Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

HĐND huyện Chợ Mới tổ chức Kỳ họp thứ 8

(Cập nhật lúc: 21/12/2018 08:57:37 )

Ngày 19 và 20 tháng 12, HĐND huyện Chợ Mới (khóa IV) tổ chức kỳ họp thứ 8 đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2018, nhiệm vụ, giải pháp năm 2019; thảo luận thông qua 09 nghị quyết quan trọng.

Theo báo cáo đánh giá tại kỳ họp, năm 2018, tình hình kinh tế - xã hội của huyện Chợ Mới tiếp tục phát triển, an sinh xã hội được bảo đảm, quốc phòng - an ninh được giữ vững, nhiều chỉ tiêu kinh tế, xã hội đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Tổng sản lư­ợng l­ương thực có hạt năm 2018 ư­ớc đạt trên 22.600 tấn đạt 105,22% kế hoạch. Bình quân lương thực ước đạt 556kg/người/năm, đạt 105,66% kế hoạch. Trồng rừng được trên 1.650ha, đạt 104,2% kế hoạch.

Công tác xây dựng nông thôn mới, đối với xã Bình Văn đến thời điểm hiện nay sau khi rà soát đã hoàn thành được 17/19 tiêu chí; còn 02 tiêu chí văn hóa, môi trường đang tiếp tục thực hiện, dự kiến hoàn thành đảm bảo tiến độ đề ra.

Công tác xây dựng cơ bản được quan tâm chỉ đạo thực hiện. Ban Quản lý các dự án huyện và các đơn vị liên quan tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thi công các công trình phấn đấu đảm bảo tiến độ, chất lượng, đồng thời tập trung thẩm định hồ sơ quyết toán các công trình hoàn thành và triển khai lập hồ sơ, thủ tục đối với các công trình khởi công mới. Tuy nhiên, giải ngân đến hết tháng 11 mới đạt 62,7%. Hiện nay đang được các đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện. Thu ngân sách đến ngày 05/12/2018 đạt 75,7% kế hoạch.

Các hoạt động văn hóa, xã hội được duy trì. Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm triển khai thực hiện tốt. Trong năm giải quyết việc làm mới cho trên 500 lao động đạt 103,01% kế hoạch, trong đó có 70 người xuất khẩu lao động, đạt trên 230% kế hoạch. Số hộ nghèo giảm 2,59 % so với năm 2017, hiện còn 18,66%.

Năm 2019, huyện tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế gắn với mô hình tăng trưởng, phát triển sản xuất nông - lâm nghiệp, gắn với sản xuất hàng hóa và chế biến nông, lâm sản. Tăng cường xây dựng kết cấu hạ tầng, đặc biệt là hạ tầng nông thôn và công tác xây dựng nông thôn mới. Chú trọng công tác giáo dục và đào tạo, dạy nghề, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội, bảo vệ tài nguyên môi trường môi trường. Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về văn hóa thông tin thể thao. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, thực hành tiết kiệm chống tham nhũng, lãng phí. Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Kỳ họp đã thông qua các báo cáo, tờ trình: Báo cáo tình hình thu chi ngân sách địa phương năm 2018. Báo cáo phương án phân bổ thu, chi ngân sách địa phương năm 2019; Tờ trình về phân bổ ngân sách địa phương năm 2019. Tờ trình, dự thảo Nghị quyết điều chỉnh tỷ lệ điều tiết nguồn thu thuế thu nhập cá nhân và dự toán bổ sung cân đối ngân sách cấp huyện cho ngân sách cấp xã năm 2018. Báo cáo hoạt động của HĐND huyện năm 2018, nhiệm vụ năm 2019....

Tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn, các đại biểu đã tiến hành chất vấn đối với Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phòng Tài Nguyên và Môi trường, Phòng Tư pháp và Trưởng Công an huyện về các vấn đề như: Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; vấn đề thi hành pháp luật và xử lý vi phạm hành chính; Tiến độ thi công các công trình dự án; Giải pháp để thực hiện việc xây dựng cánh đồng đạt giá trị kinh tế 100 triệu đồng trở lên...

Kỳ họp cũng đã tiến hành biểu quyết miễn nhiệm Ủy viên UBND huyện đối với ông Ma Duy Dũng do chuyển công tác. Lấy phiếu tín nhiệm đối với 18 người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân huyện bầu./.

Hương Lan
Sign In