Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Tuyên truyền xây dựng “công dân điện tử”

(Cập nhật lúc: 31/03/2020 17:48:41 )

Sở Thông tin và Truyền thông Bắc Kạn vừa ký kết hợp đồng trách nhiệm tuyên truyền xây dựng “công dân điện tử” với Liên đoàn Lao động tỉnh, Hội Nông dân, Hội Phụ nữ và Đoàn Thanh niên tỉnh.

Sở Thông tin và Truyền thông ký kết hợp đồng trách nhiệm tuyên truyền xây dựng “công dân điện tử” với các đơn vị

Mục tiêu hướng tới là tăng cường công tác tuyên truyền để dần hình thành “công dân điện tử” trong đoàn viên công đoàn, hội viên nông dân, phụ nữ và đoàn viên thanh niên.

Theo nội dung ký kết, đến hết năm 2020, Liên đoàn Lao động tỉnh có trách nhiệm tuyên truyền cho 90% đoàn viên công đoàn trong toàn tỉnh biết về các hệ thống cung cấp thông tin của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh, trong đó có 70% biết khai thác thông tin, phục vụ hoạt động công tác công đoàn và phong trào công nhân viên chức lao động; 40% đoàn viên công đoàn biết sử dụng dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích khi sử dụng dịch vụ công.

Đoàn Thanh niên có trách nhiệm tuyên truyền cho 60% đoàn viên trong toàn tỉnh biết về các hệ thống cung cấp thông tin của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh, trong đó có 60% biết khai thác thông tin, phục vụ hoạt động công tác và phát triển sản xuất, kinh doanh; 30% đoàn viên biết sử dụng dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích khi sử dụng dịch vụ công. Hội Nông dân và Hội Phụ nữ tỉnh có trách nhiệm tuyên truyền cho 25% hội viên trong toàn tỉnh biết về các hệ thống cung cấp thông tin của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh; 40% biết khai thác thông tin, phục vụ hoạt động công tác và phát triển sản xuất, kinh doanh; có 5% hội viên biết sử dụng dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích khi sử dụng dịch vụ công./.

Thu Trang
Sign In