Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Chợ Đồn ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính

(Cập nhật lúc: 20/03/2019 15:08:50 )

Thời gian qua, huyện Chợ Đồn đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt động của cơ quan nhà nước nhằm hiện đại hóa hành chính để nâng cao chất lượng quản lý, điều hành, phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân, tổ chức, doanh nghiệp, góp phần xây dựng chính quyền điện tử tỉnh.

Cán bộ, công chức UBND xã Bình Trung (Chợ Đồn) ứng dụng CNTT vào giải quyết công việc

Có mặt tại trụ sở xã Bình Trung - một trong những xã vùng sâu vùng xa có điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn của Chợ Đồn, thời gian qua, cùng với việc tập trung chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội, chính quyền xã đã vận dụng linh hoạt các giải pháp đẩy mạnh ứng dụng CNTT vào giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) cho công dân phù hợp với điều kiện của địa phương.

Theo lãnh đạo UBND xã Bình Trung, trước đây, khi chưa triển khai các phần mềm như: Quản lý văn bản và hồ sơ công việc; Hệ thống thư điện tử công vụ… các văn bản công văn, báo cáo, chỉ đạo của huyện Chợ Đồn gửi đến địa phương và ngược lại phải mất nhiều thời gian thì nay nhanh hơn nhờ gửi qua mạng. Mặc dù là xã còn nhiều khó khăn nhưng từ khi được trang bị máy vi tính phục vụ công việc, đến nay, 100% cán bộ xã Bình Trung sử dụng thành thạo máy vi tính trong thực hiện công việc... Toàn bộ văn bản đi, đến được thực hiện trên phần mềm hồ sơ công việc và hòm thư công vụ trừ những văn bản gửi đi các thôn. Tỷ lệ được cấp và sử dụng thư điện tử công vụ trong xử lý công việc đạt 100%. Qua đó, góp phần giải quyết nhanh chóng, kịp thời mọi TTHC của cá nhân, tổ chức trên địa bàn.

Hiện nay, trên địa bàn huyện Chợ Đồn, hệ thống mạng cáp quang đã được kết nối đến 22 xã, thị trấn, 100% các cơ quan, đơn vị của huyện có kết nối internet băng thông rộng và có kết nối mạng LAN; 100% UBND các xã, thị trấn có kết nối internet băng thông rộng. Mạng truyền số liệu chuyên dùng được triển khai đến 100% các cơ quan, đơn vị thuộc diện theo quy định. Tỷ lệ cán bộ công chức, viên chức biết sử dụng và sử dụng thành thạo máy tính trong công tác chuyên môn đạt 100%.

Phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc được đưa vào hoạt động có hiệu quả tại các cơ quan, đơn vị từ cấp huyện đến cấp xã. Hệ thống email công vụ đã được đưa vào sử dụng trong toàn thể các cơ quan, đơn vị từ cấp huyện đến cấp xã, phục vụ đắc lực cho các hoạt động của cấp ủy, chính quyền địa phương. Đặc biệt, Huyện ủy Chợ Đồn là 1 trong 4 đơn vị tiên phong của tỉnh cùng với Văn phòng Tỉnh ủy, huyện Bạch Thông, Hội đồng nhân dân tỉnh đã đưa vào hoạt động có hiệu quả hệ thống tin nhắn thương mại (SMS Brandname) tích hợp với hệ thống thư điện tử công vụ trong chỉ đạo điều hành của cấp ủy.

Bên cạnh đó, nhằm đáp ứng tốt nhu cầu giải quyết TTHC của tổ chức, cá nhân cùng với các địa phương khác trong tỉnh, huyện Chợ Đồn đã đẩy mạnh giải quyết TTHC theo cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”. Phần mềm một cửa điện tử đã được đưa vào sử dụng tại tất cả các cơ quan từ cấp huyện đến cấp xã. Theo thống kê đến nay, 90% các hồ sơ, thủ tục hành chính của UBND huyện đều được tiếp nhận và trả kết quả theo quy trình trên hệ thống “một cửa” điện tử tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Năm 2018, hệ thống “một cửa” điện tử của huyện đã tiếp nhận 13.742 hồ sơ, trả kết quả 12.897 hồ sơ, đạt tỷ lệ 93,7%. Từ đầu tháng 5/2018, hệ thống này bắt đầu thực hiện tiếp nhận và giải quyết các TTHC mức độ 3, mức độ 4 với tổng số 205 thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện, trong đó 10 thủ tục ở mức độ 4, 195 thủ tục ở mức độ 3.

Ngoài ra, huyện còn thường xuyên phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức các lớp tập huấn sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thư điện tử công vụ, chữ ký số cho cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị trên địa bàn.

Có thể nói, việc ứng dụng CNTT đã và đang được Chợ Đồn triển khai đến tất cả các cấp trong huyện theo hướng đồng bộ, trọng tâm, hiệu quả nhằm hướng đến mục tiêu đảm bảo tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo hiệu quả của cải cách hành chính./.

Thu Trang
Sign In