Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Huyện Pác Nặm: 92,2% diện tích đất sản xuất nông nghiệp chủ động nước tưới

(Cập nhật lúc: 19/09/2019 08:43:59 )

Những năm qua, huyện Pác Nặm luôn ưu tiên sử dụng các nguồn vốn đầu tư của Nhà nước từ các chương trình, dự án như: Chương trình 135; Nghị quyết 30a; Chương trình xây dựng Nông thôn mới... để sửa chữa và xây dựng mới các công trình thủy lợi. Nhờ đó, đến nay, 92,2% diện tích đất sản xuất nông nghiệp chủ động nước tưới; 10/10 xã trên địa bàn huyện đều đạt tiêu chí thủy lợi.

Một đoạn mương dẫn nước được kiên cố hóa tại xã Giáo Hiệu, huyện Pác Nặm

Hiện trên địa bàn huyện có 156 công trình thủy lợi được đầu tư xây dựng kiên cố, bán kiên cố và hơn 100 công trình tạm; 11 đơn vị quản lý và khai thác công trình thủy lợi; toàn huyện có 278km kênh mương, trong đó 129,2km đã được kiên cố hóa. Các công trình thủy lợi cơ bản phục vụ có hiệu quả cho sản xuất và đáp ứng cơ bản nhu cầu dân sinh.

Cùng với việc đầu tư xây dựng các công trình thủy lợi, hằng năm, để đảm bảo nước tưới, UBND huyện cũng đều chỉ đạo các đơn vị, địa phương thường xuyên tuyên truyền người dân nắm rõ mục đích, yêu cầu của công tác chống hạn, diễn biến thời tiết khô hạn, khả năng thiếu nước vào mùa khô để nâng cao ý thức sử dụng tiết kiệm nước, chủ động trong công tác phòng chống hạn. Mặt khác chủ động tích nước ở các ao, hồ, đập và sửa chữa, trát, láng các hạng mục công trình chống hạn không để rò rỉ, thất thoát nước; nạo vét kênh mương, đảm bảo khơi thông dòng chảy thông suốt từ công trình đầu mối đến mặt ruộng.../.

Thu Cúc
Sign In