Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Chợ Đồn với công tác tín dụng chính sách

(Cập nhật lúc: 07/08/2019 10:24:49 )

Thời gian qua, nguồn vốn tín dụng chính sách trên địa bàn huyện Chợ Đồn đã ghi nhận nhiều kết quả, tạo điều kiện cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác cải thiện và từng bước nâng cao điều kiện sống, góp phần quan trọng vào việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.

NHCSXH huyện Chợ Đồn giải ngân cho các đối tượng trong diện vay vốn

Nhận thức được tầm quan trọng của tín dụng chính sách xã hội đối với công tác giảm nghèo, tạo việc làm, phát triển nguồn nhân lực tại chỗ, đảm bảo an sinh xã hội, ổn định chính trị và phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, Huyện ủy Chợ Đồn đã ban hành Kế hoạch số 01-KH/HU ngày 12/8/2015 thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tín dụng chính sách xã hội; đồng thời yêu cầu các chi đảng bộ trực thuộc xây dựng nghị quyết, kế hoạch thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW phù hợp với thực tiễn địa phương, cơ quan, đơn vị. Ngoài ra, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội huyện cũng đã quán triệt, tuyên truyền rộng rãi đến đoàn viên, hội viên và nhân dân; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đoàn thể trong việc hỗ trợ, giúp đỡ nhân dân thuộc đối tượng tiếp cận nguồn vốn vay.

Để tăng thêm nguồn vốn, hàng năm, UBND huyện đều bố trí chuyển vốn từ ngân sách ủy thác sang Ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH) để cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách. Trên cơ sở đó, cấp ủy, chính quyền xã, thị trấn cũng đã tạo điều kiện thuận lợi để NHCSXH triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, chuyển tải nhanh chóng đến đúng đối tượng thụ hưởng theo quy định ở tất cả các thôn bản, đặc biệt tại những xã vùng sâu vùng xa.

Đến hết tháng 6/2019, tổng nguồn vốn tín dụng chính sách trên địa bàn huyện đạt 287.567 triệu đồng, tăng gần 39% so với cuối năm 2014, bình quân mỗi năm tăng 16.127 triệu đồng. Tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách đến ngày 30/6/2019 là 286.140 triệu đồng, tăng 38,4% so với cuối năm 2014. Nguồn vốn tín dụng ưu đãi tập trung vào một số chương trình như hộ nghèo 75.083 triệu đồng, chiếm 26,24% tổng dư nợ; hộ cận nghèo 41.579 triệu đồng, chiếm 14,53%; cho vay hộ sản xuất kinh doanh 91.941 triệu đồng, chiếm 31,13%...

Sau 5 năm thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW, doanh số cho vay đạt 472.174 triệu đồng, với 15.284 lượt hộ nghèo và đối tượng chính sách khác trên địa bàn được vay vốn phát triển sản xuất, cải thiện cuộc sống. Từ đó đã giúp 1.613 hộ thoát nghèo, tạo việc làm cho 898 lao động, trong đó có 338 lao động đi xuất khẩu ở nước ngoài; 1.666 lượt học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay; đầu tư xây dựng 4.737 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường ở nông thôn; hỗ trợ 74 hộ nghèo xây dựng nhà ở, thoát khỏi cảnh nhà tạm bợ. Chất lượng hoạt động tín dụng ngày càng được nâng lên, toàn huyện có 257 tổ tiết kiệm và vay vốn. Ngoài ra, huyện còn tích cực vận động tổ chức, cá nhân mở rộng các hình thức hỗ trợ, giúp nhân dân có thêm nguồn vốn để sản xuất, kinh doanh; nhân rộng các mô hình sản xuất, kinh doanh điển hình, hiệu quả từ nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội để người dân học tập, giúp nhau vươn lên thoát nghèo.

Có thể nói, hoạt động tín dụng chính sách xã hội đã phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, tạo được một kênh dẫn vốn hữu hiệu, tin cậy đối với cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân, giúp người nghèo và các đối tượng chính sách khác tiếp cận với dịch vụ tài chính tiết kiệm của NHCSXH một cách nhanh chóng, thuận lợi, từ đó phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, cải thiện ổn định cuộc sống. Thông qua việc tổ chức thực hiện có hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách đã góp phần giảm đáng kể tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện theo tiêu chuẩn đơn chiều từ 25,94% năm 2010 xuống còn 7,97% năm 2015 và theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều từ 20,58% năm 2015 xuống còn 16,48% năm 2018./.

Thu Trang
Sign In