Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ


Giai đoạn 2016-2020, huyện Ba Bể có 06/15 xã đặc biệt khó khăn, 09 xã có thôn đặc biệt khó khăn thuộc diện đầu tư Chương trình 135.

Xem tiếp


Sau 10 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, bộ mặt huyện vùng cao Pác Nặm đến nay đã có những đổi thay tích cực. Tuy nhiên, để hoàn thành tất các tiêu chí nông thôn mới thì Pác Nặm vẫn cần sự vào cuộc hơn nữa của cả hệ thống chính trị và sự đồng lòng góp sức của người dân.

Xem tiếp


Nhằm hiện đại hóa, nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc, phục vụ tốt nhu cầu của người dân, từng bước xây dựng chính quyền điện tử, thời gian qua, huyện Na Rì luôn chú trọng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong giải quyết công việc.

Xem tiếp


Dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền và sự phối hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tiếp tục được triển khai tốt, phát động sâu rộng đến từng thôn, bản, tổ phố, hộ gia đình; được đông đảo nhân dân đồng tình hưởng ứng, qua đó góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân và góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

Xem tiếp


Mặc dù có tiềm năng, nhưng nhiều năm qua, kinh tế nông nghiệp huyện Ngân Sơn vẫn chưa phát triển tương xứng với lợi thế. Chính vì vậy, thực hiện tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nâng cao giá trị, hướng tới phát triển bền vững được xem là hướng đi tất yếu, phù hợp với yêu cầu thực tiễn phát triển của địa phương, cũng như định hướng quy hoạch kinh tế - xã hội, cơ cấu lại ngành nông nghiệp huyện Ngân Sơn.

Xem tiếp


Theo báo cáo của UBND huyện Bạch Thông, đến cuối năm 2019, toàn huyện còn 866 hộ cận nghèo, chiếm tỷ lệ 10,1%; 1.486 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 17,33%, trong đó chủ yếu các hộ nghèo theo tiêu chí thu nhập với 1.400 hộ (30 hộ khu vực thành thị và 1.370 hộ khu vực nông thôn), chiếm tỷ lệ 94,21% tổng số hộ nghèo. So với năm 2018, hộ nghèo toàn huyện giảm 2,44%; hộ cận nghèo giảm 1,57%.

Xem tiếp


Trong những năm qua, mặc dù nguồn thu ngân sách rất hạn hẹp, phụ thuộc nhiều vào tỉnh, Trung ương, nhưng huyện Chợ Mới vẫn dành khoản ngân sách đáng kể để chi cho đầu tư phát triển xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu cho các xã, thôn trên địa bàn.

Xem tiếp


Huyện Na Rì vừa xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án “Mỗi xã, phường một sản phẩm” năm 2020 trên địa bàn huyện, trong đó phấn đấu phát triển 08 sản phẩm mới đạt 3 sao trở lên.

Xem tiếp


Từ năm 2017 đến nay, trên cơ sở các cơ chế, chính sách liên quan đến hợp tác xã (HTX), hỗ trợ thúc đẩy các HTX phát triển của Trung ương và của tỉnh, huyện Chợ Đồn đã chỉ đạo, hướng dẫn các xã, thị trấn tuyên truyền, vận dụng linh hoạt các cơ chế chính sách để giúp đỡ HTX, từ đó góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt trong quá trình xây dựng nông thôn mới của địa phương.

Xem tiếp


Xác định đào tạo nghề cho lao động nông thôn là nhiệm vụ quan trọng thúc đẩy mục tiêu xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, năm 2020, huyện Pác Nặm tiếp tục tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình đào tạo nghề cho lao động tại địa phương.

Xem tiếp

1234567...Trang cuối
Sign In