Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Bạch Thông: Thu ngân sách năm 2019 ước thực hiện đạt 112,4% kế hoạch

(Cập nhật lúc: 23/12/2019 16:36:50 )

Năm 2019, huyện Bạch Thông có kế hoạch thu ngân sách nhà nước là 13.400 triệu đồng. Tính đến ngày 15/11/2019, toàn huyện đã thu được 12.354,96 triệu đồng, đạt 92,2% kế hoạch; ước cả năm thu được 15.061 triệu đồng, đạt 112,5% kế hoạch.

Trong năm 2019, huyện Bạch Thông đã thực hiện các biện pháp thu ngân sách Nhà nước có hiệu quả sát với từng khoản thu trên địa bàn, những vướng mắc trong công tác thu ngân sách được giải quyết kịp thời. Chính vì vậy, trong 10 khoản thu, có 5 khoản đã thu hoàn thành và vượt kế hoạch, gồm: Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước do Trung ương quản lý; thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước do địa phương quản lý; thuế thu nhập cá nhân; lệ phí trước bạ; thu tiền sử dụng đất.

Tuy nhiên, huyện có 05 khoản thu chưa đạt kế hoạch giao như: Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh (57,9%); thu phí, lệ phí (56,9%); thuế sử dụng đất nông nghiệp (81,6%); thuế sử dụng đất phi nông nghiệp (90%); thu khác ngân sách (75,4%).  

Năm 2020, huyện Bạch Thông được UBND tỉnh giao thu ngân sách Nhà nước 13.900 triệu đồng; huyện phấn đấu thu 14.200 triệu đồng. Để hoàn thành kế hoạch thu ngân sách năm 2020, huyện Bạch Thông xác định tập trung triển khai thực hiện tốt các nội dung: Tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất kinh doanh phát triển, phát triển công nghiệp, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng. Tập trung chỉ đạo, rà soát, xem xét thuế của các đối tượng nộp thuế trên địa bàn các xã, thị trấn đảm bảo công khai, công bằng trong lĩnh vực thu thuế và thu ngân sách. Thực hiện tốt công tác quản lý sử dụng đất đai theo Luật Đất đai, thu đầy đủ các khoản thu liên quan đến đất. Tăng cường sự giám sát, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn trong công tác thu ngân sách. Các ngành liên quan phối hợp tốt với cơ quan thuế trong công tác quản lý thu thuế. Tăng cường các biện pháp chống thất thu ngân sách, quản lý tốt nguồn thu, ngăn chặn gian lận thương mại./.

Hương Dịu
Sign In