Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Huyện Chợ Mới giảm 2,16% hộ nghèo

(Cập nhật lúc: 19/12/2019 16:35:04 )

Năm 2019, từ nguồn vốn thuộc các chương trình, dự án, huyện Chợ Mới tiếp tục thực hiện hỗ trợ các xã xây dựng cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế… giúp người dân trên địa bàn nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững, đồng thời hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Trong năm, UBND huyện đã ban hành Quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững, thường xuyên chỉ đạo các ngành, UBND các xã thực hiện các nội dung theo chương trình kế hoạch; hằng tháng, quý đều tổ chức theo dõi đánh giá và đôn đốc các xã thực hiện các nội dung theo cam kết đăng ký các tiêu chí từ đầu năm.

Đồng thời, cùng với việc duy trì đảm bảo an ninh lương thực, huyện Chợ Mới đã đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng theo hướng cơ cấu lại lĩnh vực, sản phẩm, các cây trồng có giá trị kinh tế cao thành vùng sản xuất tập trung theo quy hoạch; tăng cường đưa giống mới, ứng dụng khoa học, kỹ thuật vào sản xuất nông - lâm, ngư nghiệp; phát triển mạnh các sản phẩm nông nghiệp hàng hóa chủ lực của huyện theo chuỗi giá trị, bằng phương thức sản xuất nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ, gắn với việc xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm nhằm nâng cao giá trị và tăng khả năng cạnh tranh, đảm bảo có thị trường tiêu thụ bền vững; khuyến khích người chăn nuôi chuyển đổi từ phương thức truyền thống sang tập trung theo hướng gia trại, trang trại; tập trung bảo vệ, chăm sóc và phát triển trồng rừng gỗ lớn…; tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị kinh doanh trên địa bàn kinh doanh, sản xuất, qua đó tạo việc làm ổn định cho người lao động tại địa phương.

Trong đó đáng chú ý là huyện đã chủ động ký kết hợp tác phát triển vùng nguyên liệu 16,55ha khoai tây với Viện sinh học nông nghiệp - Học viện nông nghiệp Việt Nam và Công ty TNHH thực phẩm ORION VINA; phối hợp với Trường Đại học Nông - lâm Thái Nguyên triển khai thực hiện mô hình bí đỏ hồ lô an toàn 4,6ha; chuyển đổi diện tích lúa ngô sang trồng cây giá trị cao được 40ha, đạt 133% kế hoạch; triển khai 04ha mô hình cây Cà Gai leo, 01ha cây rau Bò khai, 12,7ha cây dược liệu, 06ha cây nghệ, 65,7ha cây gừng, 30ha cây thuốc lá... tại các địa phương trên địa bàn. Qua đó tạo điều kiện cho người dân nói chung và hộ nghèo nói riêng có điều kiện phát triển sản xuất, tăng thu nhập, ổn định cuộc sống.

Người dân xã Như Cố, huyện Chợ Mới trồng cây khoai tây 

Chợ Mới cũng đã phê duyệt 13 mô hình hỗ trợ giống lúa, mô hình chăn nuôi gà, trâu, bò, dê sinh sản và thực hiện duy tu bảo dưỡng các công trình thuộc Chương trình 135; hỗ trợ 09 mô hình phát triển sản xuất thuộc Chương trình Xây dựng nông thôn mới; tổ chức đào tạo nghề cho 694 lao động, giải quyết việc làm mới cho 535 lao động... Đồng thời, các ngành chức năng đã phối hợp thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với các gia đình chính sách, người có công với cách mạng; các đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo, hộ bị thiên tai; hỗ trợ nhà ở theo quy định; thực hiện tốt công tác rà soát, chăm sóc các đối tượng là người già cô đơn, người tàn tật và trẻ em mồ côi không nơi nương tựa.

Nhờ đó, huyện đã đảm bảo bình quân lương thực đầu người đạt 551kg/năm, bằng101% kế hoạch đề ra; thu nhập bình quân đầu người đạt 28,85 triệu đồng/người, bằng 106,1% kế hoạch; số hộ nghèo trên địa bàn huyện còn 1.698 hộ, chiếm 16,53%, giảm 2,16% so với năm 2018; số hộ cận nghèo chiếm 12,94% giảm 0,49% so với thời điểm tháng 12 năm 2018; 01/04 xã và 03/34 thôn hoàn thành Chương trình 135…

Trên cơ sở kết quả đạt được, sang năm 2020, Chợ Mới đề ra mục tiêu phấn đấu: Thu nhập bình quân đầu người đạt 31 triệu đồng/người/năm; giảm tỷ lệ hộ nghèo 2% so với năm 2019. Để đạt mục tiêu trên, cùng với thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, huyện Chợ Mới xác định: Tập trung triển khai hiệu quả Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, tạo điều kiện cho hộ nghèo, hộ cận nghèo tiếp cận các chính sách hỗ trợ về đất đai, tín dụng,... phát triển sản xuất, tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản; nâng cao chất lượng công tác đào tạo nghề; thực hiện hiệu quả các chính sách tạo việc làm gắn với phát triển thị trường lao động; quản lý chặt chẽ và đẩy mạnh xuất khẩu lao động; tổ chức thực hiện đầy đủ, kịp thời, có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội…/.

Thu Cúc
Sign In