Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Các dân tộc thành phố Bắc Kạn đoàn kết, phát huy nội lực, hội nhập và phát triển

(Cập nhật lúc: 18/06/2019 16:31:01 )

Sáng 17/6/2019, thành phố Bắc Kạn long trọng tổ chức Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ II, năm 2019 với chủ đề “Các dân tộc thành phố Bắc Kạn đoàn kết, phát huy nội lực, hội nhập và phát triển”. Đồng chí Phạm Duy Hưng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đến dự và chỉ đạo tại Đại hội.

Trong 5 năm qua, thành phố Bắc Kạn đã tổ chức triển khai có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc trên địa bàn. Đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn thành phố luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, điều hành quản lý của Nhà nước, đoàn kết, tích cực phát triển kinh tế, nâng cao đời sống; tham gia thực hiện tốt các phong trào thi đua, cuộc vận động; nêu cao tinh thần cảnh giác, kiên quyết đấu tranh chống mọi âm mưu lợi dụng các vấn đề dân tộc, tôn giáo nhằm chia rẽ, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc; góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh địa phương. Thành phố đã có xã đầu tiên - xã Nông Thượng về đích xã nông thôn mới (năm 2017). Đến năm 2018, sản lượng lương thực của thành phố đã đạt 4.570 tấn; có 170ha diện tích đất canh tác đạt giá trị thu nhập 100 triệu đồng/ha trở lên. Trung bình mỗi năm thành phố trồng mới được 248ha rừng. Thành phố hiện có 13/22 trường học đạt chuẩn quốc gia, đạt tỷ lệ 59,09%; 06/8 xã, phường đạt chuẩn quốc gia về y tế; 100% dân số nông thôn được sử dụng nước sạch hợp vệ sinh và trên 98% dân số 04 phường trung tâm được sử dụng nước sạch; 100% ngõ, hẻm được chiếu sáng; 01 xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, 05 phường đạt chuẩn văn minh đô thị; hàng năm, có trên 90% gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”, trên 85% các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa…

Thành phố Bắc Kạn phấn đấu đến năm 2024: Tiếp tục phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, nâng cao mức sống đồng bào các dân tộc thiểu số; xã Dương Quang về đích xã nông thôn mới và thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới vào năm 2019; tỷ lệ hộ nghèo còn 1,8%; tổ Khuổi Pái, phường Huyền Tụng hoàn thành Chương trình 135; tỷ lệ học sinh là người dân tộc thiểu số hoàn thành chương trình mầm non đạt 100%, hoàn thành chương trình tiểu học đạt 99%; 100% xã, phường giữ vững và nâng cao kết quả phổ cập giáo dục, xóa mù chữ đã đạt được; các giá trị, bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc được bảo tồn và phát triển; giữ vững an ninh, quốc phòng ở vùng đồng bào dân tộc và miền núi…

Đ/c Phạm Duy Hưng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Phạm Duy Hưng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã biểu dương những nỗ lực cố gắng, thành tích của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc thành phố đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, thành phố cần tập trung làm tốt công tác tuyên truyền thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về dân tộc; tăng cường xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc thiểu số gắn với phát triển kinh tế và giải quyết tốt các vấn đề xã hội; thực hiện tốt việc phát triển kinh tế trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nâng cao đời sống nhân dân; tích cực tham gia chương trình xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo nói chung, chất lượng đào tạo cán bộ là người dân tộc thiểu số nói riêng; giữ gìn an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội….

Đại hội đã bầu 10 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội đại biểu các dân tộc cấp tỉnh.

Các tập thế được biểu dương tại Đại hội

Nhân dịp này, UBND thành phố đã tặng Giấy khen cho 10 tập thể, 23 cá nhân là người dân tộc thiểu số có thành tích xuất sắc trong các lĩnh vực giai đoạn 2014 - 2018./.

Hương Dịu
Sign In