Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Hỗ trợ phụ nữ Chợ Đồn phát triển kinh tế hợp tác

(Cập nhật lúc: 04/04/2019 08:08:22 )

Nhằm nâng cao năng lực sản xuất và tiếp cận thị trường theo chuỗi giá trị cho các hộ nông dân sản xuất nhỏ thuộc các hợp tác xã và tổ hợp tác nông nghiệp của huyện Chợ Đồn, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1912/QĐ-UBND ngày 12/11/2018 phê duyệt Dự án “Phụ nữ Chợ Đồn phát triển kinh tế hợp tác” do Tổ chức We Effect Thụy Điển tài trợ, với thời gian thực hiện 5 năm (2018-2022).

Tổ hợp tác trồng rau xã Rã Bản thuộc vùng Dự án triển khai

Dự án đầu tư trên 9 tỷ đồng, được Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) tỉnh phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ giá trị bản địa và Môi trường bền vững(CHIASE) tổ chức thực hiện tại 08 xã gồm: Bằng Phúc, Ngọc Phái, Yên Mỹ, Đồng Lạc, Bình Trung, Đông Viên, Quảng Bạch và Rã Bản thuộc huyện Chợ Đồn. Dự án gồm 02 hợp phần là phát triển kinh tế hợp tác cho phụ nữ dân tộc thiểu số; Cải thiện dinh dưỡng cho phụ nữ và trẻ em thông qua phương pháp liên kết nông nghiệp, quản lý tài nguyên thiên nhiên và dinh dưỡng (phương pháp LANN). Nội dung chính của hoạt động Dự án tập trung vào nâng cao năng lực cho các hợp tác xã, tổ hợp tác; Nâng cao nhận thức về bình đẳng giới; Nâng quyền cho phụ nữ trong lĩnh vực phát triển kinh tế; Hỗ trợ sản xuất xanh, sạch theo chuỗi giá trị; Các hoạt động liên quan đến phòng chống suy dinh dưỡng cho trẻ em và phụ nữ; Đóng góp ý kiến vào chính sách.

Dự án đã bắt đầu đi vào hoạt động với sự kiện tổ chức Hội thảo “Khởi động Dự án” với sự tham dự của đại diện các s, ban ngành, UBND huyện, các hợp tác xã, tổ hợp tác, người dân trên địa bàn huyện Chợ Đồn. Hội thảo lắng nghe những ý kiến vướng mắc trong quá trình hoạt động, định hướng phát triển của các hợp tác xã, tổ hợp tác. Qua đó có những đánh giá, rút kinh nghiệm, định hướng phù hợp trong quá trình Dự án hoạt động nhằm khai thác hiệu quả thế mạnh tại địa phương.

Tại hội thảo, đồng chí Hà Thị Liễu - Chủ tịch Hội LHPN tỉnh cho biết: Dự án đã tập trung vào các hoạt động khảo sát thu thập số liệu ban đầu, đánh giá năng lực và hỗ trợ nâng cao năng lực quản lý, sản xuất, kết nối thị trường cho các hợp tác xã và tổ chức tham quan, học tập mô hình tại các tỉnh Hòa Bình và Lạng Sơn cho người dân trong vùng dự án...

Trên cơ sở đó, dự án phấn đấu đến năm 2022 có ít nhất 60% trong các hợp tác xã, tổ hợp tác được nâng cao kiến thức và năng lực về phương pháp liên kết nông nghiệp, quản lý tài nguyên thiên nhiên, chống suy dinh dưỡng; Ít nhất mỗi năm thành lập 1 HTX, tổ hợp tác hoặc doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ được hỗ trợ thành lập và phát triển; Thu nhập của nhóm đối tượng dự án tăng ít nhất 20%; 2.660 người dân trong vùng dự án được hưởng lợi trực tiếp từ các hoạt động của dự án; tổ chức 60 khóa tập huấn, tham quan; Nâng cao năng lực cho 10 HTX trên địa bàn huyện về quản lý sản xuất theo chuỗi giá trị; 1.500 trẻ em dưới 5 tuổi được hưởng lợi thông qua chương trình LANN; 400 cán bộ cấp cơ sở được nâng cao năng lực… Qua đó, dự án phấn đấu giảm nghèo tại các xã hưởng lợi ít nhất 20%, nâng cao vị thế, vai trò lãnh đạo của phụ nữ.

Dự án “Phụ nữ Chợ Đồn phát triển kinh tế hợp tác” được triển khai không chỉ tạo điều kiện cho chị em phụ nữ trên địa bàn nâng cao vị thế trong phát triển kinh tế mà giúp người dân huyện Chợ Đồn nâng cao thu nhập, tạo việc làm, tiếp cận các dịch vụ và nguồn lực tài chính hướng đến sản xuất nông nghiệp bền vững. Đây cũng là một trong những nội dung để hoàn thành nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI đã đề ra là tập trung phát triển kinh tế tập thể, tổ hợp tác, hợp tác xã./.

Thu Trang
Sign In