Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Huyện Chợ Mới: Kinh tế - xã hội năm 2019 ổn định

(Cập nhật lúc: 26/11/2019 08:10:24 )

Năm 2019, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện Chợ Mới ổn định, một số lĩnh vực đạt kết quả tích cực. Công tác an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm chỉ đạo.

Năm 2019, huyện Chợ Mới tiếp tục tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị trên địa bàn kinh doanh, sản xuất theo đúng quy định

Trong lĩnh vực kinh tế, khu vực nông - lâm nghiệp tiếp tục giữ vai trò chủ đạo với tổng sản lư­ợng l­ương thực có hạt cả năm ư­ớc trên 22 nghìn tấn, đạt 100,2% kế hoạch; bình quân lương thực đầu người ước đạt 551,4kg/người/năm. Diện tích các cây trồng chính thực hiện theo đúng kế hoạch đề ra, trong đó: Cây lúa thực hiện cả năm đạt 102,1% kế hoạch; cây ngô đạt 101,7%; diện tích chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa 110%; khoai lang 100,9%; đậu đỗ các loại đạt 103,5%; thuốc lá 100,5%... Các mô hình, chương trình cây có giá trị kinh tế cao đều được triển khai thực hiện tốt, cụ thể: Trong năm, toàn huyện có 05ha cây cam, quýt và 20ha cây mơ được chứng nhận đảm bảo an toàn thực phẩm, đạt 100% kế hoạch; cải tạo, thâm canh 52 ha cây chè, đạt 173% kế hoạch. Toàn huyện trồng rừng được 1.467,41ha, đạt 101,2% kế hoạch.

Từ đầu năm đến nay, thị trường hàng hóa và giá cả các mặt hàng trên địa bàn huyện ổn định, cơ bản đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của nhân dân. Tổng mức bán lẻ hàng hóa cả năm ước đạt trên 478 tỷ đồng, bằng 134,19% so với cùng kỳ. Trong năm, UBND huyện tiếp tục tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị trên địa bàn kinh doanh, sản xuất theo đúng quy định. Nhất là các chính sách của nhà nước về ưu đãi và hỗ trợ các hợp tác xã được huyện quan tâm triển khai thực hiện, một số hợp tác xã đã được thụ hưởng về kinh phí đầu tư xây dựng trang trại, hỗ trợ kinh phí nhân công kỹ thuật...; hoạt động của các hợp tác xã bước đầu đã có sự gắn kết giữa sản xuất với tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị tại địa phương. Trong năm, huyện tiếp tục tập trung phát triển các sản phẩm công nghiệp có tiềm năng, thế mạnh mà trọng tâm là công nghiệp chế biến nông - lâm sản và chế biến sâu khoáng sản, đồng thời chủ động tháo gỡ khó khăn của một số dự án công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đã và đang đầu tư trên địa bàn.

Thực hiện nghị quyết của HĐND huyện về phân bổ ngân sách địa phương năm 2019, UBND huyện đã tổ chức chỉ đạo các đơn vị dự toán và UBND cấp xã tổ chức quản lý điều hành ngân sách theo đúng Nghị quyết và đúng Luật Ngân sách; dự ước tổng thu ngân sách trên địa bàn cả năm đạt 100% kế hoạch.

Công tác giáo dục - đào tạo, phổ cập giáo dục luôn được quan tâm chỉ đạo; công tác khám chữa bệnh được thực hiện tốt ở các tuyến, chương trình mục tiêu quốc gia về y tế được tích cực triển khai; các chế độ chính sách người có công, bảo trợ xã hội, bảo hiểm y tế, bảo vệ chăm sóc trẻ em được triển khai đầy đủ, kịp thời; các hoạt động văn hóa thông tin, thể dục thể thao, truyền thông thường xuyên được tổ chức; các phòng trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư, làng bản và cơ quan, đơn vị văn hóa gắn với xây dựng nông thôn mới tiếp tục được đẩy mạnh. Trong năm, huyện Chợ Mới đã giải quyết việc làm mới cho 491 lao động đạt 92,64% kế hoạch, trong đó xuất khẩu lao động 40 người đạt 100% kế hoạch; tổng số người lao động có việc làm thường xuyên là 27.549 người, đạt 119% kế hoạch... Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện được giữ vững.

Các chế độ chính sách người có công, bảo trợ xã hội, bảo hiểm y tế, bảo vệ chăm sóc trẻ em... được triển khai đầy đủ, kịp thời (Ảnh: Lãnh đạo huyện Chợ Mới tặng quà cho người cao tuổi xã Tân Sơn)

Bên cạnh kết quả đã đạt được, trong năm qua, huyện Chợ Mới cũng gặp không ít khó khăn nên một số chỉ tiêu không đạt kế hoạch đề ra. Cụ thể như tổng đàn gia súc, gia cầm không đạt kế hoạch giao, đến thời điểm hiện tại, tổng đàn trâu, bò đạt 81% kế hoạch, đàn dê đạt 69%, đàn lợn đạt 57%. Diện tích, năng suất và sản lượng một số cây trồng đạt thấp như diện tích cây mía trồng được 57% kế hoạch; cây gừng 67,5%; cây dong riềng 12,5%. Tiến độ giải ngân nguồn vốn xây dựng cơ bản, phát triển sản xuất đặc biệt là nguồn vốn của Chương trình mục tiêu quốc gia chậm, đến hết ngày 31/10/2019, Chợ Mới giải ngân được 27.974 triệu đồng, đạt 42% kế hoạch...

Hiện nay, huyện Chợ Mới đang tập trung tháo gỡ vướng mắc, khó khăn với tinh thần tích cực, chủ động nhằm hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2019, đồng thời xây dựng kế hoạch năm 2020. Bên cạnh đó, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng cơ bản; có biện pháp phòng, chống dịch bệnh ở người và gia súc gia cầm; chi trả kịp thời tiền hỗ trợ cho các hộ nuôi có heo bị tiêu hủy do dịch tả heo châu Phi; tăng cường tuần tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm luật giao thông…/.

Thu Cúc
Sign In