Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

HĐND thành phố Bắc Kạn tổ chức kỳ họp thứ 7

(Cập nhật lúc: 21/12/2018 08:49:25 )

Ngày 19 và 20 tháng 12 năm 2018, Hội đồng nhân dân thành phố Bắc Kạn tổ chức kỳ họp thứ 7 nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2018, đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 và triển khai các nội dung quan trọng khác.

Thực hiện Nghị quyết số 03/2017/NQ-HĐND ngày 20/12/2017 của HĐND thành phố Bắc Kạn về nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh thành phố năm 2018, địa phương đã tập trung triển khai thực hiện nhiệm vụ và đạt được nhiều kết quả trên các lĩnh vực.

Đại biểu bỏ phiếu tín nhiệm đối với các chức vụ do HĐND thành phố bầu

Trong phát triển kinh tế, lĩnh vực thương mại - dịch vụ được thành phố Bắc Kạn chú trọng triển khai. Lĩnh vực này chiếm 56,1% trong cơ cấu kinh tế. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 2.796 tỷ đồng, bằng 103,56% chỉ tiêu Nghị quyết. 

Lĩnh vực công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, xây dựng cơ bản được địa phương quan tâm thực hiện. Trong đó, giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp ước đạt 429 tỷ đồng, bằng 106,23% kế hoạch, bằng 108,2% so với cùng kỳ. Tiến độ giải ngân xây dựng cơ bản đến ngày 30/11/2018 đạt 73,9%, Công tác thu ngân sách ước cả năm thực hiện được 102,4% kế hoạch

Trong năm, thành phố có 04 hợp tác xã thành lập mới trong lĩnh vực nông lâm nghiệp. Có 05 tổ chức kinh tế đăng ký tham gia Đề án OCOP năm 2018. Qua đánh giá có 13/13 sản phẩm đạt từ 3 sao trở lên; tỉnh đã công nhận 10 sản phẩm của thành phố đạt từ 3 sao trở lên.

Bên cạnh đó, các hoạt động văn hóa - xã hội được duy trì, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Kỳ họp đã nghe các báo cáo đánh giá tình hình thu, chi ngân sách địa phương năm 2018, dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách thành phố năm 2019; Báo cáo công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2018, nhiệm vụ năm 2019; Báo cáo của các cơ quan tư pháp…

Một trong những nội dung quan trọng của kỳ họp là tiến hành lấy phiếu tín nhiệm các chức vụ đối với 15 đại biểu do HĐND thành phố bầu gồm: Chủ tịch HĐND, Phó chủ tịch HĐND, Ban chuyên trách HĐND, chủ tịch UBND, Phó chủ tịch UBND và các ủy viên UBND thành phố. Kết quả phiếu bầu tín nhiệm cao và tín nhiệm chiếm đa số.

Tại Kỳ họp, các đại biểu HĐND đã miễn nhiệm thành viên UBND đối với ông Nông Ngọc Khanh - Chánh Thanh tra thành phố và miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND thành phố đối với ông Đinh Quang Tuyên, do chuyển công tác. Bầu đồng chí Dương Hữu Bường - Phó Bí thư Thành ủy Bắc Kạn giữ chức vụ Chủ tịch UBND thành phố Bắc Kạn.

Các đại biểu chúc mừng đồng chí Dương Hữu Bường được bầu giữ chức Chủ tịch UBND thành phố,
Chúc mừng đồng chí Đinh Quang Tuyên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Tại kỳ họp, các đại biểu đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh thành phố Bắc Kạn năm 2019 với một số chỉ tiêu chủ yếu.

Cơ cấu kinh tế: Thương mại - dịch vụ chiếm 56,2%; công nghiệp - XDCB chiếm 38%; nông - lâm nghiệp - thủy sản chiếm 5,8%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 45 triệu đồng/người/năm. Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ đạt 2.950 tỷ đồng. Giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá so sánh năm 2010) đạt 450 tỷ đồng. Thu NSNN trên địa bàn đạt 114 tỷ đồng. Xã Dương Quang đạt thêm 02 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều giảm còn 2,0%. 07 xã, phường đạt bộ tiêu chí Quốc gia về y tế. Tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí...

Kỳ họp cũng đã tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn, thảo luận thông qua các nghị quyết quan trọng của Kỳ họp./.

Hương Lan
Sign In