Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Hệ thống giao thông huyện Pác Nặm sau 10 năm xây dựng nông thôn mới

(Cập nhật lúc: 21/08/2019 08:30:56 )

Sau 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, nhờ sự chung sức, đồng lòng của Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân, diện mạo của huyện Pác Nặm đã có nhiều đổi thay tích cực. Nổi bật là hệ thống đường giao thông nông thôn được mở rộng, cứng hóa, tạo điều kiện thúc đẩy kinh tế phát triển.

Sau 10 năm xây dựng nông thôn mới, nhiều tuyến đường giao thông nông thôn trên địa bàn huyện Pác Nặm được mở rộng, cứng hóa

Xác định hạ tầng giao thông nông thôn chính là điều kiện cơ bản, là nền tảng để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nên ngay từ những năm đầu triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới, UBND huyện Pác Nặm đã xây dựng kế hoạch về phát triển đường giao thông nông thôn trên địa bàn huyện, từ đó đầu tư thực hiện cứng hóa giao thông nông thôn với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”.

Với sự vào cuộc mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị, sự tham gia của đội ngũ cán bộ các ban, ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở và sự hưởng ứng nhiệt tình của người dân, đến nay, Pác Nặm đã thực hiện nâng cấp được 17,8km đường huyện và thực hiện bảo dưỡng thường xuyên hơn 37km, đầu tư xây dựng mới 02 cầu trên tuyến đường Bộc Bố - Bằng Thành; đối với đường xã, xây dựng mới 58,91km, cải tạo và nâng cấp 36,07km, bảo dưỡng thường xuyên 204km, đầu tư xây dựng mới 13 cầu dân sinh, cải tạo nâng cấp 08 cầu; đối với đường thôn, xóm, trục thôn đã xây mới 21,71km, cải tạo nâng cấp 25,5km, xây dựng 10 cầu dân sinh...  Không chỉ cứng hóa đường giao thông, mạng lưới giao thông trên địa bàn huyện hiện được phân bố tương đối hợp lý. Các tuyến đường cơ bản nối từ trung tâm xã đến huyện, các công trình cầu đường, các tuyến đường nối với các xã, thôn vùng sâu, vùng xa khó khăn được quan tâm đầu tư... đã góp phần kết nối về giao thông trên địa bàn, kinh tế - xã hội từ đó cũng từng bước phát triển, đời sống đồng bào các dân tộc dần được nâng lên.

Đạt được kết quả này, ngoài chủ trương, đường lối và sự chỉ đạo đúng đắn, quyết liệt của các cấp lãnh đạo, 10 năm qua, huyện đã nhận được sự ủng hộ và chung sức của đông đảo quần chúng nhân dân. Ngày càng nhiều gương điển hình trong hiến đất làm đường giao thông xuất hiện ở tất cả các thôn, bản trong huyện, từ người nghèo đến người khá giả đã tự nguyện đóng góp tiền của để làm đường giao thông liên thôn, liên xã... Đến nay, toàn huyện đã vận động nhân dân đóng góp được hơn 30.000 ngày công lao động, hiến hơn 12.000m2 đất để làm đường giao thông. Việc hiến đất, góp công làm đường giao thông nông thôn đã thực sự trở thành một phong trào mạnh mẽ, góp phần làm thay đổi bộ mặt nông thôn Pác Nặm, đặc biệt là ở những vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Người dân trên địa bàn huyện Pác Nặm chủ động, tích cực trong đóng góp ngày công, hiến đất để xây dựng các công trình giao thông nông thôn

Sau 10 năm thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, hệ thống giao thông của huyện Pác Nặm đã có nhiều kết quả đang ghi nhận. Tuy nhiên so với nhu cầu thực tế hiện nay còn chưa thực sự đáp ứng. Trên địa bàn huyện, tỷ lệ đường xã được cứng hóa hiện chỉ đạt 51,11%; đường trục thôn, liên thôn được cứng hóa đạt 14,36%; đến nay mới có 02/10 xã đạt tiêu chí số 02 về giao thông...

Phát triển giao thông nông thôn là một trong những yếu tố quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao dân trí, phục vụ dân sinh, khai thác thế mạnh, tiềm năng của địa phương. Vì vậy, thời gian tiếp theo, huyện Pác Nặm xác định: Tiếp tục tập chung chỉ đạo, điều hành các cấp, ngành triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện có hiệu quả và theo tiến độ đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông nông thôn đã được phê duyệt trong phương án phân bố kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn từng giai đoạn; thường xuyên kiện toàn Ban chỉ đạo, Tổ giúp việc của cấp huyện, cấp xã kịp thời để duy trì và đảm bảo mọi hoạt động liên quan đến Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới không bị ảnh hưởng; huy động mọi nguồn lực có thể để đầu tư và từng bước đưa số xã đạt và hoàn thiện tiêu chí số 2 - Tiêu chí giao thông theo chuẩn ngày một tăng; quan tâm dành nguồn kinh phí cho việc thực hiện công tác bảo trì, bảo dưỡng thường xuyên các tuyến đường huyện, đường xã theo chương trình Dự án LRAMP; tăng cường chỉ đạo thực hiện tốt công tác quản lý chất lượng, công tác giám sát trong hoạt động đầu tư xây dựng hệ thống giao thông nông thôn trên địa bàn huyện; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân hưởng ứng, ủng hộ và đóng góp theo chương trình đầu tư và cơ cấu vốn đầu tư được quy định; chú trọng và thực hiện kịp thời việc thanh quyết toán các nguồn vốn đã được đầu tư vào xây dựng hệ thống đường giao thông nông thôn trên địa bàn huyện; tập trung giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện các công trình giao thông nông thôn…/.

Thu Cúc
Sign In