Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

Huyện Ngân Sơn: Tín dụng chính sách góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội

(Cập nhật lúc: 16/08/2019 15:39:53 )

05 năm qua, nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội đã góp phần đắc lực thực hiện các chương trình trọng điểm như giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Ngân Sơn. Đồng thời, qua đó, nhiều mô hình, cách làm hay được phát huy, nhân rộng, giúp người dân vươn lên có cuộc sống ổn định.

Qua gần 05 năm thực hiện, Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội (Chỉ thị số 40-CT/TW) đã có tác động mạnh mẽ, làm chuyển biến nhận thức của chính quyền địa phương trên địa bàn huyện Ngân Sơn đối với hoạt động tín dụng chính sách. Cấp ủy, chính quyền địa phương đã có sự nhận thức rõ hơn về vai trò, vị trí của hoạt động tín dụng chính sách xã hội trong việc thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, giải quyết việc làm, bảo đảm an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới. Từ đó, cấp ủy, chính quyền địa phương đã tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao như: Quan tâm bố trí chuyển nguồn vốn ủy thác để Ngân hàng Chính sách xã hội cho vay; hỗ trợ công cụ làm việc cho Ngân hàng Chính sách xã hội; chỉ đạo việc bổ sung, xác nhận đối tượng vay vốn; thường xuyên chỉ đạo củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng…

Trên địa bàn huyện, cấp ủy, chính quyền địa phương cấp xã quan tâm bố trí địa điểm, thời gian để Ngân hàng Chính sách xã hội tổ chức giao dịch tại địa phương; phân công, bố trí cán bộ UBND xã, Công an xã phối hợp đảm bảo an ninh, an toàn đối với phiên giao dịch của Ngân hàng Chính sách xã hội tại các điểm giao dịch; tích cực vào cuộc, phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội trong công tác quản lý việc sử dụng nguồn vốn tín dụng chính sách tại xã đảm bảo hiệu quả. Công tác điều tra, xác định đối tượng được vay vốn được cấp xã thực hiện nghiêm túc, đảm bảo công khai, đúng quy định, nhờ đó, những năm qua, toàn huyện không có trường hợp cho vay sai đối tượng thu hưởng.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Hội đoàn thể các cấp trên địa bàn huyện cũng chú trọng chỉ đạo cấp cơ sở phối hợp tốt với Ngân hàng Chính sách xã hội trong thực hiện các chương trình tín dụng chính sách; thực hiện công tác củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng; tăng cường kiểm tra giám sát, hướng dẫn người vay sử dụng vốn hiệu quả; ý thức của hộ vay trong chấp hành quy định về vay, trả được nâng lên rõ rệt; hiệu quả của nguồn vốn tín dụng chính sách ngày càng được phát huy.

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ huyện đến xã, nguồn vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội đã góp phần làm phong trào phát triển sản xuất, chăn nuôi của hộ gia đình trên địa bàn huyện không ngừng lan rộng, từ đó xuất hiện nhiều mô hình kinh tế có thu nhập khá, nhiều hộ đã thoát nghèo và vươn lên có thu nhập ổn định, điển hình như: Mô hình nuôi trâu bò sinh sản của các hộ gia đình Nông Thị Chiến và Lô Thị Ương, Khu Chợ I, xã Bằng Vân; mô hình trồng rừng và đào ao thả cá của các gia đình Hoàng Văn Vụ thôn Cốc Pái và Hoàng Văn Quân thôn Nà Pán, thị trấn Nà Phặc...

Mô hình nuôi trâu bò sinh sản của các hộ gia đình Nông Thị Chiến và Lô Thị Ương, Khu Chợ I, xã Bằng Vân

Theo số liệu báo cáo của UBND huyện Ngân Sơn, từ năm 2014 đến 30/6/2019, toàn huyện đã có: 10.268 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội, trong đó có trên 1.316 hộ vượt qua ngưỡng nghèo; 48 học sinh, sinh viên được vay vốn đi học; 269 lao động được tạo việc làm từ Quỹ Quốc gia về việc làm; 72 lao động được đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài; xây dựng được 3.414 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường được xây dựng; giúp cho 63 lượt hộ nghèo được vay vốn để xây dựng nhà ở.  

Mặc dù, nguồn vốn tín dụng chính sách đã có tác động tích cực đến đời sống của người dân, nhưng trong quá trình triển khai tín dụng chính sách trên địa bàn vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Bởi huyện Ngân Sơn là một huyện nghèo, ngân sách địa phương cơ bản phụ thuộc vào cấp trên cấp, nên việc cân đối bổ sung nguồn vốn cho Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay chưa được nhiều. Cùng với đó, mức vay tối đa 50 triệu đồng/hộ dành cho hộ gia đình sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn như hiện nay còn thấp, chưa đáp ứng được nhu cầu vốn thực tế của các hộ…

Để góp phần đắc lực thực hiện các chương trình trọng điểm như giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, phát triển nông nghiệp toàn diện theo hướng sản xuất hàng hóa, thời gian tới, huyện Ngân Sơn tiếp tục đưa Chỉ thị số 40-CT/TW vào cuộc sống; tập trung nguồn vốn đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, ưu tiên đầu tư các dự án, các mô hình sản xuất kinh doanh nhằm mục đích giúp dân thoát nghèo, vươn lên làm giàu ngay trên mảnh đất quê hương./.

Thu Cúc
Sign In