Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Ba Bể đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

(Cập nhật lúc: 11/10/2018 15:56:20 )

Xác định tầm quan trọng của công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC) nhằm đảm bảo an toàn cho đời sống và các hoạt động sản xuất, kinh doanh, những năm qua, lực lượng chức năng và các địa phương, đơn vị trên địa bàn huyện Ba Bể thường xuyên quan tâm và đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia PCCC, trong đó tập trung xây dựng và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của lực lượng.


Ảnh: Công an huyện Ba Bể kiểm tra công tác đảm bảo phòng cháy chữa cháy tại xã Thượng Giáo

Hàng năm cấp ủy, chính quyền các cấp ban hành chương trình, kế hoạch cụ thể về xây dựng phong trào toàn dân PCCC gắn với thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Lực lượng Công an các cấp làm tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương ban hành các văn bản chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện công tác vận động nhân dân tham gia công tác PCCC theo phương châm bốn tại chỗ, trọng tâm là xây dựng, củng cố lực lượng PCCC cơ sở, dân phòng, bảo vệ dân phố. Hiện tại, huyện Ba Bể có 16 đội PCCC cơ sở ở các xã, thị trấn với số thành viên từ 15 đến 20 người trở lên, còn các tổ PCCC lấy lực lượng Công an viên và dân quân tự vệ làm nòng cốt. Lực lượng PCCC cơ sở và dân phòng thường xuyên được tập huấn, tham gia các lớp huấn luyện về nghiệp vụ PCCC và tập luyện các phương án chữa cháy tại chỗ nhằm nâng cao khả năng ứng phó, xử lý kịp thời các tình huống xảy ra trong thực tế.

Thực tế cho thấy khi xảy ra các vụ cháy thì lực lượng tại chỗ chính là lực lượng đầu tiên có mặt tại hiện trường tổ chức chữa cháy, cứu người, cứu tài sản, xử lý kịp thời không để xảy ra cháy lan. Bên cạnh đó, đây là lực lượng nòng cốt, tích cực trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nghiêm chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và các quy định của địa phương, phối hợp với lực lượng Công an cơ sở và các đoàn thể quần chúng trao đổi nhằm nắm tình hình an ninh trật tự cơ sở, an toàn PCCC.

Để nâng cao chất lượng hiệu quả công tác quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn, UBND huyện Ba Bể cũng thường xuyên chỉ đạo các địa phương căn cứ tình hình thực tế, tập trung rà soát, kiện toàn Ban Chỉ đạo PCCC và cứu nạn, cứu hộ của địa phương do Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch UBND xã, thị trấn làm trưởng ban. Nhờ đó, Ban Chỉ đạo PCCC và cứu nạn, cứu hộ các cấp hoạt động hiệu quả, kịp thời phối hợp, tham mưu và triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện về công tác PCCC và cứu nạn, cứu hộ, góp phần đảm bảo an toàn PCCC, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương.

Việc quan tâm xây dựng, củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng PCCC ở cơ sở và dân phòng đã thực sự góp phần đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả phong trào toàn dân tham gia PCCC. Đồng thời quá đó nâng cao ý thức phòng, tránh cháy nổ của các hộ dân và các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn huyện Ba Bể, góp phần làm giảm những nguyên nhân phát sinh cháy, nổ và hạn chế thấp nhất những thiệt hại do cháy, nổ gây ra./.

Thu Cúc
Sign In