Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Huyện Chợ Mới: Quy hoạch là bước đầu tiên, tiền đề để xây dựng nông thôn mới

(Cập nhật lúc: 14/08/2019 16:33:56 )

Trong công cuộc xây dựng nông thôn mới thì công tác quy hoạch là công việc mang tính tiền đề, có tầm quan trọng trước mắt cũng như lâu dài đối với việc xây dựng nông thôn mới. Chính vì vậy, thời gian qua, huyện Chợ Mới đặc biệt quan tâm đến việc quy hoạch của các địa phương trên địa bàn. Hiện 15/15 xã của huyện đều đã được phê duyệt đồ án quy hoạch nông thôn mới.

Trong quá trình lập đồ án quy hoạch nông thôn mới, các xã đã nỗ lực thực hiện toàn diện trên các tất cả các lĩnh vực làm cơ sở đầu tư, phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn (Một khu vực nông nghiệp của xã Yên Đĩnh, huyện Chợ Mới - Ảnh sưu tầm)

Đối với 19 tiêu chí của Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới thì tiêu chí quy hoạch đứng ở vị trí đầu tiên, nó cho thấy tầm quan trọng của công tác quy hoạch trong xây dựng nông thôn mới. Để thực hiện tốt tiêu chí này, thời gian qua, UBND huyện chỉ đạo phòng chuyên môn, UBND các xã thực hiện lập đồ án quy hoạch nông thôn mới. Nhìn chung, các đồ án cơ bản đáp ứng được yêu cầu là cơ sở cho việc xây dựng các Đề án xây dựng nông thôn mới của xã trong giai đoạn trước mắt, phục vụ tốt cho công tác xây dựng nông thôn mới theo Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020. Sau khi được phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn mới, các xã đã thực hiện công bố quy hoạch theo hình thức treo bản vẽ tại trụ sở UBND xã, tuyên truyền phổ biến lồng ghép qua các cuộc họp của thôn, xã. Một số xã đã chủ động triển khai thực hiện cắm mốc quy hoạch, chủ yếu cắm mốc các trục đường chính trong xã.

Trong quá trình lập đồ án quy hoạch nông thôn mới, các địa phương cũng đã cố gắng thực hiện một cách toàn diện trên tất cả các lĩnh vực quy hoạch đất đai; quy hoạch sản xuất; quy hoạch xây dựng… làm cơ sở đầu tư, phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn. Việc lập đồ án quy hoạch tập trung vào việc quy hoạch sử dụng đất và hạ tầng thiết yếu cho phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa, công nghiệp, thủ công nghiệp, dịch vụ; xác định nhu cầu sử dụng đất cho bố trí vùng sản xuất và hạ tầng kỹ thuật thiết yếu phục vụ sản xuất hàng hóa nông nghiệp, công nghiệp, thủ công nghiệp và dịch vụ; bố trí hệ thống thủy lợi kết hợp với giao thông; quy hoạch phát triển các khu dân cư mới và chỉnh trang các khu dân cư hiện có theo hướng văn minh, bảo tồn được bản sắc văn hóa tốt đẹp; quy hoạch phát triển các hạ tầng kinh tế - xã hội - môi trường theo chuẩn mới...

Tuy nhiên, theo báo cáo đánh giá của UBND huyện Chợ Mới, chất lượng đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn mới của các xã chưa cao, chưa thực sự bám sát yêu cầu và tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Bởi trong cùng một thời gian, các xã đều phải tiến hành xây dựng đồ án quy hoạch chung để đảm bảo tiến độ, trong khi đó tự thân các xã không đủ năng lực để xây dựng quy hoạch nên không tránh khỏi chất lượng chưa đảm bảo theo yêu cầu đề ra. Công tác quản lý xây dựng nông thôn mới theo quy hoạch còn hạn chế, việc quản lý xây dựng theo quy hoạch chỉ diễn ra đối với khu vực xây dựng có dự án, chủ yếu đối với xây dựng các công trình công cộng xã.

Các đồ án quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới đều chưa thể hiện rõ các yêu cầu quy hoạch xây dựng nông thôn mới và thiếu tính liên kết vùng trong các mặt tổ chức sản xuất hàng hóa, xây dựng hạ tầng, xây dựng nông thôn mới gắn với phát triển đô thị, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn huyện, tạo điều kiện chuyển dịch cơ cấu lao động từ nông nghiệp sang phi nông nghiệp, tiết kiệm trong đầu tư cơ sở hạ tầng và nâng cao điều kiện sống người dân nông thôn. Nhìn chung các đồ án quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới đáp ứng được yêu cầu trước mắt, chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển lâu dài trên địa bàn xã.

Vì vậy, để khắc phục những hạn chế trong quy hoạch, thời gian tiếp theo, huyện Chợ Mới tiếp tục chỉ đạo các xã điều chỉnh bổ sung quy hoạch nông thôn mới, qua đó góp phần thúc đẩy tiến trình xây dựng nông thôn mới phát triển bền vững, tạo điều kiện triển khai các quy hoạch trên thực tế phù hợp hơn, phát huy hết thế mạnh tiềm năng của địa phương, đảm bảo đem lại điều kiện sống tốt hơn cho người dân nông thôn./.

Thu Cúc
Sign In