Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Bạch Thông thu hoạch được 50% diện tích lúa mùa

(Cập nhật lúc: 13/11/2018 15:51:15 )

Vụ mùa năm 2018, huyện Bạch Thông cấy được 1.752ha, trong đó có 300ha lúa mùa sớm và trên 1.400ha lúa mùa chính vụ. Đến nay, huyện đã gặt được khoảng 50% diện tích, dự ước năng suất đạt 47,5 tạ/ha. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, huyện đôn đốc bà con hoàn thành việc thu hoạch trong tháng này.

Nông dân xã Quang Thuận thu hoạch lúa mùa

Trong vụ mùa, toàn huyện sử dụng 90% giống lúa Bao thai, còn lại là giống thuần, nếp và các giống tiến bộ kỹ thuật. Ngoài ra, huyện còn trồng thử nghiệm thành công hơn 7,9ha giống lúa hàng hóa tại xã Lục Bình, năng suất ước đạt 52 tạ/ha; Cải tạo được 44,9ha đất trồng lúa theo Nghị định 35/2015/NĐ-CP của Chính phủ. Nhìn chung các mô hình này đều thực hiện đạt kết quả khá và có triển vọng mở rộng diện tích.

Để đạt năng suất đề ra, huyện cũng đã chỉ đạo, đôn đốc cấy đúng khung thời vụ, sử dụng cơ cấu giống phù hợp, chủ động nước tưới tiêu, những diện tích có nguy cơ bị hạn kịp thời chuyển sang các loại cây trồng khác như ngô, đỗ tương… không để đất bỏ hoang. Cùng với đó, địa phương thường xuyên thông tin dự báo tình hình sâu bệnh hại cây trồng bằng văn bản, trên phương tiện thông tin đại chúng. Vì vậy, vụ mùa năm nay ở Bạch Thông không xuất hiện dịch bệnh lớn, mặc dù giai đoạn lúa đẻ nhánh, trỗ bông nguy cơ xảy ra bệnh đạo ôn lá, đạo ôn cổ bông, tuy nhiên bà con đã chủ động phòng trừ.

Cùng với thu hoạch lúa mùa, huyện cũng chỉ đạo người dân khẩn trương thu gom rơm rạ, làm đất trồng cây vụ đông xuân. Đến nay, cây khoai lang đã thực hiện được hơn 10ha, rau các loại trên 70ha, ngô gần 40ha…/.

Thu Trang
Sign In