Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Bạch Thông: Tổ chức Kỳ họp HĐND huyện lần thứ Tám

(Cập nhật lúc: 17/12/2018 08:22:22 )

Trong 02 ngày 13 - 14/12, Hội đồng nhân dân huyện Bạch Thông tổ chức Kỳ họp thứ Tám HĐND khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2018 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.

Đ/c Đinh Quang Hưng - Phó Chủ tịch UBND huyện báo cáo kết quả kinh tế - xã hội năm 2018

Theo báo cáo của huyện, trong năm qua, Bạch Thông đã chỉ đạo kịp thời và toàn diện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, nhiều chỉ tiêu thực hiện đạt và vượt kế hoạch giao. Cụ thể, tổng sản lượng lương thực cả năm đạt 20.177 tấn, đạt 102% kế hoạch, tăng 331 tấn so với cùng kỳ, diện tích trồng rừng, diện tích đất ruộng đạt giá trị 100 triệu đồng/ha/năm đều thực hiện vượt kế hoạch giao. Trong năm huyện còn thực hiện được một số mô hình chuyển đổi cây trồng có giá trị như cải tạo thâm canh theo hướng VietGAP được 30ha; Chuyển đổi diện tích đất trồng lúa, ngô sang trồng các loại cây có giá trị kinh tế cao được 50ha; Cải tạo đất trồng lúa theo Nghị định 35/2015/NĐ-CP của Chính phủ được 119ha; sản xuất lúa hàng hóa, lúa mùa gắn với tiêu thụ sản phẩm 7,9ha. Trong năm, huyện phấn đấu 01 xã đạt chuẩn nông thôn mới, thành lập mới 03 hợp tác xã, thu ngân sách trên 15 tỷ đồng, đạt 107% kế hoạch.

Công tác văn hóa - xã hội không ngừng được quan tâm, công tác phòng chống dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm được tăng cường, các chế độ chính sách được giải quyết chi trả kịp thời, việc tổ chức rà soát hộ nghèo, cận nghèo đúng quy trình, hướng dẫn, kết quả sơ bộ giảm 2% hộ nghèo, 1,4% hộ cận nghèo. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định, giữ vững. Công tác quản lý bảo vệ rừng được tăng cường, số vụ vi phạm quản lý bảo vệ rừng được kiềm chế.

Kỳ họp cũng chỉ rõ bên cạnh một số kết quả đạt được còn một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội chưa đạt yêu cầu đề ra: Diện tích một số cây trồng như cây dong riềng, cây khoai môn, công tác tiêm phòng cho gia súc, gia cầm chưa đạt. Ngoài ra, việc xử lý xóa bỏ lò gạch thủ công trên địa bàn còn chậm, ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ của một số người dân chưa cao, còn xảy ra tình trạng lấn chiếm, vi phạm hành lang an toàn giao thông, vi phạm chính sách về dân số. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý công việc chưa thường xuyên…

Tại kỳ họp, các đại biểu đã được nghe các báo cáo như: Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện năm 2018, nhiệm vụ trọng tâm năm 2019; Báo cáo tình hình thu chi ngân sách năm 2018, dự toán thu chi ngân sách và phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2019; Báo cáo về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019; Báo cáo về việc giải quyết khiếu nại tố cáo và kiến nghị của công dân năm 2018, nhiệm vụ năm 2019; Báo cáo kết quả hoạt động của HĐND huyện năm 2018 và dự kiến chương trình hoạt động của HĐND huyện năm 2019; Thông báo của Ủy ban MTTQ huyện tham gia xây dựng chính quyền năm 2018 và những kiến nghị, đề nghị với HĐND, UBND; Báo cáo kết quả giám sát của Thường trực HĐND huyện giám sát UBND các xã, thị trấn trong việc quản lý, điều hành ngân sách năm 2016 và năm 2017; Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước, trong và sau kỳ họp thứ sáu, kỳ họp thứ bảy HĐND huyện nhiệm kỳ 2016 - 2021; Các báo cáo thẩm tra của Ban Dân tộc HĐND huyện.


Đ/c Nông Quốc Dũng - Chủ tịch UBND huyện trả lời chất vấn

Kỳ họp cùng dành thời gian chất vấn và trả lời chất vấn, các nội dung chất vấn chủ yếu liên quan đến công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm; Hướng khắc phục tình trạng yếu kém của một số HTX; Tiến độ thực hiện các công trình MTQG về xây dựng nông thôn mới; Chấn chỉnh hành lang an toàn giao thông, quản lý thu, chi ngân sách… Hầu hết các ý kiến nêu đã được lãnh đạo huyện, các phòng ban liên quan giải trình và làm rõ.

Sau khi tiến hành một số nội dung quan trọng, các đại biểu đã nhất trí thông qua 08 dự thảo Nghị quyết gồm: Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng và an ninh năm 2019; Nghị quyết về việc phân bổ ngân sách địa phương năm 2019; Nghị quyết về bổ sung danh mục công trình đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020; Nghị quyết về hoạt động chủ yếu của HĐND huyện năm 2019; Nghị quyết về việc tổ chức các kỳ họp trong năm 2019 của HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021; Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát tình hình sử dụng nguồn vốn sự nghiệp của huyện phân bổ trong việc phát triển kinh tế trên địa bàn huyện từ năm 2016 đến hết năm 2018; Nghị quyết về kết quả giám sát UBND các xã, thị trấn trong việc quản lý, điều hành ngân sách năm 2016 và năm 2017; Nghị quyết về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, công tác Thi hành án dân sự năm 2019./.

Thu Trang
Sign In