Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Bạch Thông công bố hết dịch cúm gia cầm subtype H5N6 trên địa bàn thị trấn Phủ Thông

(Cập nhật lúc: 05/02/2020 16:43:15 )

Ngày 22 tháng 01 năm 2020, Ủy ban nhân dân huyện Bạch Thông đã ban hành Quyết định số 139/QĐ-UBND về việc công bố hết dịch cúm gia cầm subtype H5N6 trên địa bàn thị trấn Phủ Thông, huyện Bạch Thông.

Ủy ban nhân dân huyện Bạch Thông giao phòng Nông nghiệp và PTNT, Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện phối hợp với UBND thị trấn Phủ Thông hướng dẫn thực hiện các biện pháp phục hồi sản xuất chăn nuôi theo quy định; thực hiện tốt công tác quản lý, giám sát phát hiện bệnh, vệ sinh tiêu độc khử trùng. Đồng thời tham mưu, đề xuất kịp thời cho UBND huyện tổ chức thực hiện các chế độ, chính sách hỗ trợ theo đúng các quy định hiện hành./.

Nông Cúc
Sign In