Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Huyện Ngân Sơn tập trung nhiều giải pháp giảm nghèo bền vững

(Cập nhật lúc: 16/12/2019 15:29:24 )

Nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp, đến tháng 12/2019, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện Ngân Sơn còn 34,17%, giảm 4,05% so với năm 2018; hộ cận nghèo 14,03%, giảm 0,01% so với năm 2018.

Ảnh: Mô hình trồng ngô lai biến đổi gen C.P 501S tại thôn Bản Súng, xã Vân Tùng

Để thực hiện có hiệu quả mục tiêu giảm nghèo nhanh và bền vững, trong năm qua, huyện Ngân Sơn đã tăng cường chỉ đạo cán bộ bám sát cơ sở hỗ trợ hộ nghèo. Theo đó cán bộ thuộc các tổ chức đoàn thể, cán bộ chính quyền xã đều sâu sát với từng hộ dân để tuyên truyền, hướng dẫn bà con phát triển sản xuất. Nhờ gần gũi với dân nên đến nay nhiều hộ gia đình đã thay đổi tư duy trong cách thức lao động sản xuất, mạnh dạn đổi mới cách làm ăn, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện đất đai.

Năm 2019, huyện cũng tích cực triển khai hỗ trợ nhiều mô hình thoát nghèo hiệu quả như: Hỗ trợ, gà, trâu sinh sản cho 31 hộ nghèo tại xã Cốc Đán; thực hiện Đề án hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội thôn đặc biệt khó khăn giai đoạn 2018 - 2020 tại thôn Phiêng Khít, xã Thượng Ân; hỗ trợ về vốn cho mô hình trồng rau sạch tại thị trấn Nà Phặc và xã Trung Hòa… Đồng thời, các đơn vị chuyên môn, hội, đoàn thể tích cực mở được 13 lớp dạy nghề, chuyển giao khoa học kĩ thuật trong chăn nuôi và phòng trị bệnh gia súc, gia cầm; hướng dẫn về trồng lúa mới, ngô lai, cây dẻ… cho người dân, trong đó ưu tiên các hộ nghèo, hộ cận nghèo. Ngoài ra, huyện giới thiệu được 18 công ty, doanh nghiệp tư vấn, tuyển dụng xuất khẩu lao động, qua đó tạo việc làm mới cho 502 lao động tại các công ty doanh nghiệp trong nước và 43 người xuất khẩu lao động ngoài nước.                 

Song song với đó, các hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn cũng được thụ hưởng đầy đủ các chính sách ưu tiên về tín dụng, dạy nghề, tạo việc làm và xuất khẩu lao động, hỗ trợ về y tế, giáo dục, hỗ trợ về tiền điện, nhà ở và chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn theo Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 633/QĐ-TTg và Quyết định 59/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ....

Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện chương trình mục tiêu giảm nghèo, bên cạnh thực hiện các chính sách của Nhà nước, các tổ chức trong khối Mặt trận, đoàn thể đã vận động kêu gọi đóng góp Quỹ “Vì người nghèo” các cấp và chương trình an sinh xã hội huyện Ngân Sơn năm 2019 để hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ sản xuất, đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế và giảm nghèo bền vững... góp phần cải thiện đời sống của người nghèo, thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội.

Thời gian tới, huyện Ngân Sơn tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý của các cấp ủy, chính quyền, không ngừng phát huy sức mạnh to lớn của hệ thống chính trị, tạo sự đồng thuận của toàn xã hội trong việc thực hiện chính sách an sinh xã hội nói chung, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững nói riêng; nâng cao trách nhiệm của địa phương trong việc quản lý, sử dụng, lồng ghép các nguồn lực thực hiện ưu đãi xã hội để nâng cao chất lượng phục vụ và quản lý; gắn công tác giảm nghèo với các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới, góp phần nâng cao hiệu quả và bền vững của các chính sách an sinh xã hội trên địa bàn huyện./.

Thu Cúc
Sign In