Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Bạch Thông tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể

(Cập nhật lúc: 30/10/2019 11:10:20 )

Được sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, lĩnh vực kinh tế tập thể trên địa bàn huyện Bạch Thông đang có sự chuyển biến tích cực, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của huyện, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo, nâng cao đời sống nhân dân địa phương.

Đồng chí Đồng Văn Lưu - Bí thư Huyện ủy Bạch Thông cho biết: Xác định tầm quan trọng của phát triển kinh tế tập thể với nòng cốt là hợp tác xã (HTX), Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Bạch Thông luôn quan tâm chỉ đạo các ngành, các xã, thị trấn đẩy mạnh đổi mới kinh tế hợp tác, nhất là các HTX nông nghiệp; chỉ đạo, định hướng các HTX chuyển đổi hoạt động theo Luật HTX năm 2012; đưa chỉ tiêu xây dựng HTX trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015 - 2020 và hằng năm để phấn đấu thực hiện. Huyện ủy đã ban hành Kế hoạch số 219-KH/HU ngày 10/2/2015 thực hiện Kết luận số 56-KL/TW ngày 21/2/2013 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể.

Thời gian qua, huyện Bạch Thông đã triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách hỗ trợ HTX, cụ thể: Đã hỗ trợ HTX Thiên An 65,5 triệu đồng để mua thiết bị sản xuất; phối hợp với Liên minh HTX tỉnh tư vấn, khảo sát, lựa chọn HTX dịch vụ thương mại xã Dương Phong tham gia mô hình HTX kiểu mới gắn với chuỗi giá trị sản phẩm hàng hóa năm 2018 trên địa bàn tỉnh; HTX Tân Lập xã Cao Sơn được tham gia mô hình hỗ trợ từ nguồn vốn của Liên minh HTX Việt Nam; phối hợp với chi cục PTNN tỉnh lựa chọn, hỗ trợ HTX Hợp Giang xã Lục Bình tham gia mô hình ứng dụng và chuyển giao khoa học kỹ thuật năm 2018; hỗ trợ và hướng dẫn HTX Hợp Giang tiếp cận được nguồn vốn vay Ngân hàng, hưởng lãi suất theo Nghị quyết 08/2017/NQ-HĐND của HĐND tỉnh với tổng vốn vay 500 triệu đồng

Huyện Bạch Thông cũng đã chú trọng tuyên truyền, triển khai hỗ trợ tư vấn, hướng dẫn kịp thời đến các HTX tạo mọi điều kiện, giúp đỡ giám đốc và Ban quản trị HTX kịp thời giải quyết tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Thực hiện chủ trương phát triển kinh tế tập thể, nhất là sau 15 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động kinh tế tập thể, lĩnh vực kinh tế tập thể của huyện Bạch Thông đang dần chuyển biến; nội dung, phương thức hoạt động của các HTX đã có nhiều đổi mới; kinh tế tập thể bước đầu phát huy hiệu quả, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của huyện, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo, nâng cao đời sống nhân dân. Các HTX, tổ hợp tác từng bước hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả, tạo việc làm ổn định cho các thành viên của HTX. Một số HTX đã mạnh dạn đầu tư nhà xưởng, mua máy móc, trang thiết bị để sản xuất ra sản phẩm hàng hóa với số lượng lớn; chủ động liên hệ tìm đầu ra cho sản phẩm; liên kết với các hộ thành viên, các hộ dân trong thôn, xã để chủ động đầu tư trồng nguyên liệu, ký kết bao tiêu nguồn nguyên liệu của các hộ, tạo tính ổn định cho sản phẩm đầu vào của HTX cũng như tạo đầu ra ổn định cho sản phẩm nông nghiệp của các hộ dân làm ra.

Sản xuất nấm tại HTX dịch vụ nông nghiệp Hợp Giang

Hiện nay, huyện Bạch Thông chỉ còn duy nhất xã Mỹ Thanh chưa có HTX; toàn huyện có 19 HTX góp phần tạo việc làm cho hơn 200 lao động thường xuyên với thu nhập ngày càng tăng, từ 24 triệu đồng/năm (năm 2015) lên 48 triệu đồng/năm (năm 2018). Doanh thu bình quân thời điểm năm 2018 đạt 4.667 triệu đồng/HTX. Năm 2015 huyện mới có 01 tổ hợp tác với doanh thu 150 triệu đồng/năm, đến năm 2018 số tổ hợp tác là 08 tổ với doanh thu bình quân đạt 300 triệu đồng/năm.

Các HTX hoạt động trên nhiều lĩnh vực khác nhau chủ yếu là nông lâm nghiệp; một số HTX hoạt động thường xuyên và có hiệu quả như: HTX Hoàng Thái sản xuất chế biến lâm sản; HTX Thiên An sản xuất sản phẩm chuối sấy khô; HTX Đại Hà sản xuất sản phẩm măng khô và cam quýt; HTX dịch vụ nông nghiệp Hợp Giang sản xuất sản phẩm nấm các loại. Năm 2018, sản phẩm chuối sấy khô của HTX Thiên An, măng khô của HTX Đại Hà, nấm sò của HTX dịch vụ nông nghiệp Hợp Giang đã được UBND tỉnh công nhận sản phẩm OCOP 3 sao.

Bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình phát triển kinh tế HTX, tổ hợp tác trên địa bàn huyện còn một số tồn tại: Còn nhiều HTX hoạt động sản xuất kinh doanh không hiệu quả; năng lực nội tại của các HTX trên địa bàn huyện còn yếu, quy mô nhỏ lẻ, manh mún, đa số HTX hoạt động thiên về hộ gia đình nhiều hơn; cơ sở vật chất, kỹ thuật phục hoạt động HTX còn thiếu và lạc hậu, sản xuất thủ công là chủ yếu; trình độ lập phương án sản xuất, kinh doanh, quản lý của các HTX còn yếu, vai trò của HTX còn mờ nhạt; sự liên doanh, liên kết giữa các HTX và giữa thành phần kinh tế tập thể với các thành phần kinh tế khác để liên kết tiêu thụ sản phẩm còn hạn chế; thiếu vốn sản xuất…

Theo đồng chí Bí thư Huyện ủy Đồng Văn Lưu, để đẩy mạnh hơn nữa việc phát triển kinh tế hợp tác, HTX trong thời gian tới, huyện Bạch Thông cần tiếp tục thực hiện tốt một số giải pháp cơ bản: Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng phát triển sản xuất của cấp ủy, chính quyền các cấp; sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị; thường xuyên nắm bắt tình hình, đánh giá đúng thực trạng hoạt động của HTX từ đó có cơ sở tham mưu, đề xuất ban hành, điều chỉnh cơ chế, chính sách về phát triển phù hợp, tạo động lực khuyến khích HTX phát triển. Chú trọng đổi mới công tác tuyên truyền, phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan báo chí để kịp thời phản ánh những mô hình hay, cách làm hiệu quả của HTX đến với đông đảo cán bộ, đảng viên, nhân dân trên địa bàn huyện.

Mấu chốt quan trọng nhất là các HTX phải nỗ lực vươn lên từ nội lực của chính mình, có định hướng hoạt động phù hợp, không trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước, phải chủ động, tập trung vào các hoạt động tiềm năng kinh tế lợi thế của địa phương; nâng cao kỹ năng điều hành, quản lý; quan tâm đào tạo nguồn nhân lực nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt HTX có năng lực, trình độ, tâm huyết và gắn bó với sự phát triển HTX./.

Hương Dịu
Sign In