật tự với 53 bài, 27 ảnh; Thực hiện 228 bài, tin, ảnh trên trang thông tin của Công an tỉnh và trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh; 46 tin, 08 phóng sự trên các báo đài Trung ương và truyền hình, phát thanh Vì An ninh tổ quốc - Bộ Công an có nội dung tuyên truyền về thực hiện chính sách pháp luật về kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh. Đồng thời, phối hợp tổ chức phát động phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc tại 1.036 thôn, bản, khu dân cư, cơ quan, doanh nghiệp thu hút 44.781 lượt người tham gia, thu được 1.424 tin có giá trị phục vụ công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Trong năm, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo Đoàn Nghệ thuật Dân tộc tỉnh, Trung tâm Văn hóa tỉnh tổ chức 60 buổi biểu diễn nghệ thuật, 30 buổi đưa thông tin về cơ sở, 200 buổi chiếu phim lưu động có lồng ghép các nội dung tuyên truyền tuyên truyền về thực hiện chính sách, pháp luật kết hợp với kinh tế quốc phòng an ninh tại cơ sở các xã vùng sâu, vùng xa thu hút hơn 10.000 lượt người xem...

Thời gian tới, tỉnh chỉ đạo các sở, ngành liên quan và các địa phương tiếp tục thực hiện tốt việc lồng ghép công tác dân vận với tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, thông tin tuyên truyền những sự kiện quốc tế, trong nước liên quan trực tiếp đến người dân ở địa phương, cơ sở. Củng cố, ổn định và nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ để đáp ứng công tác chuyên môn và làm tốt công tác tuyên truyền thực hiện chính sách, pháp luật về kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền theo Quyết định số 13/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ./.

Thu Trang
Sign In