Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Huyện Chợ Mới nỗ lực phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng

(Cập nhật lúc: 18/11/2019 14:39:51 )

Thực hiện Đề án Phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030, huyện Chợ Mới đã và đang tích cực triển khai tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, qua đó nhằm xây dựng môi trường đọc thân thiện, nhiều tiện ích giúp người dân tiếp cận, khai thác, sử dụng thông tin và tri thức hiệu quả.

Ảnh: Hoạt động xếp sách nghệ thuật tại Hội thi “Ngày Hội đọc sách và công nghệ” tại Trường THCS Trị trấn Chợ Mới

Thời gian qua, tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện, học sinh và người học được tiếp cận, sử dụng thông tin, tri thức tại thư viện công cộng và thư viện các trường học. Hằng năm, thư viện huyện đều được bổ sung sách mới, báo, tạp chí, đồng thời duy trì thực hiện Dự án Nâng cao khả năng sử dụng máy tính và truy cập Internet tại thư viện. Huyện cũng thực hiện hoạt động luân chuyển sách báo thường xuyên giữa thư viện huyện đến các thư viện xã, Điểm Bưu điện văn hóa xã, tủ sách xã, giúp độc giả tại cơ sở có thể tiếp cận được thông tin, tri thức, kiến thức phù hợp, cung cấp thông tin phục vụ cho sản xuất, góp phần nâng cao dân trí, xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Vào các dịp Ngày Sách Việt Nam (21/4), Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời hàng năm, tất cả các thư viện trên địa bàn huyện đều tổ chức các hoạt động hưởng ứng với nhiều hình thức như tuyên truyền trực quan như: Tổ chức Ngày hội đọc sách, tuyên truyền giới thiệu sách... thu hút được sự quan tâm của các cấp, ngành và người dân tại địa phương.

Tuy nhiên, thực tế hiện nay là số lượng bạn đọc là đồng bào dân tộc thiểu số, ở các khu vực vùng sâu, vùng xa trên địa bàn huyện còn rất hạn chế. Ngoài việc bà con chưa có nhận thức đúng đắn về vai trò của đọc sách, thì còn một nguyên nhân khác đó là sách chưa đáp ứng được nhu cầu; tại các điểm sinh hoạt văn hóa cộng đồng, lượng sách mặc dù đã được bổ sung, song chưa thực sự phù hợp; các kiến thức sản xuất cho bà con còn ít. Văn hóa đọc trên địa bàn huyện vẫn chưa thực sự phát triển; kinh phí cho hoạt động thư viện nói chung rất hạn chế. Công tác tuyên truyền ở những sự kiện như Ngày sách Việt Nam vẫn thiếu đồng bộ dẫn tới hiệu quả chưa được như mong muốn; nhiều hoạt động chỉ dừng ở bề nổi, người đọc không được thụ hưởng, hỗ trợ đúng nghĩa. Hệ thống trường học, thư viện, dù được đầu tư nhưng nhiều nơi hiệu quả hoạt động chưa tương xứng; sự sáng tạo, đổi mới chưa được phát huy...

Để khắc phục những hạn chế trên, ngoài đẩy mạnh tuyên truyền về vai trò của sách và văn hóa đọc; tổ chức các hoạt động thu hút đông đảo người dân tham gia, hiện huyện Chợ Mới đang tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền và các tổ chức hội, đoàn thể các cấp trong việc triển khai thực hiện Đề án “phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng”. Đồng thời tích cực vận động, khuyến khích mọi tầng lớp nhân dân, nhất là học sinh, đội ngũ cán bộ công chức, viên chức xây dựng, duy trì thói quen đọc sách báo bao gồm cả sách in và điện tử; đề cao vai trò của gia đình, dòng họ trong việc hình thành thói quen đọc và văn hóa đọc; xây dựng và phát triển hệ thống thư viện, vốn tài liệu phong phú, cải thiện cơ sở vật chất trang thiết bị phục vụ công tác thư viện; chú trọng phát triển thư viện trường học, góp phần đổi mới giáo dục, tăng cường hiệu quả công tác dạy và học; tăng cường hoạt động thư viện lưu động, luân chuyển sách báo về thư viện xã, tủ sách, điểm bưu điện văn hóa xã, phục vụ nhu cầu của nhân dân ở những vùng nông thôn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; thường xuyên tổ chức hoạt động trao đổi sách báo giữa các thư viện…/.

Thu Cúc
Sign In